Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 52
Medlemmer 2374
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Egtved vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 6 (8%) 8 (7%) 2 (3%) 2 (2%)
It og teknologi 1 (2%) 2 (3%) 4 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
Lokal indflydelse 3 (5%) 3 (4%) 7 (6%) 5 (6%) 5 (6%)
Motion og sundhed 2 (4%) 2 (3%) 7 (6%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 8 (14%) 9 (12%) 20 (17%) 13 (16%) 13 (15%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (4%) 5 (4%) 3 (4%) 3 (3%)
Sekretariatet 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 22 (39%) 31 (43%) 50 (43%) 34 (43%) 42 (49%)
Øvrige 14 (25%) 15 (21%) 15 (13%) 20 (25%) 19 (22%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Egtved

D4 Sydjylland
Egtved lokalafdeling 2021
Frivillige 52
Medlemmer 2374
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
Lokal indflydelse 5
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 42
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Golf og petanque 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 2
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 3
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 17
Bisidder 2
Café 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 6
Skole og daginstitution 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 8
Øvrige Attest af bilag L 11
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 7
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122