Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 62
Medlemmer 2550
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Give vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Give

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 1 (2%) 5 (7%) 5 (6%) 4 (5%) 3 (4%)
It og teknologi 2 (3%) 3 (4%) 5 (6%) 5 (6%) 6 (8%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 9 (14%) 9 (12%) 9 (12%) 9 (11%) 10 (13%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 43 (68%) 43 (58%) 43 (56%) 45 (56%) 44 (58%)
Øvrige 3 (5%) 8 (11%) 8 (10%) 10 (12%) 7 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Give

D4 Sydjylland
Give lokalafdeling 2019
Frivillige 62
Medlemmer 2550
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 44
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
It og teknologi It hjælper 3
It på plejehjem 4
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Stavgang og gåture 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 37
Besøgsven med hund 1
Bisidder 2
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 3
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058