Kommune: Norddjurs
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 119
Medlemmer 2043
Frivillige % 5,8

Sammenligning af antal frivillige - Rougsø-Sønderhald vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rougsø-Sønderhald

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 2 (1%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (4%) 5 (4%)
Motion og sundhed 27 (18%) 24 (16%) 24 (15%) 22 (16%) 22 (16%)
Organisationsarbejde 10 (7%) 12 (8%) 12 (8%) 10 (7%) 10 (7%)
PR og kommunikation 5 (3%) 5 (3%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 99 (67%) 103 (67%) 99 (63%) 90 (64%) 90 (64%)
Øvrige 4 (3%) 5 (3%) 12 (8%) 10 (7%) 10 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rougsø-Sønderhald

D3 Midt-Øst Jylland
Rougsø-Sønderhald lokalafdeling 2022
Frivillige 119
Medlemmer 2043
Frivillige % 5,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 5
Motion og sundhed 22
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 90
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Billard og kegler 1
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 5
Motion og sundhed, anden aktivitet 15
Stavgang og gåture 7
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 2
Lokalt blad redaktion 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 58
Bisidder 1
Café 1
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 14
Tryghedsopkald 16
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141