Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 55
Medlemmer 2470
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Egtved vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 7 (6%) 2 (2%) 1 (1%) 3 (4%) 3 (4%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 4 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 7 (6%) 5 (6%) 5 (6%) 5 (6%) 5 (6%)
Motion og sundhed 3 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 4 (5%) 4 (5%)
Organisationsarbejde 19 (18%) 14 (17%) 13 (15%) 14 (18%) 15 (19%)
PR og kommunikation 5 (5%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 46 (43%) 35 (43%) 46 (54%) 39 (49%) 40 (49%)
Øvrige 15 (14%) 20 (25%) 16 (19%) 10 (13%) 10 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

D4 Sydjylland
Egtved lokalafdeling 2023
Frivillige 55
Medlemmer 2470
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
Lokal indflydelse 5
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 40
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 2
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 3
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 5
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Besøgsven 18
Besøgsven med hund 1
Bisidder 2
Hjælpende hånd 5
Plejecenter 3
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331