Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 177
Medlemmer 7130
Frivillige % 2,5

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 11 (6%) 13 (6%) 12 (6%) 13 (6%) 11 (5%)
It og teknologi 22 (12%) 22 (11%) 23 (11%) 24 (11%) 24 (11%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 3 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 47 (26%) 51 (25%) 49 (24%) 46 (21%) 47 (21%)
Organisationsarbejde 11 (6%) 12 (6%) 13 (6%) 12 (6%) 11 (5%)
PR og kommunikation 4 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 6 (3%) 5 (2%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 5 (2%) 6 (3%) 6 (3%)
Socialt arbejde 76 (42%) 87 (43%) 88 (43%) 99 (46%) 104 (47%)
Øvrige 6 (3%) 7 (3%) 8 (4%) 8 (4%) 9 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2020
Frivillige 177
Medlemmer 7130
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
It og teknologi 24
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 47
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 104
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 3
It og teknologi It cafe 12
It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 5
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 25
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 20
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 15
Besøgsven 40
Bisidder 2
Café 2
Gå-med-ven 12
Kørestolsskubber 5
Patientven 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 17
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 16
Vejledning 2
Vågetjeneste 11
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160