Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 46
Medlemmer 2386
Frivillige % 1,9

Sammenligning af antal frivillige - Egtved vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 2 (4%) 5 (7%) 8 (7%) 2 (3%) 2 (3%)
It og teknologi 1 (2%) 2 (3%) 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 3 (5%) 3 (4%) 7 (6%) 5 (6%) 5 (6%)
Motion og sundhed 2 (4%) 2 (3%) 7 (6%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 8 (14%) 9 (13%) 22 (18%) 13 (16%) 13 (16%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (4%) 5 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Sekretariatet 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 22 (39%) 31 (44%) 51 (42%) 34 (43%) 35 (44%)
Øvrige 14 (25%) 15 (21%) 15 (12%) 20 (25%) 19 (24%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

D4 Sydjylland
Egtved lokalafdeling 2021
Frivillige 46
Medlemmer 2386
Frivillige % 1,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
Lokal indflydelse 5
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 35
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Golf og petanque 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 2
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 3
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 10
Bisidder 2
Café 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 6
Skole og daginstitution 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 11
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 6
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174