Kommune: Viborg
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 56
Medlemmer 2370
Frivillige % 2,4

Sammenligning af antal frivillige - Fjends-Karup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjends-Karup

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 5 (8%) 5 (7%) 7 (9%) 9 (10%) 8 (9%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 3 (5%) 4 (6%) 5 (6%) 8 (9%) 8 (9%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%)
Motion og sundhed 26 (39%) 27 (39%) 27 (34%) 24 (28%) 25 (28%)
Organisationsarbejde 11 (17%) 10 (14%) 11 (14%) 12 (14%) 12 (14%)
PR og kommunikation 4 (6%) 5 (7%) 7 (9%) 8 (9%) 7 (8%)
Sekretariatet 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 12 (18%) 12 (17%) 15 (19%) 16 (19%) 19 (22%)
Øvrige 3 (5%) 3 (4%) 5 (6%) 6 (7%) 7 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjends-Karup

D2 Midt-Vest Jylland
Fjends-Karup lokalafdeling 2022
Frivillige 56
Medlemmer 2370
Frivillige % 2,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 8
Motion og sundhed 25
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 19
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Ture og rejser planlægning 2
Turhjælper 2
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 2
It hjælper 5
It og teknologi, anden aktivitet 3
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 19
Fitnessmaskiner og vægte 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 7
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 4
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 8
Bisidder 1
Café 3
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 7
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240