Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 62
Medlemmer 1841
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Brædstrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brædstrup

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 6 (6%) 6 (6%) 10 (12%) 10 (12%) 10 (12%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
It og teknologi 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 10 (10%) 10 (10%) 9 (11%) 9 (11%) 9 (11%)
PR og kommunikation 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Socialt arbejde 67 (70%) 70 (67%) 55 (65%) 49 (60%) 48 (60%)
Øvrige 7 (7%) 12 (12%) 6 (7%) 6 (7%) 6 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brædstrup

D3 Midt-Øst Jylland
Brædstrup lokalafdeling 2023
Frivillige 62
Medlemmer 1841
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 48
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Billard og kegler 1
Musik, litteratur og kunst 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 17
Gå-med-ven 10
Hjælpende hånd 1
Tryghedsopkald 11
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331