Kommune: Varde
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 91
Medlemmer 5773
Frivillige % 1,6

Sammenligning af antal frivillige - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 23 (20%) 21 (16%) 31 (22%) 31 (23%) 31 (23%)
It og teknologi 15 (13%) 18 (14%) 17 (12%) 12 (9%) 12 (9%)
Motion og sundhed 6 (5%) 8 (6%) 9 (6%) 8 (6%) 8 (6%)
Organisationsarbejde 11 (10%) 10 (8%) 11 (8%) 10 (7%) 10 (7%)
PR og kommunikation 5 (4%) 5 (4%) 5 (3%) 5 (4%) 5 (4%)
Sekretariatet 3 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 40 (35%) 53 (41%) 57 (40%) 55 (41%) 55 (41%)
Øvrige 10 (9%) 10 (8%) 11 (8%) 12 (9%) 12 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk

D4 Sydjylland
Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk lokalafdeling 2022
Frivillige 91
Medlemmer 5773
Frivillige % 1,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 31
It og teknologi 12
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 55
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 3
Kort- og brætspil 3
Mad 26
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 2
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 11
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 4
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 17
Café 3
Gå-med-ven 3
Hjælpende hånd 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 13
Spiseven 2
Tryghedsopkald 20
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141