Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 149
Medlemmer 11598
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Vejle-Jelling vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 19 (11%) 21 (11%) 20 (11%) 20 (10%) 20 (10%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 11 (7%) 11 (6%) 14 (8%) 9 (5%) 10 (5%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 5 (3%) 5 (3%)
Organisationsarbejde 11 (7%) 12 (7%) 12 (7%) 13 (7%) 13 (7%)
PR og kommunikation 3 (2%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%) 4 (2%)
Sekretariatet 6 (4%) 4 (2%) 3 (2%) 11 (6%) 11 (6%)
Socialt arbejde 77 (46%) 95 (52%) 100 (55%) 111 (57%) 111 (57%)
Øvrige 37 (22%) 34 (18%) 26 (14%) 19 (10%) 19 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

D4 Sydjylland
Vejle-Jelling lokalafdeling 2023
Frivillige 149
Medlemmer 11598
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 11
Socialt arbejde 111
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Billard og kegler 2
Bridge 2
Golf og petanque 7
Kreativt arbejde 1
Mad 2
Musik, litteratur og kunst 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 8
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 11
Socialt arbejde Besøgsven 37
Bisidder 2
Hjælpende hånd 1
Skole og daginstitution 14
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 61
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 13
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331