Kommune: Ringkøbing-Skjern
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 82
Medlemmer 3238
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Skjern-Tarm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skjern-Tarm

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 5 (5%) 5 (5%) 6 (6%) 6 (6%) 6 (5%)
It og teknologi 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 4 (4%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%)
Motion og sundhed 13 (14%) 13 (13%) 14 (14%) 12 (11%) 15 (13%)
Organisationsarbejde 9 (10%) 9 (9%) 9 (9%) 9 (8%) 10 (9%)
PR og kommunikation 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 3 (3%)
Socialt arbejde 54 (57%) 59 (59%) 58 (57%) 62 (57%) 62 (55%)
Øvrige 5 (5%) 5 (5%) 5 (5%) 6 (6%) 6 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skjern-Tarm

D2 Midt-Vest Jylland
Skjern-Tarm lokalafdeling 2019
Frivillige 82
Medlemmer 3238
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 62
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Turhjælper 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 4
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 7
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Besøgsven 2
Café 27
Gå-med-ven 6
Hjælpende hånd 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 7
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058