Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 40
Medlemmer 1752
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Horsens Nord vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 3 (7%) 3 (7%) 3 (6%) 3 (5%) 3 (6%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 6 (14%) 5 (11%) 7 (14%) 7 (13%) 6 (12%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%)
Socialt arbejde 30 (68%) 32 (70%) 33 (65%) 36 (65%) 32 (67%)
Øvrige 3 (7%) 4 (9%) 5 (10%) 5 (9%) 4 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

D3 Midt-Øst Jylland
Horsens Nord lokalafdeling 2019
Frivillige 40
Medlemmer 1752
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 6
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 32
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 21
Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 10
Vejledning 1
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062