Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 65
Medlemmer 1114
Frivillige % 5,8

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 21 (23%) 21 (20%) 18 (17%) 16 (16%) 16 (16%)
It og teknologi 15 (17%) 13 (12%) 6 (6%) 5 (5%) 5 (5%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (1%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 7 (8%) 10 (9%) 11 (10%) 11 (11%) 11 (11%)
PR og kommunikation 3 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 34 (38%) 49 (46%) 56 (53%) 54 (53%) 54 (53%)
Øvrige 8 (9%) 9 (8%) 9 (9%) 11 (11%) 11 (11%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2021
Frivillige 65
Medlemmer 1114
Frivillige % 5,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 16
It og teknologi 5
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 54
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Mad 12
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Besøgsven 7
Café 13
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 3
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 16
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3679 (13%) 3678 (13%)
It og teknologi 1797 (7%) 1747 (7%) 1809 (6%) 1674 (6%) 1673 (6%)
Lokal indflydelse 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 407 (1%) 404 (1%)
Motion og sundhed 2259 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2623 (9%) 2615 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2487 (10%) 2579 (10%) 2787 (10%) 2801 (10%) 2787 (10%)
PR og kommunikation 2148 (9%) 2250 (8%) 2396 (8%) 2427 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 925 (3%) 948 (3%)
Socialt arbejde 10795 (44%) 11114 (42%) 11794 (41%) 12320 (42%) 12300 (42%)
Øvrige 1740 (7%) 1875 (7%) 2235 (8%) 2202 (8%) 2174 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.575
Medlemmer 910.196
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.678
It og teknologi 1.673
Lokal indflydelse 404
Motion og sundhed 2.615
Not found 123
Organisationsarbejde 2.787
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 948
Socialt arbejde 12.300
Øvrige 2.174