Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 44
Medlemmer 1262
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Purhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%) 4 (6%) 4 (6%)
It og teknologi 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 14 (23%) 8 (14%) 10 (16%) 12 (18%) 12 (18%)
PR og kommunikation 4 (6%) 4 (7%) 3 (5%) 3 (4%) 3 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (7%) 5 (7%)
Socialt arbejde 36 (58%) 35 (62%) 41 (65%) 37 (55%) 37 (54%)
Øvrige 4 (6%) 4 (7%) 4 (6%) 4 (6%) 5 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

D3 Midt-Øst Jylland
Purhus lokalafdeling 2019
Frivillige 44
Medlemmer 1262
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 37
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 27
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 1
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 2
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.028
Medlemmer 854.775
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3253 (13%) 3515 (13%) 3628 (13%)
It og teknologi 2013 (9%) 2101 (9%) 2009 (8%) 1913 (7%) 1895 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 439 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2522 (9%) 2560 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 20 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2487 (10%) 2633 (10%) 2669 (10%) 2744 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2298 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 844 (3%)
Socialt arbejde 9987 (44%) 10587 (43%) 11223 (43%) 11438 (42%) 11763 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 1933 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.028
Medlemmer 854.775
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.628
It og teknologi 1.895
Lokal indflydelse 439
Motion og sundhed 2.560
Not found 20
Organisationsarbejde 2.744
PR og kommunikation 2.298
Sekretariatet 844
Socialt arbejde 11.763
Øvrige 1.933