Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 150
Medlemmer 6885
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 12 (6%) 8 (4%) 9 (5%) 8 (4%) 8 (4%)
Frivilligkoordinator 1 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 24 (11%) 23 (12%) 23 (12%) 18 (9%) 18 (9%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 46 (22%) 47 (24%) 47 (24%) 45 (23%) 44 (23%)
Organisationsarbejde 12 (6%) 11 (6%) 11 (6%) 13 (7%) 13 (7%)
PR og kommunikation 6 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%)
Sekretariatet 6 (3%) 6 (3%) 5 (3%) 7 (4%) 7 (4%)
Socialt arbejde 96 (45%) 85 (43%) 83 (42%) 85 (43%) 84 (43%)
Øvrige 8 (4%) 9 (5%) 10 (5%) 11 (6%) 11 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2023
Frivillige 150
Medlemmer 6885
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 18
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 44
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 84
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 12
It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 4
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 26
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 16
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 33
Bisidder 2
Gå-med-ven 8
Kørestolsskubber 5
Patientven 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 13
Sorg- og livsmodsgruppe 3
Spiseven 1
Tryghedsopkald 14
Vejledning 2
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3911 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 233 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2622 (9%) 2586 (9%) 2663 (9%) 2659 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 83 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2916 (10%) 2924 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2487 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1134 (4%)
Socialt arbejde 11671 (41%) 11663 (40%) 11219 (38%) 11113 (38%) 11113 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 5 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 905 (3%) 489 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2327 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.899
Medlemmer 935.893
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.911
Frivilligkoordinator 233
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.659
Not found 83
Organisationsarbejde 2.924
PR og kommunikation 2.487
Sekretariatet 1.134
Socialt arbejde 11.113
Ældretelefon matcher 5
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.327