Kommune: Hedensted
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 83
Medlemmer 1992
Frivillige % 4,2

Sammenligning af antal frivillige - Tørring-Uldum vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tørring-Uldum

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 1 (1%) 4 (4%) 3 (3%) 3 (3%)
It og teknologi 5 (5%) 6 (6%) 5 (5%) 5 (5%) 5 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 3 (3%) 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
Organisationsarbejde 7 (7%) 9 (9%) 10 (10%) 9 (9%) 9 (9%)
PR og kommunikation 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 9 (9%) 8 (8%) 6 (6%) 4 (4%) 4 (4%)
Socialt arbejde 63 (66%) 67 (64%) 66 (65%) 67 (67%) 67 (67%)
Øvrige 4 (4%) 9 (9%) 4 (4%) 6 (6%) 6 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Tørring-Uldum

D3 Midt-Øst Jylland
Tørring-Uldum lokalafdeling 2022
Frivillige 83
Medlemmer 1992
Frivillige % 4,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 67
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Kreativt arbejde 1
Mad 1
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 2
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 32
Besøgsven med hund 1
Bisidder 3
Café 4
Hjælpende hånd 1
Kørestolsskubber 19
Plejecenter 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 1
Tryghedsopkald 8
Vejledning 2
Vågetjeneste 20
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141