Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 52
Medlemmer 2241
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Egtved vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 1 (2%) 3 (5%) 6 (8%) 6 (6%)
It og teknologi 1 (3%) 3 (7%) 2 (3%) 3 (4%) 4 (4%)
Lokal indflydelse 3 (8%) 3 (7%) 3 (5%) 3 (4%) 7 (7%)
Motion og sundhed 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%) 4 (4%)
Organisationsarbejde 9 (23%) 9 (20%) 8 (13%) 10 (13%) 9 (10%)
PR og kommunikation 2 (5%) 2 (5%) 3 (5%) 3 (4%) 5 (5%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 14 (36%) 15 (34%) 24 (39%) 32 (42%) 43 (46%)
Øvrige 10 (26%) 11 (25%) 16 (26%) 16 (21%) 15 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

D4 Sydjylland
Egtved lokalafdeling 2019
Frivillige 52
Medlemmer 2241
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 7
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 43
Øvrige 15
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Golf og petanque 2
Musik, litteratur og kunst 5
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It telefonsupport 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 4
Ældrepolitik 4
Motion og sundhed Indemotion 1
Stolemotion 1
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Besøgsven 12
Bisidder 1
Gå-med-ven 5
Hjælpende hånd 5
Plejecenter 4
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 10
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 7
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062