Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 97
Medlemmer 10243
Frivillige % 0,9

Sammenligning af antal frivillige - Vejle-Jelling vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (17%) 15 (15%) 16 (14%) 20 (15%) 21 (14%)
It og teknologi 11 (12%) 14 (14%) 14 (12%) 12 (9%) 10 (7%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 2 (2%) 3 (3%) 2 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (7%) 11 (7%)
PR og kommunikation 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%) 4 (3%) 3 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 37 (39%) 40 (39%) 42 (38%) 53 (39%) 65 (44%)
Øvrige 14 (15%) 15 (15%) 22 (20%) 32 (23%) 31 (21%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

D4 Sydjylland
Vejle-Jelling lokalafdeling 2019
Frivillige 97
Medlemmer 10243
Frivillige % 0,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 21
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 65
Øvrige 31
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 12
Bridge 1
Golf og petanque 4
Madskole 4
Musik, litteratur og kunst 2
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 9
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 26
Bisidder 2
Skole og daginstitution 26
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 9
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 25
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062