Kommune: Viborg
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 53
Medlemmer 2366
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Fjends-Karup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjends-Karup

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 5 (8%) 5 (7%) 7 (9%) 9 (11%) 9 (11%)
It og teknologi 3 (5%) 4 (6%) 5 (6%) 8 (10%) 8 (10%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 26 (39%) 27 (40%) 27 (35%) 24 (29%) 24 (29%)
Organisationsarbejde 11 (17%) 10 (15%) 11 (14%) 12 (14%) 12 (14%)
PR og kommunikation 4 (6%) 5 (7%) 7 (9%) 8 (10%) 8 (10%)
Sekretariatet 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 12 (18%) 12 (18%) 15 (19%) 16 (19%) 16 (19%)
Øvrige 3 (5%) 3 (4%) 4 (5%) 5 (6%) 5 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjends-Karup

D2 Midt-Vest Jylland
Fjends-Karup lokalafdeling 2022
Frivillige 53
Medlemmer 2366
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 8
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 24
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 16
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 6
It og teknologi, anden aktivitet 3
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 18
Fitnessmaskiner og vægte 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 16
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 6
Café 3
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141