Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 68
Medlemmer 1093
Frivillige % 6,2

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (10%) 7 (10%) 22 (23%) 21 (20%) 18 (17%)
It og teknologi 12 (18%) 15 (22%) 15 (16%) 13 (12%) 6 (6%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 3 (4%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 9 (13%) 9 (13%) 8 (8%) 10 (9%) 11 (11%)
PR og kommunikation 6 (9%) 5 (7%) 4 (4%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 20 (30%) 20 (29%) 35 (36%) 49 (46%) 55 (53%)
Øvrige 10 (15%) 10 (14%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2019
Frivillige 68
Medlemmer 1093
Frivillige % 6,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 6
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 55
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 2
Mad 13
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Besøgsven 5
Café 14
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227