Kommune: Morsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 114
Medlemmer 3945
Frivillige % 2,9

Sammenligning af antal frivillige - Morsø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Morsø

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 13 (10%) 11 (8%) 20 (12%) 24 (16%) 24 (15%)
It og teknologi 9 (7%) 8 (6%) 6 (4%) 6 (4%) 6 (4%)
Lokal indflydelse 5 (4%) 4 (3%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 8 (6%) 9 (6%) 10 (6%) 9 (6%) 9 (6%)
PR og kommunikation 35 (26%) 36 (26%) 41 (25%) 44 (29%) 44 (28%)
Sekretariatet 0 (0%) 5 (4%) 4 (2%) 4 (3%) 4 (3%)
Socialt arbejde 49 (37%) 52 (37%) 66 (40%) 55 (36%) 57 (37%)
Øvrige 11 (8%) 11 (8%) 12 (7%) 9 (6%) 9 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Morsø

D1 Nordjylland
Morsø lokalafdeling 2021
Frivillige 114
Medlemmer 3945
Frivillige % 2,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 24
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 44
Sekretariatet 4
Socialt arbejde 57
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 20
Bridge 1
Musik, litteratur og kunst 3
Ture og rejser planlægning 4
It og teknologi It hjælper 2
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 42
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 2
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 4
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 6
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 23
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 7
Plejecenter 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 2
Tryghedsopkald 4
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174