Kommune: Varde
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 79
Medlemmer 1668
Frivillige % 4,7

Sammenligning af antal frivillige - Ølgod vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ølgod

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 3 (5%) 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%)
It og teknologi 4 (7%) 5 (8%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 11 (18%) 11 (18%) 10 (10%) 12 (11%) 11 (10%)
PR og kommunikation 2 (3%) 3 (5%) 4 (4%) 4 (4%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 35 (58%) 34 (55%) 57 (59%) 69 (61%) 68 (63%)
Øvrige 4 (7%) 5 (8%) 18 (19%) 18 (16%) 17 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ølgod

D4 Sydjylland
Ølgod lokalafdeling 2019
Frivillige 79
Medlemmer 1668
Frivillige % 4,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 68
Øvrige 17
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
It og teknologi It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 37
Skole og daginstitution 14
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 3
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 14
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062