Kommune: Ringkøbing-Skjern
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 81
Medlemmer 4425
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Ringkøbing-Holmsland vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ringkøbing-Holmsland

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 19 (15%) 19 (14%) 16 (11%) 16 (13%) 16 (13%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 9 (7%) 7 (5%) 10 (7%) 7 (6%) 8 (6%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 1 (1%)
Motion og sundhed 20 (16%) 21 (16%) 20 (14%) 23 (18%) 20 (16%)
Organisationsarbejde 8 (6%) 10 (7%) 15 (11%) 13 (10%) 14 (11%)
PR og kommunikation 7 (5%) 7 (5%) 7 (5%) 7 (6%) 7 (6%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 40 (31%) 43 (32%) 47 (33%) 35 (28%) 34 (28%)
Øvrige 23 (18%) 24 (18%) 24 (17%) 20 (16%) 21 (17%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Ringkøbing-Holmsland

D2 Midt-Vest Jylland
Ringkøbing-Holmsland lokalafdeling 2024
Frivillige 81
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 16
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 20
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 34
Øvrige 21
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Bridge 1
Golf og petanque 3
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 10
Ture og rejser planlægning 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 7
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
It underviser 6
Lokal indflydelse Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 4
Indemotion 4
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motionsven i hjemmet 1
Stolemotion 5
Vandaktivitet 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Adgang til dokumenter i egen faggruppe gæst 4
Adgang til dokumenter i lokalbestyrelsesmappe 5
Adgang til lokalafdelingens mail 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 11
Bisidder 2
Hjælpende hånd 10
Skole og daginstitution 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 5
Booking frivillig 11
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 1
Børneattest 5
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.086

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3684 (13%) 3889 (13%) 3970 (13%) 3982 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 211 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1473 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 387 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2340 (8%) 2576 (9%) 2634 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2939 (10%) 3111 (11%) 3207 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2433 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1268 (4%)
Socialt arbejde 11467 (40%) 11094 (39%) 11054 (38%) 11285 (38%) 11293 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 402 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2250 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.086
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.982
Frivilligkoordinator 211
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.473
Lokal indflydelse 387
Motion og sundhed 2.634
Not found 53
Organisationsarbejde 3.207
PR og kommunikation 2.433
Sekretariatet 1.268
Socialt arbejde 11.293
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 402
Øvrige 2.250