Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 47
Medlemmer 1395
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Purhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3 (4%) 4 (6%) 3 (5%) 4 (7%) 4 (7%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Organisationsarbejde 8 (11%) 9 (14%) 11 (18%) 11 (19%) 13 (22%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Sekretariatet 6 (8%) 3 (5%) 3 (5%) 1 (2%) 1 (2%)
Socialt arbejde 41 (58%) 35 (56%) 32 (52%) 32 (55%) 32 (53%)
Øvrige 8 (11%) 7 (11%) 8 (13%) 6 (10%) 6 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

D3 Midt-Øst Jylland
Purhus lokalafdeling 2024
Frivillige 47
Medlemmer 1395
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 32
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 4
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 13
Bisidder 1
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 7
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Børneattest 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3600 (13%) 3685 (13%) 3890 (14%) 3971 (13%) 4006 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 213 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1501 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 393 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2341 (8%) 2578 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2940 (10%) 3112 (11%) 3212 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2428 (8%)
Sekretariatet 1182 (4%) 1199 (4%) 1112 (4%) 1254 (4%) 1276 (4%)
Socialt arbejde 11465 (40%) 11093 (39%) 11053 (38%) 11287 (38%) 11390 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 405 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2258 (8%) 2265 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.006
Frivilligkoordinator 213
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.501
Lokal indflydelse 393
Motion og sundhed 2.659
Not found 53
Organisationsarbejde 3.212
PR og kommunikation 2.428
Sekretariatet 1.276
Socialt arbejde 11.390
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 405
Øvrige 2.265