Kommune: Holstebro
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 94
Medlemmer 6109
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Holstebro vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holstebro

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 1 (1%) 0 (0%) 7 (7%) 7 (6%) 7 (7%)
It og teknologi 25 (26%) 23 (23%) 16 (15%) 16 (15%) 15 (14%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 8 (8%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (8%)
PR og kommunikation 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 3 (3%)
Socialt arbejde 53 (55%) 63 (62%) 65 (62%) 64 (59%) 64 (60%)
Øvrige 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%) 5 (5%) 5 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holstebro

D2 Midt-Vest Jylland
Holstebro lokalafdeling 2019
Frivillige 94
Medlemmer 6109
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 15
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 64
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 12
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 49
Bisidder 1
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 1
Tryghedsopkald 14
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915