Kommune: Billund
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 102
Medlemmer 3349
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Grindsted vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 26 (18%) 28 (20%) 30 (22%) 30 (22%) 32 (23%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
It og teknologi 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 18 (12%) 15 (11%) 11 (8%) 11 (8%) 12 (9%)
Organisationsarbejde 11 (8%) 9 (7%) 13 (10%) 13 (10%) 13 (9%)
PR og kommunikation 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 4 (3%) 4 (3%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Socialt arbejde 65 (45%) 62 (45%) 57 (42%) 59 (44%) 59 (43%)
Øvrige 14 (10%) 14 (10%) 15 (11%) 12 (9%) 12 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

D4 Sydjylland
Grindsted lokalafdeling 2024
Frivillige 102
Medlemmer 3349
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 32
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 12
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 59
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 32
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Kreativt arbejde 1
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 3
Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motionsven i hjemmet 1
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 17
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 28
Hjælpende hånd 4
Tryghedsopkald 14
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.075
Medlemmer 988.076
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3628 (13%) 3712 (13%) 3895 (14%) 3976 (13%) 3999 (13%)
Frivilligkoordinator 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 221 (1%) 219 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1661 (6%) 1631 (6%) 1560 (5%) 1516 (5%) 1524 (5%)
Lokal indflydelse 395 (1%) 411 (1%) 403 (1%) 386 (1%) 384 (1%)
Motion og sundhed 2307 (8%) 2293 (8%) 2344 (8%) 2582 (9%) 2645 (9%)
Organisationsarbejde 2777 (10%) 2818 (10%) 2940 (10%) 3110 (11%) 3101 (10%)
PR og kommunikation 2391 (8%) 2451 (9%) 2465 (9%) 2442 (8%) 2461 (8%)
Sekretariatet 1076 (4%) 1020 (4%) 1116 (4%) 1259 (4%) 1257 (4%)
Socialt arbejde 11540 (40%) 11168 (39%) 11056 (38%) 11294 (38%) 11361 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 11 (0%)
Ældretelefon telefonven 655 (2%) 900 (3%) 495 (2%) 424 (1%) 419 (1%)
Øvrige 2150 (7%) 2132 (7%) 2316 (8%) 2259 (8%) 2276 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.075
Medlemmer 988.076
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.999
Frivilligkoordinator 219
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.524
Lokal indflydelse 384
Motion og sundhed 2.645
Organisationsarbejde 3.101
PR og kommunikation 2.461
Sekretariatet 1.257
Socialt arbejde 11.361
Ældretelefon telefonpasser 11
Ældretelefon telefonven 419
Øvrige 2.276