Kommune: Lemvig
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 22
Medlemmer 3808
Frivillige % 0,6

Sammenligning af antal frivillige - Lemvig-Thyborøn-Harboøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 5 (19%) 8 (23%) 7 (21%) 7 (18%) 7 (18%)
It og teknologi 3 (11%) 3 (9%) 3 (9%) 3 (8%) 3 (8%)
Lokal indflydelse 1 (4%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%)
Motion og sundhed 1 (4%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 1 (3%)
Organisationsarbejde 9 (33%) 9 (26%) 9 (26%) 10 (26%) 10 (26%)
PR og kommunikation 2 (7%) 6 (17%) 6 (18%) 7 (18%) 7 (18%)
Socialt arbejde 3 (11%) 4 (11%) 4 (12%) 5 (13%) 5 (13%)
Øvrige 3 (11%) 3 (9%) 3 (9%) 4 (11%) 4 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

D2 Midt-Vest Jylland
Lemvig-Thyborøn-Harboøre lokalafdeling 2019
Frivillige 22
Medlemmer 3808
Frivillige % 0,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 7
Socialt arbejde 5
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Golf og petanque 1
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 6
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 2
Bisidder 1
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3614 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1897 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 441 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 19 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2748 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2293 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 843 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11738 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1934 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.614
It og teknologi 1.897
Lokal indflydelse 441
Motion og sundhed 2.560
Not found 19
Organisationsarbejde 2.748
PR og kommunikation 2.293
Sekretariatet 843
Socialt arbejde 11.738
Øvrige 1.934