Kommune: Fanø
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 77
Medlemmer 1042
Frivillige % 7,4

Sammenligning af antal frivillige - Fanø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fanø

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 5 (5%) 5 (4%) 6 (6%) 6 (5%) 6 (6%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 5 (5%) 5 (4%) 5 (5%) 5 (4%) 5 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 3 (3%) 3 (3%)
Motion og sundhed 34 (34%) 42 (33%) 39 (36%) 39 (35%) 37 (34%)
Organisationsarbejde 10 (10%) 10 (8%) 8 (7%) 15 (14%) 15 (14%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 37 (37%) 48 (38%) 39 (36%) 34 (31%) 33 (31%)
Øvrige 4 (4%) 10 (8%) 5 (5%) 6 (5%) 6 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fanø

D4 Sydjylland
Fanø lokalafdeling 2023
Frivillige 77
Medlemmer 1042
Frivillige % 7,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 37
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 33
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Mad 4
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 35
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 5
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 7
Gå-med-ven 3
Kørestolsskubber 9
Plejecenter 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 13
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327