Kommune: Struer
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 46
Medlemmer 3981
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Struer-Thyholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (11%) 11 (14%)
It og teknologi 4 (7%) 4 (7%) 5 (7%) 6 (8%) 6 (8%)
Motion og sundhed 5 (8%) 5 (9%) 5 (7%) 5 (7%) 5 (7%)
Organisationsarbejde 10 (16%) 10 (17%) 9 (13%) 11 (15%) 10 (13%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (5%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 4 (5%) 4 (5%)
Socialt arbejde 33 (54%) 30 (52%) 35 (52%) 32 (43%) 30 (39%)
Øvrige 6 (10%) 6 (10%) 7 (10%) 8 (11%) 9 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

D2 Midt-Vest Jylland
Struer-Thyholm lokalafdeling 2020
Frivillige 46
Medlemmer 3981
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 6
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 30
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 11
Billard og kegler 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 22
Bisidder 1
Café 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 6
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160