Kommune: Billund
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 100
Medlemmer 3298
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Grindsted vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 25 (18%) 26 (18%) 28 (20%) 30 (22%) 32 (24%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%)
It og teknologi 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 18 (13%) 19 (13%) 16 (12%) 12 (9%) 13 (10%)
Organisationsarbejde 11 (8%) 11 (8%) 9 (6%) 13 (10%) 12 (9%)
PR og kommunikation 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%)
Sekretariatet 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 3 (2%) 2 (1%)
Socialt arbejde 64 (45%) 65 (45%) 62 (45%) 57 (42%) 58 (43%)
Øvrige 13 (9%) 14 (10%) 14 (10%) 15 (11%) 12 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

D4 Sydjylland
Grindsted lokalafdeling 2023
Frivillige 100
Medlemmer 3298
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 32
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 13
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 58
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 32
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Kreativt arbejde 1
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 3
Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Motionsven i hjemmet 2
Stolemotion 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 12
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 28
Hjælpende hånd 4
Tryghedsopkald 12
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.021
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3523 (13%) 3633 (12%) 3717 (13%) 3900 (13%) 3936 (13%)
Frivilligkoordinator 220 (1%) 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 221 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1755 (6%) 1662 (6%) 1631 (6%) 1561 (5%) 1526 (5%)
Lokal indflydelse 415 (1%) 395 (1%) 411 (1%) 403 (1%) 379 (1%)
Motion og sundhed 2467 (9%) 2508 (9%) 2483 (9%) 2530 (9%) 2619 (9%)
Organisationsarbejde 2713 (10%) 2778 (10%) 2819 (10%) 2941 (10%) 3087 (11%)
PR og kommunikation 2333 (8%) 2392 (8%) 2452 (8%) 2466 (8%) 2440 (8%)
Sekretariatet 853 (3%) 1077 (4%) 1021 (4%) 1117 (4%) 1246 (4%)
Socialt arbejde 11554 (41%) 11557 (40%) 11188 (39%) 11085 (38%) 11138 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 10 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 2 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 16 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 656 (2%) 901 (3%) 497 (2%) 471 (2%)
Øvrige 2135 (8%) 2151 (7%) 2134 (7%) 2317 (8%) 2237 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.881
Medlemmer 960.021
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.936
Frivilligkoordinator 221
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.526
Lokal indflydelse 379
Motion og sundhed 2.619
Organisationsarbejde 3.087
PR og kommunikation 2.440
Sekretariatet 1.246
Socialt arbejde 11.138
Ældretelefon matcher 2
Ældretelefon telefonpasser 16
Ældretelefon telefonven 471
Øvrige 2.237