Kommune: Aarhus
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 492
Medlemmer 17404
Frivillige % 2,8

Sammenligning af antal frivillige - Aarhus vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aarhus

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 36 (7%) 36 (7%) 41 (7%) 44 (8%) 46 (8%)
It og teknologi 36 (7%) 30 (6%) 22 (4%) 28 (5%) 29 (5%)
Lokal indflydelse 8 (1%) 8 (2%) 6 (1%) 6 (1%) 6 (1%)
Motion og sundhed 35 (6%) 30 (6%) 38 (7%) 32 (5%) 32 (5%)
Organisationsarbejde 108 (20%) 106 (20%) 106 (19%) 122 (21%) 122 (20%)
PR og kommunikation 4 (1%) 6 (1%) 6 (1%) 7 (1%) 8 (1%)
Sekretariatet 7 (1%) 3 (1%) 13 (2%) 14 (2%) 14 (2%)
Socialt arbejde 295 (54%) 277 (53%) 296 (54%) 294 (50%) 311 (51%)
Øvrige 20 (4%) 22 (4%) 21 (4%) 40 (7%) 41 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aarhus

D3 Midt-Øst Jylland
Aarhus lokalafdeling 2020
Frivillige 492
Medlemmer 17404
Frivillige % 2,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 46
It og teknologi 29
Lokal indflydelse 6
Motion og sundhed 32
Organisationsarbejde 122
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 14
Socialt arbejde 311
Øvrige 41
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 19
Billard og kegler 5
Bridge 17
Mad 1
Musik, litteratur og kunst 13
Sprogundervisning 1
It og teknologi It hjælper 10
It og teknologi, anden aktivitet 7
It på plejehjem 2
It telefonsupport 1
It underviser 20
Lokal indflydelse Ældrepolitik 6
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 8
Motionsven i hjemmet 15
Vandaktivitet 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 18
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 2
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 105
L-LISTE 12
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
Webmaster L 4
Sekretariatet Modtager generel information 14
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 21
Aktiviteter med mænd 4
Besøgsven 83
Besøgsven med hund 2
Bisidder 8
Café 3
Gå-med-ven 72
Hjælpende hånd 9
Integrationsaktiviteter 10
Natteravnene 11
Skole og daginstitution 20
Socialt arbejde, anden aktivitet 17
Sorg- og livsmodsgruppe 15
Tryghedsopkald 51
Vejledning 13
Øvrige Attest af bilag L 4
Booking frivillig 17
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 2
Børneattest 20
Sammen mod ensomhed 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2884 (12%) 3097 (12%) 3352 (13%) 3618 (13%) 3661 (13%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%) 1807 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 430 (1%)
Motion og sundhed 2109 (9%) 2261 (9%) 2429 (9%) 2619 (9%) 2658 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 110 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2792 (10%) 2817 (10%)
PR og kommunikation 2028 (9%) 2148 (9%) 2252 (8%) 2399 (8%) 2390 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 838 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11128 (42%) 11831 (41%) 12215 (42%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2236 (8%) 2222 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 20.595
Medlemmer 899.926
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.661
It og teknologi 1.807
Lokal indflydelse 430
Motion og sundhed 2.658
Not found 110
Organisationsarbejde 2.817
PR og kommunikation 2.390
Sekretariatet 838
Socialt arbejde 12.215
Øvrige 2.222