Kommune: Skanderborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 47
Medlemmer 1817
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Galten vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Galten

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (9%) 5 (7%) 6 (7%) 7 (8%) 7 (8%)
It og teknologi 6 (9%) 6 (9%) 7 (9%) 9 (11%) 9 (11%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 1 (2%) 1 (1%) 6 (7%) 6 (7%) 6 (7%)
Organisationsarbejde 9 (14%) 9 (13%) 9 (11%) 9 (11%) 9 (11%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 11 (13%) 11 (13%) 11 (13%)
Socialt arbejde 30 (46%) 32 (48%) 29 (35%) 29 (35%) 29 (35%)
Øvrige 10 (15%) 11 (16%) 9 (11%) 9 (11%) 9 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Galten

D3 Midt-Øst Jylland
Galten lokalafdeling 2020
Frivillige 47
Medlemmer 1817
Frivillige % 2,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 9
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 6
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 11
Socialt arbejde 29
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Golf og petanque 1
Kreativt arbejde 3
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 6
It telefonsupport 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 5
Vandaktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 11
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 8
Besøgsven 8
Bisidder 3
Hjælpende hånd 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195