Kommune: Skanderborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 52
Medlemmer 1934
Frivillige % 2,7

Sammenligning af antal frivillige - Galten vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Galten

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 6 (7%) 7 (8%) 8 (9%) 9 (9%) 9 (9%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 7 (9%) 9 (11%) 9 (10%) 9 (9%) 9 (9%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 6 (7%) 6 (7%) 6 (7%) 7 (7%) 7 (7%)
Organisationsarbejde 9 (11%) 9 (11%) 9 (10%) 10 (10%) 10 (10%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 3 (3%)
Sekretariatet 11 (13%) 11 (13%) 12 (14%) 18 (19%) 19 (20%)
Socialt arbejde 29 (35%) 29 (34%) 28 (33%) 28 (29%) 25 (26%)
Øvrige 9 (11%) 9 (11%) 9 (10%) 10 (10%) 12 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Galten

D3 Midt-Øst Jylland
Galten lokalafdeling 2022
Frivillige 52
Medlemmer 1934
Frivillige % 2,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 7
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 19
Socialt arbejde 25
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 3
Mad 2
Ture og rejser planlægning 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 6
It telefonsupport 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 7
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 19
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Besøgsven 8
Bisidder 3
Hjælpende hånd 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240