Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 129
Medlemmer 10849
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Vejle-Jelling vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 15 (15%) 15 (14%) 16 (12%) 19 (11%) 19 (10%)
It og teknologi 11 (11%) 11 (11%) 11 (8%) 12 (7%) 10 (5%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 9 (9%) 9 (7%) 11 (6%) 11 (6%)
PR og kommunikation 4 (4%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (2%) 4 (2%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 4 (3%) 4 (2%) 4 (2%)
Socialt arbejde 39 (40%) 40 (38%) 52 (40%) 80 (47%) 95 (52%)
Øvrige 13 (13%) 20 (19%) 32 (25%) 39 (23%) 37 (20%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

D4 Sydjylland
Vejle-Jelling lokalafdeling 2020
Frivillige 129
Medlemmer 10849
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 19
It og teknologi 10
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 95
Øvrige 37
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 12
Bridge 2
Golf og petanque 4
Mad 2
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 3
It underviser 8
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 35
Bisidder 3
Skole og daginstitution 28
Tryghedsopkald 31
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 29
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3673 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1759 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 423 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2629 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2794 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2445 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 912 (3%)
Socialt arbejde 10110 (43%) 10804 (44%) 11123 (42%) 11817 (41%) 13984 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2198 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.673
It og teknologi 1.759
Lokal indflydelse 423
Motion og sundhed 2.629
Not found 115
Organisationsarbejde 2.794
PR og kommunikation 2.445
Sekretariatet 912
Socialt arbejde 13.984
Øvrige 2.198