Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 67
Medlemmer 1237
Frivillige % 5,4

Sammenligning af antal frivillige - Gjern vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gjern

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 9 (11%) 7 (9%) 6 (6%) 5 (4%) 5 (5%)
It og teknologi 7 (9%) 8 (10%) 8 (8%) 8 (7%) 7 (6%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 11 (13%) 9 (11%) 11 (11%) 12 (11%) 13 (12%)
PR og kommunikation 4 (5%) 10 (12%) 10 (10%) 13 (12%) 13 (12%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 3 (3%)
Socialt arbejde 44 (54%) 36 (44%) 49 (49%) 51 (45%) 48 (44%)
Øvrige 5 (6%) 9 (11%) 15 (15%) 20 (18%) 19 (17%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gjern

D3 Midt-Øst Jylland
Gjern lokalafdeling 2019
Frivillige 67
Medlemmer 1237
Frivillige % 5,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 7
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 13
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 48
Øvrige 19
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
Golf og petanque 1
Mad 3
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 6
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 10
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 33
Bisidder 1
Café 4
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Skole og daginstitution 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 8
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1843 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 438 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2310 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 815 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11713 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.960
Medlemmer 859.367
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.843
Lokal indflydelse 438
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.310
Sekretariatet 815
Socialt arbejde 11.713
Øvrige 2.058