Kommune: Hedensted
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 114
Medlemmer 3216
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Hedensted vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hedensted

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 9 (7%) 11 (8%) 11 (7%) 11 (7%) 11 (7%)
It og teknologi 17 (13%) 17 (12%) 20 (13%) 20 (13%) 17 (11%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 6 (4%)
Motion og sundhed 21 (17%) 20 (15%) 31 (20%) 31 (20%) 27 (18%)
Organisationsarbejde 10 (8%) 11 (8%) 11 (7%) 10 (6%) 11 (7%)
PR og kommunikation 4 (3%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%)
Socialt arbejde 52 (41%) 59 (43%) 64 (41%) 68 (43%) 63 (42%)
Øvrige 11 (9%) 11 (8%) 13 (8%) 12 (8%) 12 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Hedensted

D3 Midt-Øst Jylland
Hedensted lokalafdeling 2021
Frivillige 114
Medlemmer 3216
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 17
Lokal indflydelse 6
Motion og sundhed 27
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 63
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Sprogundervisning 1
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 5
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 10
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 4
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 3
Indemotion 10
Motion og sundhed, anden aktivitet 10
Motionsven i hjemmet 2
Stavgang og gåture 4
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Bisidder 2
Café 6
Gå-med-ven 13
Hjælpende hånd 5
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 3
Tryghedsopkald 25
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122