Kommune: Varde
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 58
Medlemmer 1064
Frivillige % 5,5

Sammenligning af antal frivillige - Helle vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Helle

2015 2016 2017 2018 2019
It og teknologi 3 (6%) 2 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 3 (6%) 3 (4%) 3 (3%) 2 (2%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 9 (18%) 12 (15%) 10 (11%) 9 (9%) 9 (9%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (3%) 3 (3%) 4 (4%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%)
Socialt arbejde 17 (34%) 31 (40%) 44 (47%) 46 (46%) 46 (48%)
Øvrige 16 (32%) 28 (36%) 30 (32%) 34 (34%) 34 (36%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Helle

D4 Sydjylland
Helle lokalafdeling 2019
Frivillige 58
Medlemmer 1064
Frivillige % 5,5
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 46
Øvrige 34
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 1
Hjælpende hånd 9
Skole og daginstitution 30
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 30
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058