Kommune: Horsens
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 152
Medlemmer 9984
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Horsens vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (3%) 4 (3%) 3 (2%) 6 (3%) 6 (3%)
It og teknologi 6 (4%) 7 (4%) 8 (5%) 7 (4%) 7 (4%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Motion og sundhed 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 2 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 10 (6%) 10 (6%) 12 (7%) 12 (7%) 12 (6%)
PR og kommunikation 2 (1%) 2 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 119 (76%) 121 (76%) 124 (73%) 128 (72%) 137 (74%)
Øvrige 11 (7%) 11 (7%) 14 (8%) 14 (8%) 14 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Horsens

D3 Midt-Øst Jylland
Horsens lokalafdeling 2020
Frivillige 152
Medlemmer 9984
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 137
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Sprogundervisning 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse, anden aktivitet, K 1
Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, koordinator, K 2
Motion og sundhed Indemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Aktiviteter med mænd 4
Besøgsven 39
Bisidder 3
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 1
Patientven 2
Plejecenter 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 18
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 3
Tryghedsopkald 47
Vejledning 3
Vågetjeneste 22
Øvrige Attest af bilag L 12
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt brev 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.613
Medlemmer 900.670
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3088 (12%) 3343 (13%) 3609 (13%) 3649 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 437 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2616 (9%) 2634 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2326 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2790 (10%) 2831 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2392 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 896 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10807 (44%) 11125 (42%) 11822 (41%) 12232 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2196 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.613
Medlemmer 900.670
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.649
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 437
Motion og sundhed 2.634
Not found 2.326
Organisationsarbejde 2.831
PR og kommunikation 2.392
Sekretariatet 896
Socialt arbejde 12.232
Øvrige 2.196