Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 72
Medlemmer 1088
Frivillige % 6,6

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 7 (10%) 7 (10%) 22 (23%) 21 (20%) 18 (17%)
It og teknologi 12 (18%) 15 (22%) 15 (16%) 13 (12%) 7 (6%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 3 (4%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 2 (2%)
Organisationsarbejde 9 (13%) 9 (13%) 8 (8%) 10 (9%) 11 (10%)
PR og kommunikation 6 (9%) 5 (7%) 4 (4%) 1 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 20 (30%) 20 (29%) 35 (36%) 49 (46%) 59 (54%)
Øvrige 10 (15%) 10 (14%) 9 (9%) 9 (8%) 9 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2019
Frivillige 72
Medlemmer 1088
Frivillige % 6,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 1
Socialt arbejde 59
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 2
Mad 13
It og teknologi It cafe 1
It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 13
Aktiviteter med mænd 1
Besøgsven 5
Café 15
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 9
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 15
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3580 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1828 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 428 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2582 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 133 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2771 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2359 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 799 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (44%) 11149 (42%) 11798 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1878 (7%) 2115 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.063
Medlemmer 871.173
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.580
It og teknologi 1.828
Lokal indflydelse 428
Motion og sundhed 2.582
Not found 133
Organisationsarbejde 2.771
PR og kommunikation 2.359
Sekretariatet 799
Socialt arbejde 11.798
Øvrige 2.115