Kommune: Skanderborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 83
Medlemmer 4228
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Skanderborg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skanderborg

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 9 (9%) 10 (9%) 12 (11%) 12 (11%) 12 (11%)
It og teknologi 16 (16%) 17 (16%) 14 (13%) 14 (13%) 14 (13%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 11 (11%) 11 (10%) 11 (10%) 10 (9%) 10 (9%)
Organisationsarbejde 7 (7%) 8 (7%) 8 (7%) 8 (7%) 8 (7%)
PR og kommunikation 4 (4%) 4 (4%) 4 (4%) 4 (4%) 4 (4%)
Sekretariatet 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 42 (43%) 48 (45%) 52 (47%) 49 (46%) 49 (46%)
Øvrige 6 (6%) 6 (6%) 6 (5%) 7 (7%) 7 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skanderborg

D3 Midt-Øst Jylland
Skanderborg lokalafdeling 2022
Frivillige 83
Medlemmer 4228
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
It og teknologi 14
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 10
Organisationsarbejde 8
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 49
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Golf og petanque 3
Kort- og brætspil 1
Mad 2
Musik, litteratur og kunst 5
Ture og rejser planlægning 1
Turhjælper 1
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 12
Lokal indflydelse Lokal indflydelse, anden aktivitet 1
Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 2
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 3
Stavgang og gåture 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 5
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 33
Bisidder 2
Café 1
Gå-med-ven 5
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 8
Vejledning 1
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141