Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 80
Medlemmer 1122
Frivillige % 7,1

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 20 (19%) 17 (16%) 16 (15%) 13 (12%) 12 (11%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 12 (12%) 6 (6%) 5 (5%) 15 (14%) 15 (13%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 0 (0%)
Motion og sundhed 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 10 (10%) 11 (10%) 11 (11%) 11 (10%) 12 (11%)
PR og kommunikation 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 48 (46%) 56 (53%) 54 (52%) 50 (46%) 56 (50%)
Øvrige 9 (9%) 9 (9%) 12 (12%) 13 (12%) 14 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2022
Frivillige 80
Medlemmer 1122
Frivillige % 7,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 15
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 56
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Mad 9
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Aktiviteter med mænd 2
Besøgsven 9
Café 9
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 3
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 4
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 19
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240