Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 113
Medlemmer 10402
Frivillige % 1,1

Sammenligning af antal frivillige - Vejle-Jelling vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (17%) 15 (15%) 15 (14%) 16 (12%) 19 (11%)
It og teknologi 11 (12%) 12 (12%) 12 (11%) 11 (8%) 13 (8%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (2%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (7%) 11 (6%)
PR og kommunikation 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (2%)
Socialt arbejde 37 (39%) 40 (40%) 41 (39%) 52 (40%) 78 (46%)
Øvrige 14 (15%) 14 (14%) 21 (20%) 32 (25%) 35 (21%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

D4 Sydjylland
Vejle-Jelling lokalafdeling 2019
Frivillige 113
Medlemmer 10402
Frivillige % 1,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 19
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Not found 4
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 78
Øvrige 35
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 12
Bridge 1
Golf og petanque 4
Mad 2
Musik, litteratur og kunst 2
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 12
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Not found Not found 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 27
Bisidder 3
Skole og daginstitution 29
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 16
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 28
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115