Kommune: Holstebro
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 98
Medlemmer 6337
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Holstebro vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holstebro

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 2 (2%) 7 (6%)
It og teknologi 25 (26%) 23 (23%) 16 (16%) 16 (16%) 16 (15%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 9 (9%) 8 (8%) 9 (9%) 9 (9%) 10 (9%)
PR og kommunikation 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 3 (3%)
Socialt arbejde 53 (55%) 63 (62%) 64 (65%) 62 (61%) 66 (60%)
Øvrige 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%) 5 (5%) 4 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Holstebro

D2 Midt-Vest Jylland
Holstebro lokalafdeling 2019
Frivillige 98
Medlemmer 6337
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 16
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 66
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 12
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 2
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Besøgsven 52
Bisidder 1
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 1
Tryghedsopkald 14
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227