Kommune: Lemvig
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 29
Medlemmer 3898
Frivillige % 0,7

Sammenligning af antal frivillige - Lemvig-Thyborøn-Harboøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 8 (20%) 8 (20%) 8 (18%) 8 (18%) 8 (17%)
Frivilligkoordinator 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (4%) 2 (4%)
It og teknologi 3 (8%) 3 (8%) 3 (7%) 3 (7%) 3 (6%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 10 (25%) 9 (22%) 11 (25%) 11 (24%) 11 (23%)
PR og kommunikation 8 (20%) 8 (20%) 8 (18%) 8 (18%) 8 (17%)
Socialt arbejde 3 (8%) 3 (8%) 4 (9%) 4 (9%) 7 (15%)
Øvrige 4 (10%) 5 (12%) 6 (14%) 7 (16%) 7 (15%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

D2 Midt-Vest Jylland
Lemvig-Thyborøn-Harboøre lokalafdeling 2023
Frivillige 29
Medlemmer 3898
Frivillige % 0,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 8
Socialt arbejde 7
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 1
Turhjælper 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 6
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Bisidder 1
Tryghedsopkald 3
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327