Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 70
Medlemmer 1108
Frivillige % 6,3

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 7 (11%) 21 (23%) 21 (20%) 18 (17%) 18 (17%)
It og teknologi 16 (26%) 15 (17%) 13 (12%) 6 (6%) 6 (6%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 7 (11%) 7 (8%) 10 (9%) 11 (10%) 11 (10%)
PR og kommunikation 3 (5%) 3 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%)
Socialt arbejde 19 (31%) 34 (38%) 49 (46%) 56 (53%) 57 (52%)
Øvrige 8 (13%) 8 (9%) 9 (8%) 9 (9%) 11 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2020
Frivillige 70
Medlemmer 1108
Frivillige % 6,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 57
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 2
Mad 13
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 15
Besøgsven 5
Café 14
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 6
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 16
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184