Kommune: Struer
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 45
Medlemmer 3828
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Struer-Thyholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

2015 2016 2017 2018 2019
It og teknologi 1 (2%) 4 (6%) 4 (7%) 5 (7%) 6 (10%)
Motion og sundhed 5 (9%) 5 (8%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (8%)
Organisationsarbejde 7 (12%) 10 (16%) 10 (17%) 9 (13%) 11 (17%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%) 1 (1%) 1 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 4 (6%)
Socialt arbejde 38 (67%) 34 (55%) 31 (53%) 35 (52%) 30 (48%)
Øvrige 3 (5%) 6 (10%) 6 (10%) 7 (10%) 6 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

D2 Midt-Vest Jylland
Struer-Thyholm lokalafdeling 2019
Frivillige 45
Medlemmer 3828
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 6
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 30
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 22
Bisidder 1
Café 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115