Kommune: Lemvig
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 24
Medlemmer 3811
Frivillige % 0,6

Sammenligning af antal frivillige - Lemvig-Thyborøn-Harboøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (15%) 8 (23%) 7 (21%) 7 (18%) 8 (20%)
It og teknologi 3 (11%) 3 (9%) 3 (9%) 3 (8%) 3 (7%)
Lokal indflydelse 1 (4%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (2%)
Motion og sundhed 2 (7%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 9 (33%) 9 (26%) 9 (26%) 10 (26%) 10 (24%)
PR og kommunikation 2 (7%) 6 (17%) 6 (18%) 7 (18%) 8 (20%)
Socialt arbejde 3 (11%) 4 (11%) 4 (12%) 5 (13%) 6 (15%)
Øvrige 3 (11%) 3 (9%) 3 (9%) 4 (11%) 4 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

D2 Midt-Vest Jylland
Lemvig-Thyborøn-Harboøre lokalafdeling 2019
Frivillige 24
Medlemmer 3811
Frivillige % 0,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 8
Socialt arbejde 6
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 1
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 7
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 3
Bisidder 1
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.035
Medlemmer 870.482
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3188 (13%) 3461 (13%) 3683 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1829 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 429 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2575 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 28 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2761 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2362 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 800 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (43%) 11149 (42%) 11778 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1876 (7%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.035
Medlemmer 870.482
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.683
It og teknologi 1.829
Lokal indflydelse 429
Motion og sundhed 2.575
Not found 28
Organisationsarbejde 2.761
PR og kommunikation 2.362
Sekretariatet 800
Socialt arbejde 11.778
Øvrige 2.122