Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 41
Medlemmer 1806
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Horsens Nord vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 3 (6%) 3 (6%) 3 (6%) 2 (4%) 2 (4%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 7 (14%) 7 (13%) 6 (12%) 7 (14%) 7 (14%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%)
Socialt arbejde 32 (65%) 35 (66%) 32 (67%) 33 (66%) 33 (66%)
Øvrige 5 (10%) 5 (9%) 4 (8%) 4 (8%) 4 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

D3 Midt-Øst Jylland
Horsens Nord lokalafdeling 2021
Frivillige 41
Medlemmer 1806
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 7
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 33
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 20
Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 11
Vejledning 1
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174