Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 42
Medlemmer 1796
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Horsens Nord vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 3 (7%) 3 (6%) 3 (6%) 3 (6%) 3 (6%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 5 (11%) 7 (14%) 7 (13%) 6 (12%) 7 (13%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (2%)
Socialt arbejde 31 (69%) 32 (65%) 35 (66%) 32 (67%) 34 (65%)
Øvrige 4 (9%) 5 (10%) 5 (9%) 4 (8%) 4 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

D3 Midt-Øst Jylland
Horsens Nord lokalafdeling 2020
Frivillige 42
Medlemmer 1796
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 7
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 34
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 21
Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 11
Vejledning 1
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160