Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 60
Medlemmer 2562
Frivillige % 2,3

Sammenligning af antal frivillige - Give vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Give

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 1 (2%) 5 (7%) 5 (6%) 4 (5%) 3 (4%)
It og teknologi 2 (3%) 3 (4%) 5 (6%) 5 (6%) 6 (8%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 9 (14%) 9 (12%) 9 (12%) 9 (11%) 10 (14%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 3 (4%) 2 (3%)
Socialt arbejde 43 (68%) 43 (58%) 43 (56%) 45 (56%) 43 (59%)
Øvrige 3 (5%) 8 (11%) 8 (10%) 10 (12%) 6 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Give

D4 Sydjylland
Give lokalafdeling 2019
Frivillige 60
Medlemmer 2562
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 43
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
It og teknologi It hjælper 3
It på plejehjem 4
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Stavgang og gåture 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Besøgsven 37
Besøgsven med hund 1
Bisidder 2
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 3
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062