Kommune: Ringkøbing-Skjern
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 82
Medlemmer 3229
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Skjern-Tarm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skjern-Tarm

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 5 (5%) 5 (5%) 6 (6%) 6 (6%) 6 (5%)
It og teknologi 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 4 (4%)
Lokal indflydelse 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 4 (4%) 4 (4%)
Motion og sundhed 13 (14%) 13 (13%) 14 (14%) 12 (11%) 15 (13%)
Organisationsarbejde 9 (10%) 9 (9%) 9 (9%) 9 (8%) 10 (9%)
PR og kommunikation 2 (2%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 3 (3%)
Socialt arbejde 54 (57%) 59 (59%) 58 (57%) 62 (57%) 62 (55%)
Øvrige 5 (5%) 5 (5%) 5 (5%) 6 (6%) 6 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skjern-Tarm

D2 Midt-Vest Jylland
Skjern-Tarm lokalafdeling 2019
Frivillige 82
Medlemmer 3229
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 62
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Turhjælper 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 2
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Fitnessmaskiner og vægte 4
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Motionsven i hjemmet 7
Stolemotion 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Besøgsven 2
Café 27
Gå-med-ven 6
Hjælpende hånd 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 7
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062