Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 73
Medlemmer 1119
Frivillige % 6,5

Sammenligning af antal frivillige - Sallingsund vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 21 (24%) 21 (20%) 18 (17%) 16 (16%) 16 (14%)
It og teknologi 14 (16%) 12 (12%) 6 (6%) 5 (5%) 13 (12%)
Lokal indflydelse 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Motion og sundhed 0 (0%) 1 (1%) 2 (2%) 1 (1%) 1 (1%)
Organisationsarbejde 7 (8%) 10 (10%) 11 (10%) 11 (11%) 11 (10%)
PR og kommunikation 3 (3%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 34 (38%) 48 (46%) 56 (53%) 54 (53%) 55 (50%)
Øvrige 8 (9%) 9 (9%) 9 (9%) 11 (11%) 11 (10%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sallingsund

D2 Midt-Vest Jylland
Sallingsund lokalafdeling 2021
Frivillige 73
Medlemmer 1119
Frivillige % 6,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 16
It og teknologi 13
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 1
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 55
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 3
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Billard og kegler 1
Mad 12
It og teknologi It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Ikke defineret/ikke kendt 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Besøgsven 8
Café 13
Gå-med-ven 1
Hjælpende hånd 3
Skole og daginstitution 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Spiseven 1
Tryghedsopkald 6
Vågetjeneste 16
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3668 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2574 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2754 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2494 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12035 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.219
Medlemmer 902.181
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.668
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.574
Not found 221
Organisationsarbejde 2.754
PR og kommunikation 2.494
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.035
Øvrige 2.122