Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 56
Medlemmer 1310
Frivillige % 4,3

Sammenligning af antal frivillige - Them vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Them

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (5%) 4 (5%) 5 (6%) 4 (5%) 4 (5%)
It og teknologi 3 (4%) 4 (5%) 3 (4%) 3 (4%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 6 (8%) 5 (7%) 5 (6%) 3 (4%) 3 (4%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 8 (11%) 8 (11%) 8 (10%) 9 (12%) 9 (11%)
PR og kommunikation 1 (1%) 1 (1%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (4%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 3 (4%) 4 (5%) 4 (5%)
Socialt arbejde 42 (58%) 46 (61%) 44 (56%) 42 (54%) 47 (57%)
Øvrige 8 (11%) 7 (9%) 7 (9%) 9 (12%) 9 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Them

D3 Midt-Øst Jylland
Them lokalafdeling 2020
Frivillige 56
Medlemmer 1310
Frivillige % 4,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4
It og teknologi 2
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 47
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 1
Kort- og brætspil 1
Ture og rejser planlægning 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 3
Motion og sundhed Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 32
Bisidder 1
Café 2
Gå-med-ven 5
Hjælpende hånd 2
Skole og daginstitution 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Vejledning 1
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 1
Børneattest 3
Modtager Internt e-mail 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3673 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1759 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 423 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2629 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2794 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2445 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 912 (3%)
Socialt arbejde 10110 (43%) 10804 (44%) 11123 (42%) 11817 (41%) 13984 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2198 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.673
It og teknologi 1.759
Lokal indflydelse 423
Motion og sundhed 2.629
Not found 115
Organisationsarbejde 2.794
PR og kommunikation 2.445
Sekretariatet 912
Socialt arbejde 13.984
Øvrige 2.198