Kommune: Herning
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 50
Medlemmer 2516
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Aulum-Vildbjerg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aulum-Vildbjerg

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 4 (6%) 4 (5%) 4 (5%) 4 (5%)
It og teknologi 3 (5%) 4 (6%) 6 (8%) 5 (7%) 5 (7%)
Lokal indflydelse 4 (6%) 4 (6%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 10 (15%) 9 (13%) 10 (13%) 10 (13%) 10 (13%)
PR og kommunikation 7 (11%) 8 (11%) 7 (9%) 6 (8%) 6 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 28 (43%) 30 (43%) 38 (49%) 38 (51%) 38 (51%)
Øvrige 9 (14%) 10 (14%) 10 (13%) 9 (12%) 9 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aulum-Vildbjerg

D2 Midt-Vest Jylland
Aulum-Vildbjerg lokalafdeling 2019
Frivillige 50
Medlemmer 2516
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 38
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 2
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle K 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Medlem K 5
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
PR og kommunikation, koordinator, K 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Café 8
Hjælpende hånd 19
Kørestolsskubber 22
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915