Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 72
Medlemmer 1084
Frivillige % 6,6

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (11%) 7 (10%) 22 (23%) 21 (20%) 18 (17%)
It og teknologi 12 (18%) 16 (23%) 15 (15%) 13 (12%) 7 (6%)
Lokal indflydelse 3 (5%) 3 (4%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 9 (14%) 9 (13%) 8 (8%) 10 (9%) 11 (10%)
PR og kommunikation 6 (9%) 5 (7%) 4 (4%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 19 (29%) 20 (28%) 35 (36%) 49 (46%) 59 (54%)
Øvrige 10 (15%) 10 (14%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2019
Frivillige 72
Medlemmer 1084
Frivillige % 6,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 59
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 2
Mad 13
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 5
Café 15
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 9
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 13
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2982 (12%) 3250 (13%) 3513 (13%) 3667 (13%)
It og teknologi 2010 (9%) 2096 (9%) 2005 (8%) 1910 (7%) 1823 (6%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 432 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2519 (9%) 2552 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 27 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2629 (10%) 2664 (10%) 2752 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2321 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 801 (3%)
Socialt arbejde 9982 (44%) 10581 (43%) 11214 (43%) 11412 (42%) 11690 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2062 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.908
Medlemmer 861.627
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.667
It og teknologi 1.823
Lokal indflydelse 432
Motion og sundhed 2.552
Not found 27
Organisationsarbejde 2.752
PR og kommunikation 2.321
Sekretariatet 801
Socialt arbejde 11.690
Øvrige 2.062