Kommune: Struer
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 45
Medlemmer 3964
Frivillige % 1,1

Sammenligning af antal frivillige - Struer-Thyholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (11%) 11 (14%)
It og teknologi 4 (7%) 4 (7%) 5 (7%) 6 (8%) 6 (8%)
Motion og sundhed 5 (8%) 5 (9%) 5 (7%) 5 (7%) 5 (7%)
Organisationsarbejde 10 (16%) 10 (17%) 9 (13%) 11 (15%) 11 (14%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (5%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 4 (5%) 4 (5%)
Socialt arbejde 33 (54%) 30 (52%) 35 (52%) 32 (43%) 29 (38%)
Øvrige 6 (10%) 6 (10%) 7 (10%) 8 (11%) 9 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

D2 Midt-Vest Jylland
Struer-Thyholm lokalafdeling 2020
Frivillige 45
Medlemmer 3964
Frivillige % 1,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 6
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 29
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 11
Billard og kegler 2
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 20
Bisidder 1
Café 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 5
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 6
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195