Kommune: Lemvig
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 27
Medlemmer 4052
Frivillige % 0,7

Sammenligning af antal frivillige - Lemvig-Thyborøn-Harboøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 6 (16%) 6 (14%) 7 (16%) 9 (19%) 11 (20%)
Frivilligkoordinator 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 3 (8%) 3 (7%) 3 (7%) 2 (4%) 2 (4%)
Lokal indflydelse 1 (3%) 1 (2%) 1 (2%) 3 (6%) 3 (6%)
Motion og sundhed 1 (3%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 9 (24%) 11 (26%) 11 (25%) 11 (23%) 12 (22%)
PR og kommunikation 8 (21%) 8 (19%) 8 (18%) 2 (4%) 2 (4%)
Socialt arbejde 3 (8%) 4 (10%) 4 (9%) 8 (17%) 9 (17%)
Øvrige 5 (13%) 6 (14%) 7 (16%) 11 (23%) 14 (26%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Lemvig-Thyborøn-Harboøre

D2 Midt-Vest Jylland
Lemvig-Thyborøn-Harboøre lokalafdeling 2024
Frivillige 27
Medlemmer 4052
Frivillige % 0,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 3
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 9
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 11
Golf og petanque 1
Turhjælper 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 4
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Bisidder 2
Hjælpende hånd 1
Tryghedsopkald 5
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3600 (13%) 3685 (13%) 3890 (14%) 3971 (13%) 4006 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 213 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1501 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 393 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2341 (8%) 2578 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2940 (10%) 3112 (11%) 3212 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2428 (8%)
Sekretariatet 1182 (4%) 1199 (4%) 1112 (4%) 1254 (4%) 1276 (4%)
Socialt arbejde 11465 (40%) 11093 (39%) 11053 (38%) 11287 (38%) 11390 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 405 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2258 (8%) 2265 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.006
Frivilligkoordinator 213
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.501
Lokal indflydelse 393
Motion og sundhed 2.659
Not found 53
Organisationsarbejde 3.212
PR og kommunikation 2.428
Sekretariatet 1.276
Socialt arbejde 11.390
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 405
Øvrige 2.265