Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 93
Medlemmer 10184
Frivillige % 0,9

Sammenligning af antal frivillige - Vejle-Jelling vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (17%) 15 (15%) 16 (14%) 20 (15%) 21 (15%)
It og teknologi 11 (12%) 14 (14%) 14 (12%) 12 (9%) 9 (6%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 2 (2%) 3 (3%) 2 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (7%) 11 (8%)
PR og kommunikation 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 37 (39%) 40 (39%) 42 (38%) 53 (39%) 61 (43%)
Øvrige 14 (15%) 15 (15%) 22 (20%) 32 (23%) 31 (22%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

D4 Sydjylland
Vejle-Jelling lokalafdeling 2019
Frivillige 93
Medlemmer 10184
Frivillige % 0,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 21
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 61
Øvrige 31
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 12
Bridge 1
Golf og petanque 4
Madskole 4
Musik, litteratur og kunst 2
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 9
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 27
Bisidder 2
Skole og daginstitution 25
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 24
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058