Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 179
Medlemmer 6829
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 14 (7%) 11 (6%) 15 (7%) 14 (7%) 14 (6%)
It og teknologi 44 (22%) 24 (13%) 23 (11%) 25 (12%) 24 (11%)
Lokal indflydelse 7 (4%) 3 (2%) 4 (2%) 3 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 35 (18%) 48 (26%) 52 (25%) 50 (23%) 50 (22%)
Organisationsarbejde 12 (6%) 11 (6%) 13 (6%) 13 (6%) 12 (5%)
PR og kommunikation 5 (3%) 4 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 6 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (2%) 6 (3%)
Socialt arbejde 74 (38%) 77 (42%) 89 (43%) 90 (42%) 101 (45%)
Øvrige 6 (3%) 6 (3%) 7 (3%) 8 (4%) 8 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2019
Frivillige 179
Medlemmer 6829
Frivillige % 2,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 14
It og teknologi 24
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 50
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 101
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 3
Madskole 1
It og teknologi It cafe 12
It hjælper 11
It og teknologi, anden aktivitet 5
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 24
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 23
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 4
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 14
Besøgsven 33
Bisidder 2
Café 2
Gå-med-ven 11
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 4
Patientven 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 18
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 16
Vejledning 2
Vågetjeneste 13
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2983 (12%) 3251 (13%) 3514 (13%) 3672 (13%)
It og teknologi 2011 (9%) 2098 (9%) 2007 (8%) 1912 (7%) 1844 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 440 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2255 (9%) 2389 (9%) 2520 (9%) 2572 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 23 (0%)
Organisationsarbejde 2440 (11%) 2484 (10%) 2630 (10%) 2665 (10%) 2769 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2187 (8%) 2265 (8%) 2308 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 819 (3%)
Socialt arbejde 9983 (44%) 10582 (43%) 11215 (43%) 11427 (42%) 11723 (42%)
Øvrige 1281 (6%) 1635 (7%) 1820 (7%) 1900 (7%) 2058 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.975
Medlemmer 859.209
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.672
It og teknologi 1.844
Lokal indflydelse 440
Motion og sundhed 2.572
Not found 23
Organisationsarbejde 2.769
PR og kommunikation 2.308
Sekretariatet 819
Socialt arbejde 11.723
Øvrige 2.058