Kommune: Hedensted
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 85
Medlemmer 1941
Frivillige % 4,4

Sammenligning af antal frivillige - Tørring-Uldum vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tørring-Uldum

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 3 (4%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 6 (6%)
It og teknologi 5 (6%) 5 (6%) 5 (5%) 6 (6%) 6 (6%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 2 (2%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%)
Motion og sundhed 5 (6%) 5 (6%) 5 (5%) 4 (4%) 5 (5%)
Organisationsarbejde 9 (11%) 5 (6%) 7 (7%) 9 (8%) 11 (10%)
PR og kommunikation 3 (4%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 9 (9%) 8 (7%) 6 (6%)
Socialt arbejde 54 (64%) 58 (71%) 63 (65%) 67 (63%) 66 (61%)
Øvrige 3 (4%) 4 (5%) 4 (4%) 9 (8%) 4 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tørring-Uldum

D3 Midt-Øst Jylland
Tørring-Uldum lokalafdeling 2020
Frivillige 85
Medlemmer 1941
Frivillige % 4,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 66
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 2
Bridge 1
Golf og petanque 2
Kreativt arbejde 1
Mad 1
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 3
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 31
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Café 4
Hjælpende hånd 1
Kørestolsskubber 20
Plejecenter 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 1
Tryghedsopkald 7
Vejledning 2
Vågetjeneste 17
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160