Kommune: Vejle
Distrikt: D4 Sydjylland
Region: 3 Syddanmark
Frivillige 115
Medlemmer 10571
Frivillige % 1,1

Sammenligning af antal frivillige - Vejle-Jelling vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 16 (17%) 15 (15%) 15 (14%) 16 (12%) 17 (10%)
It og teknologi 11 (12%) 12 (12%) 12 (11%) 11 (8%) 13 (8%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (3%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (7%) 11 (7%)
PR og kommunikation 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%) 4 (3%) 4 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 4 (2%)
Socialt arbejde 37 (39%) 40 (40%) 41 (39%) 52 (40%) 83 (49%)
Øvrige 14 (15%) 14 (14%) 21 (20%) 32 (25%) 35 (21%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Vejle-Jelling

D4 Sydjylland
Vejle-Jelling lokalafdeling 2019
Frivillige 115
Medlemmer 10571
Frivillige % 1,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 83
Øvrige 35
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 12
Bridge 2
Golf og petanque 4
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 12
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 30
Bisidder 3
Skole og daginstitution 29
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Tryghedsopkald 18
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 28
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227