Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 152
Medlemmer 7004
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 12 (6%) 13 (6%) 8 (4%) 9 (5%) 9 (5%)
It og teknologi 23 (11%) 24 (11%) 23 (12%) 23 (12%) 19 (10%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 3 (1%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 49 (24%) 46 (21%) 47 (24%) 47 (24%) 47 (24%)
Organisationsarbejde 13 (6%) 12 (6%) 11 (6%) 11 (6%) 11 (6%)
PR og kommunikation 6 (3%) 6 (3%) 5 (3%) 5 (3%) 5 (3%)
Sekretariatet 5 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 5 (3%) 5 (3%)
Socialt arbejde 88 (43%) 99 (46%) 86 (44%) 84 (43%) 84 (43%)
Øvrige 8 (4%) 8 (4%) 8 (4%) 9 (5%) 14 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2022
Frivillige 152
Medlemmer 7004
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 9
It og teknologi 19
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 47
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 5
Socialt arbejde 84
Øvrige 14
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 1
It og teknologi It cafe 12
It hjælper 10
It og teknologi, anden aktivitet 5
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 26
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 19
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 5
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 35
Bisidder 2
Gå-med-ven 8
Kørestolsskubber 5
Patientven 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 12
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 15
Vejledning 2
Vågetjeneste 8
Øvrige Attest af bilag L 10
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.253
Medlemmer 918.637
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3750 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1619 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 414 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2580 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2778 (10%) 2807 (10%) 2822 (10%) 2841 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2453 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1024 (4%)
Socialt arbejde 11021 (42%) 11743 (41%) 12361 (42%) 11994 (41%) 11966 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2220 (8%) 2194 (8%) 2138 (7%) 2149 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.253
Medlemmer 918.637
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.750
It og teknologi 1.619
Lokal indflydelse 414
Motion og sundhed 2.580
Not found 231
Organisationsarbejde 2.841
PR og kommunikation 2.453
Sekretariatet 1.024
Socialt arbejde 11.966
Øvrige 2.149