Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 184
Medlemmer 10618
Frivillige % 1,7

Sammenligning af antal frivillige - Silkeborg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Silkeborg

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 25 (11%) 30 (12%) 31 (13%) 28 (12%) 28 (12%)
It og teknologi 20 (9%) 14 (6%) 13 (6%) 13 (6%) 13 (6%)
Lokal indflydelse 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 14 (6%) 11 (4%) 11 (5%) 10 (4%) 10 (4%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
Organisationsarbejde 12 (5%) 14 (6%) 13 (6%) 13 (6%) 13 (6%)
PR og kommunikation 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 3 (1%) 3 (1%)
Sekretariatet 8 (3%) 9 (4%) 8 (3%) 7 (3%) 7 (3%)
Socialt arbejde 135 (58%) 154 (61%) 140 (59%) 135 (57%) 135 (57%)
Øvrige 16 (7%) 16 (6%) 16 (7%) 24 (10%) 24 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Silkeborg

D3 Midt-Øst Jylland
Silkeborg lokalafdeling 2022
Frivillige 184
Medlemmer 10618
Frivillige % 1,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 28
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 10
Not found 1
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 135
Øvrige 24
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Billard og kegler 2
Bridge 3
Golf og petanque 3
Kort- og brætspil 3
Kreativt arbejde 2
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 1
Sprogundervisning 10
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 13
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Motionsven i hjemmet 8
Stavgang og gåture 1
Not found Not found 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 5
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad redaktion 2
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 94
Besøgsven med hund 5
Bisidder 1
Café 6
Hjælpende hånd 5
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Vejledning 1
Vågetjeneste 9
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 12
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Sammen mod ensomhed 9
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141