Kommune: Hedensted
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 117
Medlemmer 3200
Frivillige % 3,7

Sammenligning af antal frivillige - Hedensted vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hedensted

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 8 (6%) 9 (7%) 11 (8%) 11 (7%) 11 (7%)
It og teknologi 16 (12%) 17 (13%) 17 (12%) 20 (13%) 19 (12%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 22 (17%) 21 (17%) 20 (15%) 31 (20%) 31 (19%)
Organisationsarbejde 10 (8%) 10 (8%) 11 (8%) 11 (7%) 12 (8%)
PR og kommunikation 4 (3%) 4 (3%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 58 (45%) 53 (42%) 60 (44%) 64 (41%) 67 (42%)
Øvrige 10 (8%) 11 (9%) 11 (8%) 13 (8%) 13 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hedensted

D3 Midt-Øst Jylland
Hedensted lokalafdeling 2020
Frivillige 117
Medlemmer 3200
Frivillige % 3,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 19
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 31
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 67
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Sprogundervisning 1
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 7
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 10
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Fitnessmaskiner og vægte 1
Indemotion 11
Motion og sundhed, anden aktivitet 11
Motionsven i hjemmet 3
Stavgang og gåture 3
Stolemotion 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle K 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Bisidder 2
Café 7
Gå-med-ven 15
Hjælpende hånd 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 7
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 3
Tryghedsopkald 24
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 11
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184