Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 174
Medlemmer 7032
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 14 (7%) 11 (6%) 13 (6%) 12 (6%) 13 (6%)
It og teknologi 44 (22%) 22 (12%) 22 (11%) 23 (11%) 24 (11%)
Lokal indflydelse 7 (4%) 3 (2%) 3 (1%) 2 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 36 (18%) 48 (27%) 51 (25%) 49 (24%) 46 (21%)
Organisationsarbejde 12 (6%) 11 (6%) 12 (6%) 13 (6%) 12 (5%)
PR og kommunikation 5 (3%) 4 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 6 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (2%) 6 (3%)
Socialt arbejde 73 (37%) 76 (42%) 87 (43%) 88 (43%) 101 (46%)
Øvrige 6 (3%) 6 (3%) 7 (3%) 8 (4%) 8 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2019
Frivillige 174
Medlemmer 7032
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
It og teknologi 24
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 46
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 101
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 3
It og teknologi It cafe 12
It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 5
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 23
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 21
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 4
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Besøgsven 37
Bisidder 2
Café 2
Gå-med-ven 11
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 4
Patientven 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 17
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 16
Vejledning 2
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2552 (11%) 2936 (12%) 3135 (12%) 3357 (13%) 3604 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1898 (8%) 1823 (7%) 1749 (7%) 1810 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 434 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2588 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 97 (0%)
Organisationsarbejde 2429 (11%) 2465 (10%) 2526 (10%) 2583 (10%) 2792 (10%)
PR og kommunikation 1943 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2389 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 838 (3%) 835 (3%)
Socialt arbejde 9784 (44%) 10298 (43%) 10907 (44%) 11139 (42%) 11849 (41%)
Øvrige 1238 (6%) 1596 (7%) 1794 (7%) 1878 (7%) 2227 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.130
Medlemmer 883.117
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.604
It og teknologi 1.810
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.588
Not found 97
Organisationsarbejde 2.792
PR og kommunikation 2.389
Sekretariatet 835
Socialt arbejde 11.849
Øvrige 2.227