Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 79
Medlemmer 1376
Frivillige % 5,7

Sammenligning af antal frivillige - Gjern vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gjern

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 4 (4%) 5 (4%) 5 (5%) 6 (5%) 6 (5%)
It og teknologi 7 (6%) 5 (4%) 5 (5%) 5 (4%) 5 (4%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 5 (4%) 5 (4%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 12 (11%) 15 (14%) 14 (13%) 10 (9%) 10 (9%)
PR og kommunikation 13 (12%) 13 (12%) 13 (12%) 13 (11%) 12 (10%)
Sekretariatet 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 46 (43%) 48 (43%) 50 (46%) 53 (46%) 54 (47%)
Øvrige 22 (20%) 22 (20%) 18 (17%) 20 (17%) 20 (17%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gjern

D3 Midt-Øst Jylland
Gjern lokalafdeling 2022
Frivillige 79
Medlemmer 1376
Frivillige % 5,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
It og teknologi 5
Motion og sundhed 5
Not found 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 12
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 54
Øvrige 20
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Billard og kegler 3
Golf og petanque 1
Mad 2
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It telefonsupport 2
It underviser 3
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Not found Not found 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Medlem K 2
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 10
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 32
Bisidder 1
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 1
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 3
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Børneattest 8
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141