Kommune: Fanø
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 78
Medlemmer 1062
Frivillige % 7,3

Sammenligning af antal frivillige - Fanø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fanø

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (7%) 10 (10%) 5 (5%) 5 (5%) 5 (5%)
It og teknologi 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 5 (5%) 5 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 31 (37%) 37 (38%) 38 (40%) 34 (33%) 35 (33%)
Organisationsarbejde 10 (12%) 10 (10%) 10 (11%) 10 (10%) 10 (10%)
PR og kommunikation 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 29 (35%) 32 (33%) 30 (32%) 41 (39%) 41 (39%)
Øvrige 3 (4%) 3 (3%) 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fanø

D4 Sydjylland
Fanø lokalafdeling 2020
Frivillige 78
Medlemmer 1062
Frivillige % 7,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 35
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 41
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Mad 3
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 34
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 4
Gå-med-ven 9
Kørestolsskubber 11
Plejecenter 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 16
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2884 (12%) 3097 (12%) 3352 (13%) 3618 (13%) 3661 (13%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%) 1807 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 430 (1%)
Motion og sundhed 2109 (9%) 2261 (9%) 2429 (9%) 2619 (9%) 2658 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 110 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2792 (10%) 2817 (10%)
PR og kommunikation 2028 (9%) 2148 (9%) 2252 (8%) 2399 (8%) 2390 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 838 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11128 (42%) 11831 (41%) 12215 (42%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2236 (8%) 2222 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.661
It og teknologi 1.807
Lokal indflydelse 430
Motion og sundhed 2.658
Not found 110
Organisationsarbejde 2.817
PR og kommunikation 2.390
Sekretariatet 838
Socialt arbejde 12.215
Øvrige 2.222