Kommune: Ikast-Brande
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 52
Medlemmer 1721
Frivillige % 3

Sammenligning af antal frivillige - Brande vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brande

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (6%) 3 (4%) 3 (4%) 2 (3%) 7 (8%)
It og teknologi 7 (10%) 6 (8%) 7 (8%) 6 (8%) 6 (7%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%)
Motion og sundhed 6 (8%) 4 (5%) 4 (5%) 2 (3%) 3 (4%)
Organisationsarbejde 8 (11%) 10 (13%) 9 (11%) 10 (13%) 10 (12%)
PR og kommunikation 3 (4%) 3 (4%) 2 (2%) 2 (3%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 6 (7%) 6 (8%) 9 (11%)
Socialt arbejde 37 (52%) 40 (52%) 42 (51%) 38 (50%) 37 (44%)
Øvrige 3 (4%) 10 (13%) 9 (11%) 9 (12%) 9 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brande

D2 Midt-Vest Jylland
Brande lokalafdeling 2020
Frivillige 52
Medlemmer 1721
Frivillige % 3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 37
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 2
Bisidder 1
Hjælpende hånd 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 27
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160