Kommune: Norddjurs
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 131
Medlemmer 2018
Frivillige % 6,5

Sammenligning af antal frivillige - Rougsø-Sønderhald vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rougsø-Sønderhald

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 5 (3%) 5 (3%)
Motion og sundhed 25 (18%) 27 (18%) 27 (18%) 24 (16%) 24 (16%)
Organisationsarbejde 11 (8%) 11 (7%) 10 (7%) 12 (8%) 12 (8%)
PR og kommunikation 6 (4%) 4 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 93 (66%) 98 (67%) 100 (67%) 103 (67%) 101 (67%)
Øvrige 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rougsø-Sønderhald

D3 Midt-Øst Jylland
Rougsø-Sønderhald lokalafdeling 2020
Frivillige 131
Medlemmer 2018
Frivillige % 6,5
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 5
Motion og sundhed 24
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 101
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 6
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 15
Stavgang og gåture 7
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 3
Lokalt blad redaktion 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 66
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 19
Tryghedsopkald 16
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195