Kommune: Ikast-Brande
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 52
Medlemmer 1699
Frivillige % 3,1

Sammenligning af antal frivillige - Brande vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brande

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3 (4%) 3 (4%) 2 (3%) 7 (8%) 7 (8%)
It og teknologi 5 (7%) 6 (7%) 6 (8%) 6 (7%) 6 (7%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 4 (5%) 4 (5%) 2 (3%) 3 (4%) 3 (4%)
Organisationsarbejde 10 (13%) 9 (11%) 10 (13%) 10 (12%) 10 (12%)
PR og kommunikation 3 (4%) 2 (2%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 6 (7%) 6 (8%) 9 (11%) 9 (11%)
Socialt arbejde 40 (53%) 42 (51%) 38 (50%) 38 (45%) 38 (45%)
Øvrige 10 (13%) 9 (11%) 9 (12%) 8 (9%) 8 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brande

D2 Midt-Vest Jylland
Brande lokalafdeling 2021
Frivillige 52
Medlemmer 1699
Frivillige % 3,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 38
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 2
Bisidder 1
Hjælpende hånd 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 28
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3669 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2577 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2751 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2491 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12025 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2123 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.669
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.577
Not found 221
Organisationsarbejde 2.751
PR og kommunikation 2.491
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.025
Øvrige 2.123