Kommune: Silkeborg
Distrikt: D3 Midt-Øst Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 75
Medlemmer 2730
Frivillige % 2,7

Sammenligning af antal frivillige - Kjellerup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Kjellerup

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 8 (10%) 9 (10%) 9 (9%) 7 (8%) 7 (8%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
It og teknologi 5 (6%) 5 (5%) 5 (5%) 3 (3%) 3 (3%)
Lokal indflydelse 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 9 (11%) 9 (10%) 9 (9%) 11 (12%) 11 (12%)
Organisationsarbejde 10 (12%) 10 (11%) 12 (12%) 12 (13%) 13 (14%)
PR og kommunikation 6 (7%) 7 (8%) 8 (8%) 8 (9%) 8 (9%)
Sekretariatet 3 (4%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 38 (45%) 44 (47%) 45 (46%) 41 (45%) 40 (43%)
Øvrige 4 (5%) 5 (5%) 5 (5%) 6 (7%) 6 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Kjellerup

D3 Midt-Øst Jylland
Kjellerup lokalafdeling 2023
Frivillige 75
Medlemmer 2730
Frivillige % 2,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 3
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 8
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 40
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Billard og kegler 1
Golf og petanque 6
Mad 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 3
It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Indemotion 1
Motionsven i hjemmet 1
Stavgang og gåture 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 5
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 22
Bisidder 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.015
Medlemmer 940.147
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3526 (13%) 3634 (12%) 3719 (13%) 3902 (13%) 3923 (13%)
Frivilligkoordinator 220 (1%) 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 223 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1757 (6%) 1663 (6%) 1632 (6%) 1563 (5%) 1551 (5%)
Lokal indflydelse 417 (1%) 397 (1%) 413 (1%) 402 (1%) 391 (1%)
Motion og sundhed 2538 (9%) 2587 (9%) 2582 (9%) 2663 (9%) 2648 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 54 (0%) 102 (0%)
Organisationsarbejde 2713 (10%) 2776 (10%) 2817 (10%) 2917 (10%) 2991 (10%)
PR og kommunikation 2334 (8%) 2394 (8%) 2453 (8%) 2468 (8%) 2433 (8%)
Sekretariatet 854 (3%) 1078 (4%) 1022 (4%) 1118 (4%) 1160 (4%)
Socialt arbejde 11576 (41%) 11572 (40%) 11206 (38%) 11110 (38%) 11233 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 10 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 657 (2%) 905 (3%) 500 (2%) 483 (2%)
Øvrige 2136 (8%) 2151 (7%) 2134 (7%) 2314 (8%) 2303 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 20.015
Medlemmer 940.147
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.923
Frivilligkoordinator 223
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.551
Lokal indflydelse 391
Motion og sundhed 2.648
Not found 102
Organisationsarbejde 2.991
PR og kommunikation 2.433
Sekretariatet 1.160
Socialt arbejde 11.233
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 483
Øvrige 2.303