Kommune: Struer
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 50
Medlemmer 3743
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Struer-Thyholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

2015 2016 2017 2018 2019
It og teknologi 1 (2%) 5 (8%) 5 (8%) 6 (9%) 6 (9%)
Motion og sundhed 5 (9%) 5 (8%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (7%)
Organisationsarbejde 7 (12%) 10 (16%) 11 (18%) 10 (14%) 10 (14%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 5 (7%)
Socialt arbejde 38 (67%) 34 (54%) 31 (51%) 35 (51%) 36 (51%)
Øvrige 3 (5%) 6 (10%) 6 (10%) 7 (10%) 7 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

D2 Midt-Vest Jylland
Struer-Thyholm lokalafdeling 2019
Frivillige 50
Medlemmer 3743
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 6
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 36
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 28
Bisidder 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3614 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1897 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 441 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 19 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2748 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2293 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 843 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11738 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1934 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.998
Medlemmer 854.569
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.614
It og teknologi 1.897
Lokal indflydelse 441
Motion og sundhed 2.560
Not found 19
Organisationsarbejde 2.748
PR og kommunikation 2.293
Sekretariatet 843
Socialt arbejde 11.738
Øvrige 1.934