Kommune: Struer
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 45
Medlemmer 3894
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Struer-Thyholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 8 (11%) 11 (14%) 7 (10%) 7 (10%)
It og teknologi 5 (7%) 6 (8%) 6 (8%) 6 (9%) 6 (9%)
Motion og sundhed 5 (7%) 5 (7%) 5 (7%) 4 (6%) 4 (6%)
Organisationsarbejde 9 (13%) 11 (15%) 10 (13%) 11 (16%) 11 (16%)
PR og kommunikation 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 5 (7%) 4 (5%) 4 (5%) 3 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 35 (52%) 32 (43%) 31 (41%) 28 (41%) 28 (41%)
Øvrige 7 (10%) 8 (11%) 8 (11%) 9 (13%) 9 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

D2 Midt-Vest Jylland
Struer-Thyholm lokalafdeling 2022
Frivillige 45
Medlemmer 3894
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 6
Motion og sundhed 4
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 28
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Billard og kegler 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Besøgsven 18
Bisidder 2
Café 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 5
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 6
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141