Kommune: Billund
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 109
Medlemmer 3097
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Grindsted vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 20 (15%) 22 (14%) 23 (15%) 24 (16%) 28 (18%)
It og teknologi 10 (8%) 13 (8%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 24 (18%) 28 (18%) 28 (19%) 23 (16%) 21 (14%)
Organisationsarbejde 10 (8%) 12 (8%) 12 (8%) 11 (8%) 11 (7%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (1%) 3 (2%) 1 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 58 (44%) 67 (44%) 71 (47%) 66 (45%) 69 (45%)
Øvrige 7 (5%) 8 (5%) 9 (6%) 12 (8%) 13 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

D4 Sydjylland
Grindsted lokalafdeling 2019
Frivillige 109
Medlemmer 3097
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 28
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 21
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 69
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 27
Kreativt arbejde 2
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 4
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 8
Stolemotion 7
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 9
Bisidder 1
Gå-med-ven 39
Hjælpende hånd 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 12
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115