Kommune: Billund
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 114
Medlemmer 3214
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Grindsted vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 22 (15%) 23 (16%) 24 (16%) 28 (19%) 30 (19%)
It og teknologi 13 (9%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 27 (18%) 26 (18%) 23 (16%) 21 (14%) 21 (13%)
Organisationsarbejde 12 (8%) 12 (8%) 11 (8%) 11 (7%) 11 (7%)
PR og kommunikation 2 (1%) 3 (2%) 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 65 (43%) 70 (47%) 66 (45%) 66 (44%) 73 (46%)
Øvrige 8 (5%) 9 (6%) 12 (8%) 13 (9%) 14 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

D4 Sydjylland
Grindsted lokalafdeling 2020
Frivillige 114
Medlemmer 3214
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 30
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 21
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 73
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 29
Kreativt arbejde 2
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 4
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 8
Stolemotion 7
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Besøgsven 12
Bisidder 1
Gå-med-ven 38
Hjælpende hånd 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 13
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2884 (12%) 3097 (12%) 3352 (13%) 3618 (13%) 3661 (13%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%) 1807 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 430 (1%)
Motion og sundhed 2109 (9%) 2261 (9%) 2429 (9%) 2619 (9%) 2658 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 110 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2792 (10%) 2817 (10%)
PR og kommunikation 2028 (9%) 2148 (9%) 2252 (8%) 2399 (8%) 2390 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 838 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11128 (42%) 11831 (41%) 12215 (42%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2236 (8%) 2222 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.661
It og teknologi 1.807
Lokal indflydelse 430
Motion og sundhed 2.658
Not found 110
Organisationsarbejde 2.817
PR og kommunikation 2.390
Sekretariatet 838
Socialt arbejde 12.215
Øvrige 2.222