Kommune: Aarhus
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 415
Medlemmer 17595
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Aarhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aarhus

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 41 (8%) 44 (8%) 33 (6%) 43 (8%) 43 (8%)
It og teknologi 22 (4%) 28 (5%) 22 (4%) 20 (4%) 20 (4%)
Lokal indflydelse 6 (1%) 6 (1%) 5 (1%) 4 (1%) 4 (1%)
Motion og sundhed 37 (7%) 32 (6%) 29 (5%) 32 (6%) 31 (6%)
Organisationsarbejde 105 (20%) 121 (21%) 109 (19%) 95 (17%) 95 (18%)
PR og kommunikation 6 (1%) 8 (1%) 9 (2%) 11 (2%) 11 (2%)
Sekretariatet 14 (3%) 14 (2%) 33 (6%) 33 (6%) 33 (6%)
Socialt arbejde 288 (54%) 290 (50%) 289 (51%) 274 (50%) 267 (50%)
Øvrige 19 (4%) 38 (7%) 37 (7%) 35 (6%) 35 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aarhus

D3 Midt-Øst Jylland
Aarhus lokalafdeling 2022
Frivillige 415
Medlemmer 17595
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 43
It og teknologi 20
Lokal indflydelse 4
Motion og sundhed 31
Organisationsarbejde 95
PR og kommunikation 11
Sekretariatet 33
Socialt arbejde 267
Øvrige 35
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 10
Billard og kegler 6
Bridge 22
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 12
It og teknologi It hjælper 8
It og teknologi, anden aktivitet 5
It på plejehjem 2
It telefonsupport 1
It underviser 12
Lokal indflydelse Ældrepolitik 4
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 6
Motionsven i hjemmet 16
Vandaktivitet 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 20
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 80
L-LISTE 12
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
Webmaster L 4
Sekretariatet Modtager generel information 33
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 17
Aktiviteter med mænd 9
Besøgsven 75
Besøgsven med hund 2
Bisidder 7
Café 2
Gå-med-ven 55
Hjælpende hånd 12
Integrationsaktiviteter 8
Natteravnene 10
Skole og daginstitution 12
Socialt arbejde, anden aktivitet 17
Sorg- og livsmodsgruppe 14
Tryghedsopkald 51
Vejledning 8
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 16
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 5
Børneattest 12
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141