Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 45
Medlemmer 1268
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Purhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 4 (6%) 4 (5%) 3 (4%) 3 (5%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (2%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 10 (16%) 12 (18%) 10 (14%) 8 (11%) 8 (12%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (5%) 3 (4%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (7%) 4 (6%)
Socialt arbejde 40 (66%) 37 (56%) 41 (55%) 42 (59%) 39 (59%)
Øvrige 5 (8%) 5 (8%) 9 (12%) 9 (13%) 8 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

D3 Midt-Øst Jylland
Purhus lokalafdeling 2021
Frivillige 45
Medlemmer 1268
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 39
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Besøgsven 24
Bisidder 1
Hjælpende hånd 1
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 9
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122