Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 86
Medlemmer 10054
Frivillige % 0,9

Sammenligning af antal frivillige - Vejle-Jelling vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (17%) 15 (15%) 16 (14%) 20 (15%) 20 (14%)
It og teknologi 11 (12%) 14 (14%) 14 (12%) 12 (9%) 12 (9%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 2 (2%) 3 (3%) 2 (1%) 2 (1%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (7%) 9 (6%)
PR og kommunikation 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 37 (39%) 40 (39%) 42 (38%) 53 (39%) 54 (39%)
Øvrige 14 (15%) 15 (15%) 22 (20%) 32 (23%) 33 (24%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

D4 Sydjylland
Vejle-Jelling lokalafdeling 2019
Frivillige 86
Medlemmer 10054
Frivillige % 0,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
It og teknologi 12
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 54
Øvrige 33
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 12
Golf og petanque 3
Madskole 4
Musik, litteratur og kunst 2
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 11
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, koordinator, K 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 4
Medlem L 7
Næstformand L 2
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 26
Bisidder 4
Skole og daginstitution 24
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 26
Modtager Internt e-mail 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915