Kommune: Billund
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 96
Medlemmer 3225
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Grindsted vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 24 (17%) 28 (19%) 28 (19%) 30 (21%) 30 (22%)
It og teknologi 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 22 (15%) 21 (14%) 20 (14%) 17 (12%) 15 (11%)
Organisationsarbejde 11 (8%) 11 (7%) 11 (7%) 9 (6%) 9 (7%)
PR og kommunikation 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 66 (46%) 66 (44%) 66 (45%) 63 (44%) 60 (43%)
Øvrige 11 (8%) 13 (9%) 14 (9%) 14 (10%) 15 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

D4 Sydjylland
Grindsted lokalafdeling 2022
Frivillige 96
Medlemmer 3225
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 30
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 60
Øvrige 15
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 28
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Kreativt arbejde 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 3
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 4
Stolemotion 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 5
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Besøgsven 8
Bisidder 1
Gå-med-ven 33
Hjælpende hånd 5
Tryghedsopkald 13
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 12
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.253
Medlemmer 918.637
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3750 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1619 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 414 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2580 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2778 (10%) 2807 (10%) 2822 (10%) 2841 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2453 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1024 (4%)
Socialt arbejde 11021 (42%) 11743 (41%) 12361 (42%) 11994 (41%) 11966 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2220 (8%) 2194 (8%) 2138 (7%) 2149 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.253
Medlemmer 918.637
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.750
It og teknologi 1.619
Lokal indflydelse 414
Motion og sundhed 2.580
Not found 231
Organisationsarbejde 2.841
PR og kommunikation 2.453
Sekretariatet 1.024
Socialt arbejde 11.966
Øvrige 2.149