Kommune: Haderslev
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 40
Medlemmer 2741
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Vojens vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vojens

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%)
It og teknologi 7 (11%) 6 (10%) 7 (12%) 8 (12%) 8 (12%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 0 (0%)
Motion og sundhed 13 (21%) 14 (22%) 13 (22%) 13 (19%) 13 (19%)
Organisationsarbejde 9 (14%) 9 (14%) 9 (16%) 9 (13%) 9 (13%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (13%) 10 (15%)
Socialt arbejde 28 (44%) 25 (40%) 20 (34%) 18 (26%) 19 (28%)
Øvrige 3 (5%) 5 (8%) 5 (9%) 6 (9%) 5 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vojens

D5 Sønderjylland
Vojens lokalafdeling 2019
Frivillige 40
Medlemmer 2741
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
It og teknologi 8
Motion og sundhed 13
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 19
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 6
Motion og sundhed Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 6
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 8
Gå-med-ven 3
Hjælpende hånd 2
Patientven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 1
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag K 1
Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058