Kommune: Syddjurs
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 15
Medlemmer 1274
Frivillige % 1,2

Sammenligning af antal frivillige - Rønde vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rønde

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 6 (17%) 6 (18%) 7 (16%) 5 (11%) 4 (11%)
Motion og sundhed 2 (6%) 3 (9%) 3 (7%) 4 (9%) 3 (8%)
Organisationsarbejde 7 (20%) 6 (18%) 8 (19%) 11 (24%) 10 (26%)
PR og kommunikation 3 (9%) 3 (9%) 5 (12%) 6 (13%) 6 (16%)
Sekretariatet 0 (0%) 3 (9%) 3 (7%) 2 (4%) 1 (3%)
Socialt arbejde 7 (20%) 5 (15%) 7 (16%) 5 (11%) 4 (11%)
Øvrige 10 (29%) 8 (24%) 10 (23%) 12 (27%) 10 (26%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Rønde

D3 Midt-Øst Jylland
Rønde lokalafdeling 2021
Frivillige 15
Medlemmer 1274
Frivillige % 1,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 4
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 2
Ture og rejser planlægning 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Lokalt blad distribution 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 2
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Spiseven 1
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122