Kommune: Aabenraa
Distrikt: D5 Sønderjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 114
Medlemmer 4024
Frivillige % 2,8

Sammenligning af antal frivillige - Aabenraa vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aabenraa

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 7 (5%) 12 (8%) 10 (6%) 9 (5%) 9 (5%)
It og teknologi 14 (9%) 15 (9%) 12 (7%) 14 (8%) 15 (8%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 3 (2%) 5 (3%) 5 (3%) 6 (3%) 7 (4%)
Organisationsarbejde 12 (8%) 14 (9%) 15 (9%) 15 (8%) 15 (8%)
PR og kommunikation 3 (2%) 4 (3%) 29 (18%) 41 (23%) 41 (22%)
Sekretariatet 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 80 (54%) 69 (44%) 61 (37%) 61 (34%) 62 (34%)
Øvrige 25 (17%) 34 (22%) 28 (17%) 30 (17%) 30 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aabenraa

D5 Sønderjylland
Aabenraa lokalafdeling 2022
Frivillige 114
Medlemmer 4024
Frivillige % 2,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 15
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 41
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 62
Øvrige 30
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Billard og kegler 1
Bridge 1
Golf og petanque 2
Kort- og brætspil 1
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 3
It og teknologi It cafe 9
It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 2
It på plejehjem 1
It telefonsupport 1
It underviser 11
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 2
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 38
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Besøgsven 18
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 13
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 20
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 2
Tryghedsopkald 12
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 19
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141