Kommune: Varde
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 92
Medlemmer 5834
Frivillige % 1,6

Sammenligning af antal frivillige - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 22 (21%) 20 (16%) 30 (21%) 30 (23%) 33 (23%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 15 (14%) 18 (15%) 17 (12%) 12 (9%) 11 (8%)
Motion og sundhed 6 (6%) 8 (7%) 9 (6%) 8 (6%) 9 (6%)
Organisationsarbejde 10 (9%) 9 (7%) 10 (7%) 10 (8%) 11 (8%)
PR og kommunikation 5 (5%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%) 5 (4%)
Sekretariatet 2 (2%) 2 (2%) 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 38 (36%) 51 (42%) 56 (40%) 54 (41%) 56 (40%)
Øvrige 9 (8%) 9 (7%) 10 (7%) 12 (9%) 14 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk

D4 Sydjylland
Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk lokalafdeling 2022
Frivillige 92
Medlemmer 5834
Frivillige % 1,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 33
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 11
Motion og sundhed 9
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 56
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Golf og petanque 4
Kort- og brætspil 2
Mad 27
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 4
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 10
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 19
Café 1
Gå-med-ven 3
Hjælpende hånd 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 13
Spiseven 1
Tryghedsopkald 22
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 10
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240