Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 130
Medlemmer 10908
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Vejle-Jelling vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 15 (14%) 16 (12%) 19 (11%) 21 (12%) 20 (11%)
It og teknologi 11 (11%) 10 (8%) 12 (7%) 11 (6%) 11 (6%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 9 (7%) 11 (6%) 12 (7%) 12 (6%)
PR og kommunikation 4 (4%) 4 (3%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Sekretariatet 1 (1%) 4 (3%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Socialt arbejde 40 (38%) 51 (40%) 79 (46%) 94 (52%) 100 (54%)
Øvrige 20 (19%) 32 (25%) 39 (23%) 34 (19%) 30 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

D4 Sydjylland
Vejle-Jelling lokalafdeling 2021
Frivillige 130
Medlemmer 10908
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Not found 1
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 100
Øvrige 30
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 11
Billard og kegler 2
Bridge 2
Golf og petanque 4
Kreativt arbejde 1
Mad 2
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 8
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Not found Not found 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 38
Bisidder 3
Skole og daginstitution 26
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 34
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 26
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122