Kommune: Viborg
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 51
Medlemmer 2388
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Fjends-Karup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjends-Karup

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (11%) 5 (8%) 6 (8%) 5 (7%) 7 (9%)
It og teknologi 6 (11%) 5 (8%) 5 (7%) 4 (6%) 5 (6%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 2 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 17 (31%) 26 (40%) 27 (36%) 27 (39%) 27 (34%)
Organisationsarbejde 8 (15%) 10 (15%) 12 (16%) 10 (14%) 11 (14%)
PR og kommunikation 4 (7%) 4 (6%) 5 (7%) 5 (7%) 7 (9%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 7 (13%) 9 (14%) 13 (18%) 13 (19%) 16 (20%)
Øvrige 5 (9%) 4 (6%) 4 (5%) 3 (4%) 5 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjends-Karup

D2 Midt-Vest Jylland
Fjends-Karup lokalafdeling 2020
Frivillige 51
Medlemmer 2388
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 27
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 16
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Mad 1
Turhjælper 2
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 3
It telefonsupport 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 18
Fitnessmaskiner og vægte 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 19
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 4
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 6
Café 3
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160