Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 43
Medlemmer 1777
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Horsens Nord vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 3 (6%) 3 (6%) 2 (4%) 2 (4%) 2 (4%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 7 (13%) 6 (12%) 7 (14%) 6 (12%) 6 (12%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%)
Sekretariatet 1 (2%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Socialt arbejde 35 (66%) 32 (67%) 33 (66%) 33 (65%) 34 (65%)
Øvrige 5 (9%) 4 (8%) 4 (8%) 5 (10%) 5 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

D3 Midt-Øst Jylland
Horsens Nord lokalafdeling 2022
Frivillige 43
Medlemmer 1777
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 6
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 34
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 23
Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 10
Vejledning 1
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141