Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 153
Medlemmer 7077
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 7 (4%) 8 (4%) 8 (4%) 6 (3%) 6 (3%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (0%)
It og teknologi 21 (11%) 21 (11%) 18 (9%) 18 (9%) 18 (9%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%)
Motion og sundhed 47 (24%) 47 (24%) 45 (23%) 45 (23%) 49 (24%)
Organisationsarbejde 11 (6%) 11 (6%) 13 (7%) 14 (7%) 14 (7%)
PR og kommunikation 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (2%)
Sekretariatet 6 (3%) 5 (3%) 7 (4%) 10 (5%) 10 (5%)
Socialt arbejde 84 (43%) 82 (42%) 84 (43%) 79 (41%) 85 (42%)
Øvrige 9 (5%) 10 (5%) 11 (6%) 11 (6%) 11 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2024
Frivillige 153
Medlemmer 7077
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 18
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 49
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 85
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 13
It hjælper 12
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 6
It telefonsupport 3
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 31
Indemotion 1
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 15
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 4
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 11
Besøgsven 35
Bisidder 2
Gå-med-ven 10
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 3
Patientven 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 11
Sorg- og livsmodsgruppe 3
Spiseven 1
Tryghedsopkald 16
Vejledning 2
Vågetjeneste 6
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3600 (13%) 3685 (13%) 3890 (14%) 3971 (13%) 4006 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 213 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1501 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 393 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2341 (8%) 2578 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2940 (10%) 3112 (11%) 3212 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2428 (8%)
Sekretariatet 1182 (4%) 1199 (4%) 1112 (4%) 1254 (4%) 1276 (4%)
Socialt arbejde 11465 (40%) 11093 (39%) 11053 (38%) 11287 (38%) 11390 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 405 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2258 (8%) 2265 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.204
Medlemmer 1.002.318
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 4.006
Frivilligkoordinator 213
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.501
Lokal indflydelse 393
Motion og sundhed 2.659
Not found 53
Organisationsarbejde 3.212
PR og kommunikation 2.428
Sekretariatet 1.276
Socialt arbejde 11.390
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 405
Øvrige 2.265