Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 53
Medlemmer 2238
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Egtved vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 1 (2%) 3 (5%) 6 (8%) 6 (6%)
It og teknologi 1 (3%) 3 (7%) 2 (3%) 3 (4%) 4 (4%)
Lokal indflydelse 3 (8%) 3 (7%) 3 (5%) 3 (4%) 7 (7%)
Motion og sundhed 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%) 4 (4%)
Organisationsarbejde 9 (23%) 9 (20%) 8 (13%) 10 (13%) 9 (9%)
PR og kommunikation 2 (5%) 2 (5%) 3 (5%) 3 (4%) 6 (6%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 14 (36%) 15 (34%) 24 (39%) 32 (42%) 43 (45%)
Øvrige 10 (26%) 11 (25%) 16 (26%) 16 (21%) 16 (17%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

D4 Sydjylland
Egtved lokalafdeling 2019
Frivillige 53
Medlemmer 2238
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 7
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 43
Øvrige 16
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Golf og petanque 2
Musik, litteratur og kunst 5
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 4
Ældrepolitik 4
Motion og sundhed Indemotion 1
Stolemotion 1
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Besøgsven 12
Bisidder 1
Gå-med-ven 5
Hjælpende hånd 5
Plejecenter 4
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 10
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 7
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058