Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 69
Medlemmer 1074
Frivillige % 6,4

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (11%) 7 (10%) 22 (23%) 21 (20%) 18 (17%)
It og teknologi 12 (18%) 16 (23%) 15 (15%) 13 (12%) 7 (7%)
Lokal indflydelse 3 (5%) 3 (4%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 9 (14%) 9 (13%) 8 (8%) 10 (9%) 11 (10%)
PR og kommunikation 6 (9%) 5 (7%) 4 (4%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 19 (29%) 20 (28%) 35 (36%) 49 (46%) 56 (53%)
Øvrige 10 (15%) 10 (14%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2019
Frivillige 69
Medlemmer 1074
Frivillige % 6,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 56
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 2
Mad 13
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 5
Café 15
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 9
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 9
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058