Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 142
Medlemmer 9774
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Horsens vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (3%) 4 (2%) 4 (2%) 3 (2%) 6 (3%)
It og teknologi 7 (5%) 6 (4%) 7 (4%) 8 (5%) 7 (4%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 4 (2%)
Motion og sundhed 4 (3%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 11 (7%) 11 (7%) 11 (7%) 12 (7%) 12 (7%)
PR og kommunikation 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 113 (73%) 121 (76%) 124 (76%) 124 (73%) 127 (72%)
Øvrige 12 (8%) 12 (8%) 12 (7%) 14 (8%) 14 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens

D3 Midt-Øst Jylland
Horsens lokalafdeling 2019
Frivillige 142
Medlemmer 9774
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 127
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, koordinator, K 2
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 37
Bisidder 3
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 1
Patientven 2
Plejecenter 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 15
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 3
Tryghedsopkald 46
Vejledning 2
Vågetjeneste 19
Øvrige Attest af bilag L 12
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt brev 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227