Kommune: Skanderborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 49
Medlemmer 1728
Frivillige % 2,8

Sammenligning af antal frivillige - Galten vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Galten

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 1 (2%) 6 (9%) 5 (7%) 6 (7%) 7 (8%)
It og teknologi 8 (14%) 6 (9%) 6 (9%) 7 (9%) 9 (10%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 6 (7%) 6 (7%)
Organisationsarbejde 8 (14%) 9 (14%) 9 (13%) 9 (11%) 9 (10%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (13%) 11 (13%)
Socialt arbejde 30 (51%) 30 (46%) 32 (48%) 29 (35%) 31 (36%)
Øvrige 8 (14%) 10 (15%) 11 (16%) 9 (11%) 9 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Galten

D3 Midt-Øst Jylland
Galten lokalafdeling 2019
Frivillige 49
Medlemmer 1728
Frivillige % 2,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 6
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 11
Socialt arbejde 31
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 3
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 6
It telefonsupport 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 5
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 11
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 7
Besøgsven 8
Bisidder 5
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115