Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 153
Medlemmer 6941
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 11 (5%) 12 (6%) 8 (4%) 9 (5%) 8 (4%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
It og teknologi 23 (11%) 24 (11%) 23 (12%) 23 (12%) 17 (9%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 3 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 49 (24%) 46 (22%) 47 (24%) 47 (24%) 45 (23%)
Organisationsarbejde 13 (6%) 12 (6%) 11 (6%) 11 (6%) 13 (7%)
PR og kommunikation 6 (3%) 6 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%)
Sekretariatet 5 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 5 (3%) 7 (4%)
Socialt arbejde 85 (42%) 96 (45%) 85 (43%) 83 (42%) 88 (44%)
Øvrige 8 (4%) 8 (4%) 9 (5%) 10 (5%) 11 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2022
Frivillige 153
Medlemmer 6941
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 17
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 45
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 88
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It cafe 11
It hjælper 10
It og teknologi, anden aktivitet 3
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 26
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 17
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 34
Bisidder 2
Gå-med-ven 8
Kørestolsskubber 5
Patientven 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 15
Sorg- og livsmodsgruppe 3
Spiseven 1
Tryghedsopkald 15
Vejledning 2
Vågetjeneste 9
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 235 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1583 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 407 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (0%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2886 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2471 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1082 (4%)
Socialt arbejde 10925 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11070 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 17 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 718 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2193 (7%) 2140 (7%) 2248 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 235
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.583
Lokal indflydelse 407
Motion og sundhed 2.649
Not found 11
Organisationsarbejde 2.886
PR og kommunikation 2.471
Sekretariatet 1.082
Socialt arbejde 11.070
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 17
Ældretelefon telefonven 718
Øvrige 2.248