Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 145
Medlemmer 6945
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 11 (5%) 7 (4%) 8 (4%) 8 (4%) 6 (3%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 24 (11%) 23 (12%) 23 (12%) 18 (9%) 18 (9%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 46 (22%) 47 (24%) 47 (24%) 45 (23%) 45 (23%)
Organisationsarbejde 12 (6%) 11 (6%) 11 (6%) 13 (7%) 14 (7%)
PR og kommunikation 6 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%)
Sekretariatet 6 (3%) 6 (3%) 5 (3%) 7 (4%) 10 (5%)
Socialt arbejde 95 (45%) 85 (43%) 83 (42%) 85 (43%) 79 (41%)
Øvrige 8 (4%) 9 (5%) 10 (5%) 11 (6%) 11 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2023
Frivillige 145
Medlemmer 6945
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 6
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 18
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 45
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 10
Socialt arbejde 79
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 13
It hjælper 12
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 6
It telefonsupport 3
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 26
Indemotion 1
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 16
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 10
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 11
Besøgsven 31
Bisidder 2
Gå-med-ven 9
Hjælpende hånd 1
Kørestolsskubber 4
Patientven 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 11
Sorg- og livsmodsgruppe 3
Spiseven 1
Tryghedsopkald 14
Vejledning 2
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.040
Medlemmer 971.574
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3520 (13%) 3630 (13%) 3714 (13%) 3897 (13%) 3982 (13%)
Frivilligkoordinator 220 (1%) 228 (1%) 230 (1%) 234 (1%) 221 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1755 (6%) 1660 (6%) 1630 (6%) 1560 (5%) 1527 (5%)
Lokal indflydelse 415 (1%) 395 (1%) 411 (1%) 403 (1%) 387 (1%)
Motion og sundhed 2456 (9%) 2494 (9%) 2465 (9%) 2503 (9%) 2638 (9%)
Organisationsarbejde 2713 (10%) 2777 (10%) 2818 (10%) 2940 (10%) 3112 (11%)
PR og kommunikation 2333 (8%) 2392 (8%) 2452 (8%) 2467 (8%) 2454 (8%)
Sekretariatet 853 (3%) 1077 (4%) 1021 (4%) 1117 (4%) 1259 (4%)
Socialt arbejde 11545 (41%) 11548 (40%) 11179 (39%) 11070 (38%) 11315 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 8 (0%) 5 (0%) 3 (0%) 0 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 8 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 656 (2%) 901 (3%) 496 (2%) 426 (1%)
Øvrige 2134 (8%) 2150 (7%) 2133 (7%) 2317 (8%) 2271 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 20.040
Medlemmer 971.574
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.982
Frivilligkoordinator 221
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.527
Lokal indflydelse 387
Motion og sundhed 2.638
Organisationsarbejde 3.112
PR og kommunikation 2.454
Sekretariatet 1.259
Socialt arbejde 11.315
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 426
Øvrige 2.271