Kommune: Aarhus
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 14
Medlemmer 8958
Frivillige % 0,2

Sammenligning af antal frivillige - Aarhus Syd vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aarhus Syd

2016 2017 2018 2019 2020
Organisationsarbejde 1 (33%) 1 (20%) 1 (20%) 1 (7%) 2 (11%)
PR og kommunikation 1 (33%) 2 (40%) 2 (40%) 2 (13%) 2 (11%)
Øvrige 1 (33%) 2 (40%) 2 (40%) 12 (80%) 14 (78%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aarhus Syd

D3 Midt-Øst Jylland
Aarhus Syd lokalafdeling 2020
Frivillige 14
Medlemmer 8958
Frivillige % 0,2
Aktivitetsområde Frivillige
Organisationsarbejde 2
PR og kommunikation 2
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Organisationsarbejde Kasserer L 2
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.613
Medlemmer 900.670
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3088 (12%) 3343 (13%) 3609 (13%) 3649 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 437 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2616 (9%) 2634 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2326 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2790 (10%) 2831 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2392 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 896 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10807 (44%) 11125 (42%) 11822 (41%) 12232 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2196 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.613
Medlemmer 900.670
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.649
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 437
Motion og sundhed 2.634
Not found 2.326
Organisationsarbejde 2.831
PR og kommunikation 2.392
Sekretariatet 896
Socialt arbejde 12.232
Øvrige 2.196