Kommune: Ikast-Brande
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 56
Medlemmer 1729
Frivillige % 3,2

Sammenligning af antal frivillige - Brande vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brande

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3 (4%) 2 (3%) 7 (8%) 6 (7%) 6 (7%)
It og teknologi 6 (7%) 6 (8%) 6 (7%) 7 (8%) 7 (8%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 4 (5%) 2 (3%) 3 (4%) 3 (3%) 3 (4%)
Organisationsarbejde 9 (11%) 10 (13%) 10 (12%) 10 (12%) 10 (12%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 6 (7%) 6 (8%) 9 (11%) 9 (10%) 9 (11%)
Socialt arbejde 42 (51%) 38 (50%) 38 (45%) 39 (45%) 39 (46%)
Øvrige 9 (11%) 9 (12%) 8 (9%) 8 (9%) 7 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brande

D2 Midt-Vest Jylland
Brande lokalafdeling 2022
Frivillige 56
Medlemmer 1729
Frivillige % 3,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 39
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
It og teknologi It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 2
Bisidder 1
Hjælpende hånd 9
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 29
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.253
Medlemmer 918.637
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3750 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1619 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 414 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2580 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2778 (10%) 2807 (10%) 2822 (10%) 2841 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2453 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1024 (4%)
Socialt arbejde 11021 (42%) 11743 (41%) 12361 (42%) 11994 (41%) 11966 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2220 (8%) 2194 (8%) 2138 (7%) 2149 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.253
Medlemmer 918.637
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.750
It og teknologi 1.619
Lokal indflydelse 414
Motion og sundhed 2.580
Not found 231
Organisationsarbejde 2.841
PR og kommunikation 2.453
Sekretariatet 1.024
Socialt arbejde 11.966
Øvrige 2.149