Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 68
Medlemmer 1256
Frivillige % 5,4

Sammenligning af antal frivillige - Gjern vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gjern

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 9 (11%) 7 (9%) 6 (6%) 5 (5%) 4 (4%)
It og teknologi 7 (9%) 7 (9%) 7 (7%) 7 (6%) 7 (6%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 11 (14%) 9 (12%) 11 (11%) 12 (11%) 16 (14%)
PR og kommunikation 4 (5%) 10 (13%) 10 (10%) 13 (12%) 13 (12%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (3%) 3 (3%)
Socialt arbejde 43 (54%) 34 (44%) 45 (47%) 47 (43%) 48 (43%)
Øvrige 5 (6%) 9 (12%) 16 (17%) 21 (19%) 20 (18%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gjern

D3 Midt-Øst Jylland
Gjern lokalafdeling 2019
Frivillige 68
Medlemmer 1256
Frivillige % 5,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 7
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 16
PR og kommunikation 13
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 48
Øvrige 20
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Golf og petanque 1
Mad 3
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 4
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 1
It underviser 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 10
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 33
Bisidder 1
Café 4
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Skole og daginstitution 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 1
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 8
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115