Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 49
Medlemmer 1273
Frivillige % 3,8

Sammenligning af antal frivillige - Purhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 3 (6%) 3 (5%) 4 (6%) 4 (5%) 4 (5%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 8 (15%) 10 (17%) 12 (18%) 10 (14%) 10 (14%)
PR og kommunikation 4 (7%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (4%) 3 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 5 (8%) 5 (7%) 5 (7%)
Socialt arbejde 35 (65%) 40 (67%) 37 (57%) 41 (56%) 42 (57%)
Øvrige 4 (7%) 4 (7%) 4 (6%) 8 (11%) 8 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

D3 Midt-Øst Jylland
Purhus lokalafdeling 2020
Frivillige 49
Medlemmer 1273
Frivillige % 3,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 42
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 26
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 1
Skole og daginstitution 4
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 1
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 9
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.249
Medlemmer 894.334
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2884 (12%) 3098 (12%) 3353 (13%) 3623 (13%) 3629 (13%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%) 1815 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 436 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2109 (9%) 2261 (9%) 2429 (9%) 2621 (9%) 2646 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 110 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2490 (10%) 2583 (10%) 2797 (10%) 2804 (10%)
PR og kommunikation 2028 (9%) 2148 (9%) 2252 (8%) 2400 (8%) 2397 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 842 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10810 (44%) 11129 (42%) 11819 (41%) 11862 (41%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2236 (8%) 2211 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 20.249
Medlemmer 894.334
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.629
It og teknologi 1.815
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.646
Not found 110
Organisationsarbejde 2.804
PR og kommunikation 2.397
Sekretariatet 842
Socialt arbejde 11.862
Øvrige 2.211