Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 138
Medlemmer 9590
Frivillige % 1,4

Sammenligning af antal frivillige - Horsens vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (3%) 4 (2%) 5 (3%) 4 (2%) 6 (3%)
It og teknologi 7 (5%) 6 (4%) 7 (4%) 8 (5%) 6 (3%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Motion og sundhed 4 (3%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 11 (7%) 11 (7%) 11 (7%) 12 (7%) 12 (7%)
PR og kommunikation 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 114 (74%) 123 (76%) 126 (75%) 124 (72%) 124 (72%)
Øvrige 12 (8%) 12 (7%) 12 (7%) 14 (8%) 14 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens

D3 Midt-Øst Jylland
Horsens lokalafdeling 2019
Frivillige 138
Medlemmer 9590
Frivillige % 1,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 124
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, koordinator, K 2
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 41
Bisidder 3
Gå-med-ven 3
Hjælpende hånd 1
Patientven 2
Plejecenter 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 15
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 3
Tryghedsopkald 43
Vejledning 2
Vågetjeneste 19
Øvrige Attest af bilag L 12
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt brev 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058