Kommune: Herning
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 41
Medlemmer 1223
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Aaskov vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aaskov

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 6 (12%) 6 (12%) 6 (10%) 7 (11%) 7 (10%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 4 (8%) 5 (8%) 4 (6%) 4 (6%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 3 (5%) 3 (4%)
Organisationsarbejde 6 (12%) 7 (13%) 7 (12%) 7 (11%) 8 (11%)
PR og kommunikation 3 (6%) 3 (6%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (4%)
Sekretariatet 2 (4%) 4 (8%) 4 (7%) 3 (5%) 3 (4%)
Socialt arbejde 23 (47%) 21 (40%) 26 (44%) 27 (44%) 28 (39%)
Øvrige 6 (12%) 4 (8%) 5 (8%) 6 (10%) 13 (18%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aaskov

D2 Midt-Vest Jylland
Aaskov lokalafdeling 2022
Frivillige 41
Medlemmer 1223
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 28
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Kreativt arbejde 1
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It og teknologi, koordinator, K 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 3
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Indemotion 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 3
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Besøgsven 2
Café 19
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 2
Pårørendeven 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Socialt arbejde, koordinator, K 2
Tryghedsopkald 3
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Bookingadministrator 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240