Kommune: Lemvig
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 21
Medlemmer 3864
Frivillige % 0,5

Sammenligning af antal frivillige - Lemvig-Thyborøn-Harboøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 7 (21%) 7 (18%) 8 (21%) 8 (22%) 8 (22%)
It og teknologi 3 (9%) 3 (8%) 3 (8%) 3 (8%) 3 (8%)
Lokal indflydelse 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%)
Motion og sundhed 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%)
Organisationsarbejde 9 (26%) 10 (26%) 10 (26%) 9 (24%) 9 (24%)
PR og kommunikation 6 (18%) 7 (18%) 8 (21%) 8 (22%) 8 (22%)
Socialt arbejde 4 (12%) 5 (13%) 3 (8%) 3 (8%) 3 (8%)
Øvrige 3 (9%) 4 (11%) 4 (11%) 4 (11%) 4 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

D2 Midt-Vest Jylland
Lemvig-Thyborøn-Harboøre lokalafdeling 2021
Frivillige 21
Medlemmer 3864
Frivillige % 0,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 8
Socialt arbejde 3
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 1
Turhjælper 2
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 6
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Bisidder 1
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3669 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2577 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2751 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2491 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12025 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2123 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.669
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.577
Not found 221
Organisationsarbejde 2.751
PR og kommunikation 2.491
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.025
Øvrige 2.123