Kommune: Skanderborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 49
Medlemmer 1694
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Galten vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Galten

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 1 (2%) 6 (9%) 5 (7%) 6 (7%) 7 (8%)
It og teknologi 8 (13%) 8 (12%) 8 (11%) 9 (11%) 9 (10%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 6 (7%) 6 (7%)
Organisationsarbejde 8 (13%) 9 (13%) 9 (13%) 9 (11%) 9 (10%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (13%) 11 (13%)
Socialt arbejde 31 (52%) 31 (46%) 33 (47%) 29 (35%) 31 (36%)
Øvrige 8 (13%) 10 (15%) 11 (16%) 9 (11%) 9 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Galten

D3 Midt-Øst Jylland
Galten lokalafdeling 2019
Frivillige 49
Medlemmer 1694
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 6
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 11
Socialt arbejde 31
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 3
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 6
It telefonsupport 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 5
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 11
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 8
Bisidder 5
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058