Kommune: Ringkøbing-Skjern
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 32
Medlemmer 1959
Frivillige % 1,6

Sammenligning af antal frivillige - Videbæk vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Videbæk

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 12 (17%) 11 (17%) 12 (18%) 12 (19%) 10 (17%)
It og teknologi 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (2%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 2 (3%) 3 (4%) 3 (5%) 3 (5%)
Motion og sundhed 10 (14%) 8 (12%) 8 (12%) 6 (9%) 5 (9%)
Organisationsarbejde 7 (10%) 9 (14%) 9 (13%) 9 (14%) 9 (16%)
PR og kommunikation 4 (6%) 3 (5%) 3 (4%) 3 (5%) 3 (5%)
Socialt arbejde 23 (33%) 24 (36%) 24 (35%) 22 (34%) 19 (33%)
Øvrige 9 (13%) 7 (11%) 7 (10%) 7 (11%) 8 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Videbæk

D2 Midt-Vest Jylland
Videbæk lokalafdeling 2020
Frivillige 32
Medlemmer 1959
Frivillige % 1,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 10
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 19
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 4
Motionsven i hjemmet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 3
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 9
Bisidder 1
Café 5
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Øvrige Attest af bilag L 5
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160