Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 176
Medlemmer 7138
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 11 (6%) 13 (6%) 12 (6%) 13 (6%) 12 (5%)
It og teknologi 22 (12%) 22 (11%) 23 (11%) 24 (11%) 24 (11%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 47 (26%) 51 (25%) 49 (24%) 46 (21%) 45 (20%)
Organisationsarbejde 11 (6%) 12 (6%) 13 (6%) 12 (6%) 12 (5%)
PR og kommunikation 4 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 6 (3%) 5 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 5 (2%) 6 (3%) 6 (3%)
Socialt arbejde 76 (42%) 87 (43%) 88 (43%) 99 (46%) 105 (48%)
Øvrige 6 (3%) 7 (3%) 8 (4%) 8 (4%) 8 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2020
Frivillige 176
Medlemmer 7138
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 12
It og teknologi 24
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 45
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 105
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 3
It og teknologi It cafe 12
It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 5
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 23
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 20
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 4
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Besøgsven 41
Bisidder 2
Café 2
Gå-med-ven 12
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 4
Patientven 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 17
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 16
Vejledning 2
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184