Kommune: Syddjurs
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 41
Medlemmer 1664
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Rosenholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rosenholm

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 11 (14%) 11 (13%) 9 (11%) 9 (11%)
It og teknologi 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 3 (4%) 3 (4%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 13 (21%) 10 (13%) 12 (14%) 11 (14%) 11 (14%)
Organisationsarbejde 10 (16%) 10 (13%) 10 (12%) 10 (12%) 10 (12%)
PR og kommunikation 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 3 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 27 (44%) 29 (37%) 29 (35%) 29 (36%) 30 (37%)
Øvrige 2 (3%) 11 (14%) 16 (19%) 14 (18%) 14 (17%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rosenholm

D3 Midt-Øst Jylland
Rosenholm lokalafdeling 2019
Frivillige 41
Medlemmer 1664
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 30
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Golf og petanque 3
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 2
It underviser 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Stavgang og gåture 1
Stolemotion 6
Vandaktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 2
Bisidder 1
Hjælpende hånd 5
Plejecenter 14
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 9
Øvrige Booking frivillig 12
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915