Kommune: Varde
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 58
Medlemmer 1042
Frivillige % 5,6

Sammenligning af antal frivillige - Helle vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Helle

2015 2016 2017 2018 2019
It og teknologi 3 (6%) 2 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
Lokal indflydelse 3 (6%) 3 (4%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 9 (18%) 12 (15%) 10 (11%) 9 (9%) 9 (9%)
PR og kommunikation 2 (4%) 2 (3%) 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 17 (34%) 31 (40%) 44 (47%) 46 (46%) 46 (46%)
Øvrige 16 (32%) 28 (36%) 30 (32%) 34 (34%) 34 (34%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Helle

D4 Sydjylland
Helle lokalafdeling 2019
Frivillige 58
Medlemmer 1042
Frivillige % 5,6
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 46
Øvrige 34
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 1
Hjælpende hånd 9
Skole og daginstitution 30
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 30
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915