Kommune: Struer
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 52
Medlemmer 3762
Frivillige % 1,4

Sammenligning af antal frivillige - Struer-Thyholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

2015 2016 2017 2018 2019
It og teknologi 1 (2%) 5 (8%) 5 (8%) 6 (9%) 6 (8%)
Motion og sundhed 5 (9%) 5 (8%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (7%)
Organisationsarbejde 7 (12%) 10 (16%) 11 (18%) 10 (14%) 11 (15%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 5 (7%)
Socialt arbejde 38 (67%) 34 (54%) 31 (51%) 35 (51%) 37 (51%)
Øvrige 3 (5%) 6 (10%) 6 (10%) 7 (10%) 7 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Struer-Thyholm

D2 Midt-Vest Jylland
Struer-Thyholm lokalafdeling 2019
Frivillige 52
Medlemmer 3762
Frivillige % 1,4
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 6
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 37
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
It og teknologi It cafe 4
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 5
It underviser 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stolemotion 1
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 29
Bisidder 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 4
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 5
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058