Kommune: Struer
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 48
Medlemmer 3711
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Struer-Thyholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

2015 2016 2017 2018 2019
It og teknologi 1 (2%) 5 (8%) 5 (8%) 6 (9%) 6 (9%)
Motion og sundhed 5 (9%) 5 (8%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (7%)
Organisationsarbejde 7 (12%) 10 (16%) 11 (18%) 10 (14%) 10 (15%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 5 (7%)
Socialt arbejde 38 (67%) 34 (54%) 31 (51%) 35 (51%) 34 (50%)
Øvrige 3 (5%) 6 (10%) 6 (10%) 7 (10%) 7 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

D2 Midt-Vest Jylland
Struer-Thyholm lokalafdeling 2019
Frivillige 48
Medlemmer 3711
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 6
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 34
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 26
Bisidder 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915