Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 171
Medlemmer 6699
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 14 (7%) 11 (6%) 15 (7%) 14 (7%) 14 (7%)
It og teknologi 44 (22%) 24 (13%) 23 (11%) 25 (12%) 25 (12%)
Lokal indflydelse 7 (4%) 3 (2%) 4 (2%) 3 (1%) 3 (1%)
Motion og sundhed 35 (18%) 48 (26%) 52 (25%) 50 (23%) 49 (23%)
Organisationsarbejde 12 (6%) 11 (6%) 13 (6%) 13 (6%) 13 (6%)
PR og kommunikation 5 (3%) 4 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 6 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (2%) 5 (2%)
Socialt arbejde 74 (38%) 77 (42%) 89 (43%) 90 (42%) 91 (43%)
Øvrige 6 (3%) 6 (3%) 7 (3%) 8 (4%) 8 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2019
Frivillige 171
Medlemmer 6699
Frivillige % 2,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 14
It og teknologi 25
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 49
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 6
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 91
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 3
Madskole 1
It og teknologi It cafe 12
It hjælper 12
It og teknologi, anden aktivitet 5
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 24
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 22
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 11
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad distribution 1
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 28
Café 2
Gå-med-ven 11
Hjælpende hånd 2
Kørestolsskubber 3
Patientven 3
Socialt arbejde, anden aktivitet 18
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 16
Vejledning 2
Vågetjeneste 12
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Modtager Internt e-mail 1
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3544 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2527 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2668 (10%) 2662 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2267 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9989 (44%) 10588 (43%) 11224 (43%) 11441 (42%) 11472 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1901 (7%) 1915 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.620
Medlemmer 846.078
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.544
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.527
Not found 14
Organisationsarbejde 2.662
PR og kommunikation 2.267
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.472
Øvrige 1.915