Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 45
Medlemmer 1339
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Purhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 4 (5%) 3 (4%) 4 (6%) 3 (5%) 3 (5%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 10 (14%) 8 (11%) 9 (14%) 11 (18%) 11 (18%)
PR og kommunikation 3 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (2%) 2 (3%)
Sekretariatet 5 (7%) 5 (7%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%)
Socialt arbejde 40 (54%) 42 (58%) 35 (56%) 32 (52%) 31 (51%)
Øvrige 9 (12%) 9 (12%) 7 (11%) 8 (13%) 8 (13%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

D3 Midt-Øst Jylland
Purhus lokalafdeling 2023
Frivillige 45
Medlemmer 1339
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 31
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 3
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Besøgsven 16
Bisidder 1
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 7
Vågetjeneste 10
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331