Kommune: Varde
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 99
Medlemmer 6141
Frivillige % 1,6

Sammenligning af antal frivillige - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 30 (22%) 29 (22%) 32 (22%) 34 (24%) 36 (23%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 16 (12%) 12 (9%) 11 (8%) 11 (8%) 11 (7%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 8 (6%) 7 (5%) 8 (6%) 6 (4%) 9 (6%)
Organisationsarbejde 10 (7%) 10 (8%) 12 (8%) 13 (9%) 14 (9%)
PR og kommunikation 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (3%)
Sekretariatet 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 54 (40%) 53 (41%) 59 (41%) 58 (41%) 62 (40%)
Øvrige 10 (7%) 12 (9%) 14 (10%) 13 (9%) 15 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk

D4 Sydjylland
Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk lokalafdeling 2024
Frivillige 99
Medlemmer 6141
Frivillige % 1,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 36
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 9
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 62
Øvrige 15
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Golf og petanque 2
Kort- og brætspil 2
Mad 30
Ture og rejser planlægning 3
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 10
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 18
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 22
Spiseven 1
Tryghedsopkald 19
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 11
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3600 (13%) 3685 (13%) 3890 (14%) 3971 (13%) 4006 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 213 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1501 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 393 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2341 (8%) 2578 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2940 (10%) 3112 (11%) 3212 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2428 (8%)
Sekretariatet 1182 (4%) 1199 (4%) 1112 (4%) 1254 (4%) 1276 (4%)
Socialt arbejde 11465 (40%) 11093 (39%) 11053 (38%) 11287 (38%) 11390 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 405 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2258 (8%) 2265 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.006
Frivilligkoordinator 213
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.501
Lokal indflydelse 393
Motion og sundhed 2.659
Not found 53
Organisationsarbejde 3.212
PR og kommunikation 2.428
Sekretariatet 1.276
Socialt arbejde 11.390
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 405
Øvrige 2.265