Kommune: Viborg
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 52
Medlemmer 2374
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Fjends-Karup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjends-Karup

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (11%) 5 (8%) 6 (8%) 5 (7%) 7 (9%)
It og teknologi 6 (11%) 5 (8%) 5 (7%) 4 (6%) 5 (6%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 17 (31%) 26 (40%) 27 (36%) 27 (39%) 28 (35%)
Organisationsarbejde 8 (15%) 10 (15%) 12 (16%) 10 (14%) 11 (14%)
PR og kommunikation 4 (7%) 4 (6%) 5 (7%) 5 (7%) 7 (9%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 7 (13%) 9 (14%) 13 (18%) 13 (19%) 16 (20%)
Øvrige 5 (9%) 4 (6%) 4 (5%) 3 (4%) 5 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjends-Karup

D2 Midt-Vest Jylland
Fjends-Karup lokalafdeling 2020
Frivillige 52
Medlemmer 2374
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 28
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 16
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Mad 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 19
Fitnessmaskiner og vægte 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 20
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 6
Café 3
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3679 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1763 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 424 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2633 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2798 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2458 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 905 (3%)
Socialt arbejde 10111 (43%) 10805 (44%) 11124 (42%) 11819 (41%) 14119 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2234 (8%) 2195 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.470
Medlemmer 901.260
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.679
It og teknologi 1.763
Lokal indflydelse 424
Motion og sundhed 2.633
Not found 115
Organisationsarbejde 2.798
PR og kommunikation 2.458
Sekretariatet 905
Socialt arbejde 14.119
Øvrige 2.195