Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 53
Medlemmer 1287
Frivillige % 4,1

Sammenligning af antal frivillige - Them vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Them

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 5 (6%) 4 (5%) 4 (5%) 4 (5%) 4 (5%)
It og teknologi 3 (4%) 3 (4%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 5 (6%) 3 (4%) 3 (4%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 8 (10%) 9 (12%) 9 (11%) 13 (16%) 13 (16%)
PR og kommunikation 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%) 1 (1%) 1 (1%)
Sekretariatet 3 (4%) 4 (5%) 4 (5%) 3 (4%) 3 (4%)
Socialt arbejde 44 (56%) 42 (54%) 48 (58%) 42 (52%) 42 (52%)
Øvrige 7 (9%) 9 (12%) 9 (11%) 12 (15%) 12 (15%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Them

D3 Midt-Øst Jylland
Them lokalafdeling 2022
Frivillige 53
Medlemmer 1287
Frivillige % 4,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Not found 1
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 42
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Kort- og brætspil 1
Ture og rejser planlægning 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Indemotion 1
Stolemotion 2
Not found Not found 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
4. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 32
Bisidder 1
Café 3
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Vågetjeneste 10
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Børneattest 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141