Kommune: Syddjurs
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 44
Medlemmer 1729
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Rosenholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rosenholm

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 9 (12%) 11 (14%) 16 (20%) 17 (22%) 17 (22%)
It og teknologi 3 (4%) 1 (1%) 3 (4%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 11 (15%) 11 (14%) 10 (13%) 10 (13%) 10 (13%)
Organisationsarbejde 8 (11%) 10 (13%) 10 (13%) 10 (13%) 10 (13%)
PR og kommunikation 3 (4%) 3 (4%) 2 (3%) 3 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 27 (36%) 29 (38%) 27 (34%) 25 (32%) 27 (34%)
Øvrige 13 (18%) 12 (16%) 11 (14%) 11 (14%) 11 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rosenholm

D3 Midt-Øst Jylland
Rosenholm lokalafdeling 2022
Frivillige 44
Medlemmer 1729
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 1
Motion og sundhed 10
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 27
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 16
Golf og petanque 3
Kreativt arbejde 1
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 1
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 1
It og teknologi It hjælper 1
Motion og sundhed Stavgang og gåture 1
Stolemotion 5
Vandaktivitet 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Socialt arbejde Bisidder 2
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 12
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 10
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141