Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 81
Medlemmer 1080
Frivillige % 7,5

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 17 (16%) 16 (15%) 13 (12%) 12 (10%) 12 (10%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 6 (6%) 5 (5%) 15 (14%) 15 (13%) 15 (12%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 11 (10%) 11 (11%) 11 (10%) 15 (13%) 15 (12%)
PR og kommunikation 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (6%)
Socialt arbejde 56 (53%) 54 (52%) 50 (46%) 57 (49%) 57 (46%)
Øvrige 9 (9%) 12 (12%) 13 (12%) 14 (12%) 14 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2023
Frivillige 81
Medlemmer 1080
Frivillige % 7,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 15
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 57
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Mad 9
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 7
It og teknologi It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 10
Café 10
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 3
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 19
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331