Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 44
Medlemmer 1248
Frivillige % 3,5

Sammenligning af antal frivillige - Purhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

2014 2015 2016 2017 2018
Arrangementer og aktiviteter 2 (4%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%) 4 (6%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (1%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 9 (17%) 14 (23%) 8 (14%) 10 (16%) 12 (17%)
PR og kommunikation 3 (6%) 4 (6%) 4 (7%) 3 (5%) 3 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (10%)
Socialt arbejde 36 (67%) 36 (58%) 35 (62%) 41 (65%) 37 (54%)
Øvrige 4 (7%) 4 (6%) 4 (7%) 4 (6%) 4 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

D3 Midt-Øst Jylland
Purhus lokalafdeling 2018
Frivillige 44
Medlemmer 1248
Frivillige % 3,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 37
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet L-TESTWEB 2
Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 27
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 2
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 5
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.494
Medlemmer 840.179
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2014 2015 2016 2017 2018
Arrangementer og aktiviteter 2242 (11%) 2579 (11%) 2984 (12%) 3255 (13%) 3500 (13%)
It og teknologi 2031 (10%) 2012 (9%) 2100 (9%) 2009 (8%) 1926 (7%)
Lokal indflydelse 483 (2%) 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%)
Motion og sundhed 1756 (8%) 2043 (9%) 2257 (9%) 2389 (9%) 2513 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (0%)
Organisationsarbejde 2477 (12%) 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2664 (10%)
PR og kommunikation 1979 (9%) 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2248 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (0%) 1051 (4%)
Socialt arbejde 9102 (43%) 9990 (44%) 10591 (43%) 11228 (43%) 11354 (41%)
Øvrige 983 (5%) 1283 (6%) 1636 (7%) 1822 (7%) 1901 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2018
Frivillige 19.494
Medlemmer 840.179
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.500
It og teknologi 1.926
Lokal indflydelse 444
Motion og sundhed 2.513
Not found 8
Organisationsarbejde 2.664
PR og kommunikation 2.248
Sekretariatet 1.051
Socialt arbejde 11.354
Øvrige 1.901