Kommune: Aarhus
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 16
Medlemmer 8934
Frivillige % 0,2

Sammenligning af antal frivillige - Aarhus Syd vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aarhus Syd

2018 2019 2020 2021 2022
Organisationsarbejde 1 (20%) 1 (7%) 1 (6%) 2 (10%) 2 (10%)
PR og kommunikation 2 (40%) 2 (13%) 3 (18%) 4 (19%) 4 (19%)
Øvrige 2 (40%) 12 (80%) 13 (76%) 15 (71%) 15 (71%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aarhus Syd

D3 Midt-Øst Jylland
Aarhus Syd lokalafdeling 2022
Frivillige 16
Medlemmer 8934
Frivillige % 0,2
Aktivitetsområde Frivillige
Organisationsarbejde 2
PR og kommunikation 4
Øvrige 15
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Organisationsarbejde Kasserer L 1
L-LISTE 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 4
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 4
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 4
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.253
Medlemmer 918.637
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3750 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1619 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 414 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2580 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2778 (10%) 2807 (10%) 2822 (10%) 2841 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2453 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1024 (4%)
Socialt arbejde 11021 (42%) 11743 (41%) 12361 (42%) 11994 (41%) 11966 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2220 (8%) 2194 (8%) 2138 (7%) 2149 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.253
Medlemmer 918.637
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.750
It og teknologi 1.619
Lokal indflydelse 414
Motion og sundhed 2.580
Not found 231
Organisationsarbejde 2.841
PR og kommunikation 2.453
Sekretariatet 1.024
Socialt arbejde 11.966
Øvrige 2.149