Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 52
Medlemmer 2467
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Egtved vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 5 (7%) 7 (6%) 2 (2%) 1 (1%) 3 (4%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 2 (3%) 4 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 7 (6%) 5 (6%) 5 (6%) 5 (6%)
Motion og sundhed 2 (3%) 3 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 8 (12%) 19 (18%) 14 (17%) 13 (15%) 13 (17%)
PR og kommunikation 3 (4%) 5 (5%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 29 (43%) 46 (43%) 35 (43%) 46 (54%) 40 (51%)
Øvrige 15 (22%) 15 (14%) 20 (25%) 16 (19%) 11 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

D4 Sydjylland
Egtved lokalafdeling 2022
Frivillige 52
Medlemmer 2467
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
Lokal indflydelse 5
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 40
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 2
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 3
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 20
Bisidder 2
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 4
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240