Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 70
Medlemmer 1114
Frivillige % 6,3

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 21 (20%) 18 (17%) 16 (16%) 13 (12%) 13 (12%)
It og teknologi 12 (12%) 6 (6%) 5 (5%) 15 (14%) 15 (14%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 1 (1%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 10 (10%) 11 (10%) 11 (11%) 11 (10%) 11 (10%)
PR og kommunikation 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 48 (46%) 56 (53%) 54 (53%) 50 (47%) 50 (47%)
Øvrige 9 (9%) 9 (9%) 11 (11%) 12 (11%) 12 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2022
Frivillige 70
Medlemmer 1114
Frivillige % 6,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
It og teknologi 15
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 50
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Mad 9
It og teknologi It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Besøgsven 8
Café 9
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 3
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 16
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141