Kommune: Randers
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 50
Medlemmer 1251
Frivillige % 4

Sammenligning af antal frivillige - Purhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 3 (5%) 3 (5%) 4 (6%) 4 (5%)
It og teknologi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%)
Motion og sundhed 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 14 (23%) 8 (15%) 10 (16%) 12 (18%) 11 (14%)
PR og kommunikation 4 (6%) 4 (7%) 3 (5%) 3 (5%) 3 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (8%) 5 (7%)
Socialt arbejde 36 (58%) 35 (64%) 41 (67%) 37 (57%) 43 (57%)
Øvrige 4 (6%) 4 (7%) 4 (7%) 4 (6%) 8 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Purhus

D3 Midt-Øst Jylland
Purhus lokalafdeling 2019
Frivillige 50
Medlemmer 1251
Frivillige % 4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 43
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
It og teknologi It hjælper 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 3
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Besøgsven 25
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 1
Skole og daginstitution 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 1
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 10
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.035
Medlemmer 870.482
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3188 (13%) 3461 (13%) 3683 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1829 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 429 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2575 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 28 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2761 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2362 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 800 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (43%) 11149 (42%) 11778 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1876 (7%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.035
Medlemmer 870.482
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.683
It og teknologi 1.829
Lokal indflydelse 429
Motion og sundhed 2.575
Not found 28
Organisationsarbejde 2.761
PR og kommunikation 2.362
Sekretariatet 800
Socialt arbejde 11.778
Øvrige 2.122