Kommune: Ikast-Brande
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 52
Medlemmer 1638
Frivillige % 3,2

Sammenligning af antal frivillige - Brande vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brande

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 4 (5%) 3 (4%) 3 (3%) 2 (3%)
It og teknologi 6 (10%) 7 (9%) 6 (7%) 7 (8%) 7 (9%)
Lokal indflydelse 3 (5%) 3 (4%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 1 (2%) 7 (9%) 5 (6%) 5 (6%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 10 (16%) 9 (12%) 11 (14%) 10 (12%) 10 (13%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (4%) 3 (4%) 2 (2%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (7%) 6 (8%)
Socialt arbejde 33 (52%) 38 (51%) 42 (52%) 43 (50%) 38 (50%)
Øvrige 4 (6%) 3 (4%) 10 (12%) 9 (10%) 9 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brande

D2 Midt-Vest Jylland
Brande lokalafdeling 2019
Frivillige 52
Medlemmer 1638
Frivillige % 3,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 38
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 2
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 1
Tryghedsopkald 28
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.661
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062