Kommune: Norddjurs
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 129
Medlemmer 2035
Frivillige % 6,3

Sammenligning af antal frivillige - Rougsø-Sønderhald vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rougsø-Sønderhald

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 1 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 5 (3%) 5 (3%)
Motion og sundhed 25 (18%) 27 (18%) 27 (18%) 24 (16%) 24 (16%)
Organisationsarbejde 11 (8%) 11 (7%) 10 (7%) 12 (8%) 12 (8%)
PR og kommunikation 6 (4%) 4 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 93 (66%) 98 (67%) 100 (67%) 103 (67%) 99 (67%)
Øvrige 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rougsø-Sønderhald

D3 Midt-Øst Jylland
Rougsø-Sønderhald lokalafdeling 2020
Frivillige 129
Medlemmer 2035
Frivillige % 6,3
Aktivitetsområde Frivillige
It og teknologi 5
Motion og sundhed 24
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 4
Socialt arbejde 99
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
It og teknologi It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 6
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 15
Stavgang og gåture 7
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 3
Lokalt blad redaktion 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 66
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 17
Tryghedsopkald 17
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160