Kommune: Syddjurs
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 40
Medlemmer 1693
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Rosenholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rosenholm

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 11 (14%) 11 (13%) 9 (11%) 11 (14%)
It og teknologi 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 3 (4%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%)
Motion og sundhed 13 (21%) 10 (13%) 12 (15%) 11 (14%) 11 (14%)
Organisationsarbejde 10 (16%) 10 (13%) 10 (12%) 10 (12%) 10 (13%)
PR og kommunikation 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 3 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 27 (44%) 28 (36%) 28 (34%) 29 (36%) 29 (38%)
Øvrige 2 (3%) 11 (14%) 16 (20%) 14 (18%) 11 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rosenholm

D3 Midt-Øst Jylland
Rosenholm lokalafdeling 2019
Frivillige 40
Medlemmer 1693
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 1
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 29
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Golf og petanque 3
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 5
Vandaktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Bisidder 1
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 15
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 9
Øvrige Booking frivillig 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227