Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 46
Medlemmer 1757
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Horsens Nord vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 3 (7%) 3 (7%) 3 (6%) 3 (5%) 3 (5%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 6 (14%) 5 (11%) 7 (14%) 7 (13%) 7 (12%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%)
Socialt arbejde 30 (68%) 32 (70%) 33 (65%) 36 (65%) 38 (66%)
Øvrige 3 (7%) 4 (9%) 5 (10%) 5 (9%) 5 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens Nord

D3 Midt-Øst Jylland
Horsens Nord lokalafdeling 2019
Frivillige 46
Medlemmer 1757
Frivillige % 2,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 7
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 38
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 3
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 26
Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 11
Vejledning 1
Vågetjeneste 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3614 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1897 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 441 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 19 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2748 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2293 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 843 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11738 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1934 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.614
It og teknologi 1.897
Lokal indflydelse 441
Motion og sundhed 2.560
Not found 19
Organisationsarbejde 2.748
PR og kommunikation 2.293
Sekretariatet 843
Socialt arbejde 11.738
Øvrige 1.934