Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 73
Medlemmer 2795
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Kjellerup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Kjellerup

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 9 (10%) 9 (9%) 7 (8%) 8 (8%) 8 (8%)
Frivilligkoordinator 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
It og teknologi 5 (5%) 5 (5%) 3 (3%) 3 (3%) 3 (3%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 9 (10%) 9 (9%) 11 (12%) 11 (12%) 12 (12%)
Organisationsarbejde 10 (11%) 12 (12%) 12 (13%) 14 (15%) 17 (18%)
PR og kommunikation 7 (8%) 8 (8%) 8 (9%) 14 (15%) 14 (14%)
Sekretariatet 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 44 (47%) 45 (46%) 40 (44%) 37 (39%) 34 (35%)
Øvrige 5 (5%) 5 (5%) 6 (7%) 4 (4%) 5 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Kjellerup

D3 Midt-Øst Jylland
Kjellerup lokalafdeling 2024
Frivillige 73
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 12
Organisationsarbejde 17
PR og kommunikation 14
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 34
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Billard og kegler 1
Golf og petanque 6
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motionsven i hjemmet 2
Stavgang og gåture 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Adgang til dokumenter i lokalbestyrelsesmappe 3
Adgang til lokalafdelingens mail 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 5
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 9
Lokalt nyhedsbrev 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 4
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 15
Bisidder 1
Plejecenter 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Vågetjeneste 14
Øvrige Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.086

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3684 (13%) 3889 (13%) 3970 (13%) 3982 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 211 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1473 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 387 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2340 (8%) 2576 (9%) 2634 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2939 (10%) 3111 (11%) 3207 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2433 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1268 (4%)
Socialt arbejde 11467 (40%) 11094 (39%) 11054 (38%) 11285 (38%) 11293 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 402 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2250 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.086
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.982
Frivilligkoordinator 211
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.473
Lokal indflydelse 387
Motion og sundhed 2.634
Not found 53
Organisationsarbejde 3.207
PR og kommunikation 2.433
Sekretariatet 1.268
Socialt arbejde 11.293
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 402
Øvrige 2.250