Kommune: Billund
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 100
Medlemmer 3175
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Grindsted vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 23 (16%) 24 (17%) 28 (19%) 28 (19%) 28 (19%)
It og teknologi 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 25 (17%) 22 (15%) 21 (14%) 20 (14%) 17 (12%)
Organisationsarbejde 12 (8%) 11 (8%) 11 (7%) 11 (7%) 11 (8%)
PR og kommunikation 3 (2%) 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 70 (48%) 66 (46%) 66 (44%) 66 (45%) 66 (46%)
Øvrige 9 (6%) 12 (8%) 13 (9%) 14 (9%) 14 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Grindsted

D4 Sydjylland
Grindsted lokalafdeling 2021
Frivillige 100
Medlemmer 3175
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 28
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 17
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 66
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 26
Kreativt arbejde 3
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 3
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 6
Stolemotion 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 6
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Besøgsven 10
Bisidder 1
Gå-med-ven 37
Hjælpende hånd 6
Tryghedsopkald 12
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3669 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2577 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2751 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2491 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12025 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2123 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.669
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.577
Not found 221
Organisationsarbejde 2.751
PR og kommunikation 2.491
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.025
Øvrige 2.123