Kommune: Syddjurs
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 41
Medlemmer 1686
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Rosenholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rosenholm

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 3 (5%) 11 (14%) 11 (13%) 9 (11%) 12 (15%)
It og teknologi 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 3 (4%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%)
Motion og sundhed 13 (21%) 10 (13%) 12 (15%) 11 (14%) 11 (14%)
Organisationsarbejde 10 (16%) 10 (13%) 10 (12%) 10 (12%) 11 (14%)
PR og kommunikation 2 (3%) 3 (4%) 2 (2%) 3 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 27 (44%) 28 (36%) 28 (34%) 29 (36%) 30 (38%)
Øvrige 2 (3%) 11 (14%) 16 (20%) 14 (18%) 12 (15%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rosenholm

D3 Midt-Øst Jylland
Rosenholm lokalafdeling 2019
Frivillige 41
Medlemmer 1686
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
It og teknologi 1
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 30
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Golf og petanque 3
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 5
Vandaktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Bisidder 1
Hjælpende hånd 4
Plejecenter 16
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 9
Øvrige Booking frivillig 10
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115