Kommune: Samsø
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 42
Medlemmer 889
Frivillige % 4,7

Sammenligning af antal frivillige - Samsø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Samsø

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 4 (7%) 6 (8%) 6 (8%) 6 (9%) 7 (10%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 2 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Lokal indflydelse 2 (4%) 3 (4%) 3 (4%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 3 (5%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Organisationsarbejde 8 (14%) 8 (11%) 8 (11%) 9 (13%) 9 (13%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (3%)
Sekretariatet 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (3%) 3 (4%)
Socialt arbejde 31 (54%) 36 (50%) 36 (50%) 32 (46%) 28 (41%)
Øvrige 5 (9%) 11 (15%) 11 (15%) 12 (17%) 12 (17%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Samsø

D3 Midt-Øst Jylland
Samsø lokalafdeling 2022
Frivillige 42
Medlemmer 889
Frivillige % 4,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 28
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 7
Besøgsven med hund 1
Bisidder 2
Café 1
Hjælpende hånd 1
Plejecenter 5
Tryghedsopkald 2
Vågetjeneste 13
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 235 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1583 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 407 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (0%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2886 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2471 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1082 (4%)
Socialt arbejde 10925 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11070 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 17 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 718 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2193 (7%) 2140 (7%) 2248 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 235
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.583
Lokal indflydelse 407
Motion og sundhed 2.649
Not found 11
Organisationsarbejde 2.886
PR og kommunikation 2.471
Sekretariatet 1.082
Socialt arbejde 11.070
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 17
Ældretelefon telefonven 718
Øvrige 2.248