Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 50
Medlemmer 1286
Frivillige % 3,9

Sammenligning af antal frivillige - Purhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 3 (6%) 3 (5%) 4 (6%) 4 (5%) 5 (7%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 8 (15%) 10 (17%) 12 (18%) 10 (14%) 10 (13%)
PR og kommunikation 4 (7%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (4%) 3 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (7%)
Socialt arbejde 35 (65%) 40 (67%) 37 (57%) 41 (56%) 42 (56%)
Øvrige 4 (7%) 4 (7%) 4 (6%) 8 (11%) 8 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

D3 Midt-Øst Jylland
Purhus lokalafdeling 2020
Frivillige 50
Medlemmer 1286
Frivillige % 3,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 5
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 42
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 26
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 1
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 1
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 9
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.613
Medlemmer 900.685
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3088 (12%) 3343 (13%) 3609 (13%) 3649 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 437 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2616 (9%) 2634 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2326 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2790 (10%) 2831 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2392 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 896 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10807 (44%) 11125 (42%) 11822 (41%) 12232 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2196 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.613
Medlemmer 900.685
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.649
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 437
Motion og sundhed 2.634
Not found 2.326
Organisationsarbejde 2.831
PR og kommunikation 2.392
Sekretariatet 896
Socialt arbejde 12.232
Øvrige 2.196