Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 57
Medlemmer 2441
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Egtved vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 6 (8%) 8 (7%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 2 (3%) 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 7 (6%) 5 (6%) 5 (6%) 5 (6%)
Motion og sundhed 2 (3%) 7 (6%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 9 (12%) 20 (17%) 13 (16%) 12 (14%) 12 (14%)
PR og kommunikation 3 (4%) 5 (4%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 31 (43%) 50 (43%) 34 (43%) 46 (55%) 46 (55%)
Øvrige 15 (21%) 15 (13%) 20 (25%) 16 (19%) 16 (19%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

D4 Sydjylland
Egtved lokalafdeling 2022
Frivillige 57
Medlemmer 2441
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
Lokal indflydelse 5
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 46
Øvrige 16
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 3
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Besøgsven 24
Bisidder 2
Café 1
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 6
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 6
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141