Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 78
Medlemmer 1087
Frivillige % 7,2

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 14 (14%) 13 (12%) 12 (10%) 11 (10%) 14 (12%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
It og teknologi 5 (5%) 15 (14%) 15 (13%) 12 (11%) 10 (9%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 11 (11%) 11 (10%) 15 (13%) 13 (12%) 14 (12%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 3 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (11%) 12 (10%)
Socialt arbejde 54 (53%) 50 (46%) 57 (49%) 50 (45%) 53 (46%)
Øvrige 12 (12%) 13 (12%) 14 (12%) 10 (9%) 8 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2024
Frivillige 78
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 14
It og teknologi 10
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 12
Socialt arbejde 53
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Golf og petanque 1
Mad 8
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 3
It og teknologi It hjælper 7
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 4
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 2
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 12
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Aktiviteter med mænd 3
Besøgsven 16
Café 9
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Spiseven 1
Tryghedsopkald 5
Vågetjeneste 17
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.086

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3684 (13%) 3889 (13%) 3970 (13%) 3982 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 211 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1473 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 387 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2340 (8%) 2576 (9%) 2634 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2939 (10%) 3111 (11%) 3207 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2433 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1268 (4%)
Socialt arbejde 11467 (40%) 11094 (39%) 11054 (38%) 11285 (38%) 11293 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 402 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2250 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.086
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.982
Frivilligkoordinator 211
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.473
Lokal indflydelse 387
Motion og sundhed 2.634
Not found 53
Organisationsarbejde 3.207
PR og kommunikation 2.433
Sekretariatet 1.268
Socialt arbejde 11.293
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 402
Øvrige 2.250