Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 62
Medlemmer 2641
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Børkop vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Børkop

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 7 (8%) 6 (7%) 7 (7%) 7 (7%) 7 (7%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 3 (3%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%)
Motion og sundhed 11 (13%) 12 (13%) 11 (11%) 11 (11%) 11 (11%)
Organisationsarbejde 8 (9%) 9 (10%) 9 (9%) 11 (11%) 11 (11%)
PR og kommunikation 4 (5%) 4 (4%) 4 (4%) 3 (3%) 3 (3%)
Sekretariatet 6 (7%) 6 (7%) 6 (6%) 6 (6%) 6 (6%)
Socialt arbejde 33 (39%) 35 (39%) 47 (47%) 43 (43%) 42 (43%)
Øvrige 10 (12%) 12 (13%) 11 (11%) 12 (12%) 12 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Børkop

D4 Sydjylland
Børkop lokalafdeling 2023
Frivillige 62
Medlemmer 2641
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 42
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Kort- og brætspil 1
Kreativt arbejde 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 10
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Velkomstvært 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 22
Bisidder 3
Plejecenter 2
Skole og daginstitution 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 16
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327