Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 77
Medlemmer 1416
Frivillige % 5,4

Sammenligning af antal frivillige - Gjern vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gjern

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 4 (4%) 5 (4%) 5 (5%) 6 (5%) 6 (5%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 7 (7%) 5 (4%) 5 (5%) 5 (4%) 5 (4%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 5 (4%) 5 (4%)
Organisationsarbejde 12 (11%) 15 (14%) 14 (13%) 10 (9%) 11 (10%)
PR og kommunikation 13 (12%) 13 (12%) 13 (12%) 13 (11%) 12 (11%)
Sekretariatet 4 (4%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 45 (42%) 47 (42%) 50 (46%) 53 (46%) 53 (47%)
Øvrige 21 (20%) 21 (19%) 18 (17%) 20 (17%) 18 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Gjern

D3 Midt-Øst Jylland
Gjern lokalafdeling 2022
Frivillige 77
Medlemmer 1416
Frivillige % 5,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 5
Motion og sundhed 5
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 12
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 53
Øvrige 18
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Billard og kegler 3
Golf og petanque 1
Mad 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It telefonsupport 2
It underviser 4
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Anden rolle L 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 8
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 33
Bisidder 1
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 1
Skole og daginstitution 7
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 2
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 6
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240