Kommune: Skive
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 151
Medlemmer 6962
Frivillige % 2,2

Sammenligning af antal frivillige - Skive-Spøttrup-Sundsøre vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 13 (6%) 12 (6%) 13 (6%) 8 (4%) 8 (4%)
It og teknologi 22 (11%) 23 (11%) 24 (11%) 23 (12%) 22 (11%)
Lokal indflydelse 3 (1%) 2 (1%) 3 (1%) 3 (2%) 3 (2%)
Motion og sundhed 51 (25%) 49 (24%) 46 (21%) 47 (24%) 47 (24%)
Organisationsarbejde 12 (6%) 13 (6%) 12 (6%) 11 (6%) 11 (6%)
PR og kommunikation 6 (3%) 6 (3%) 6 (3%) 5 (3%) 5 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 5 (2%) 6 (3%) 6 (3%) 6 (3%)
Socialt arbejde 87 (43%) 88 (43%) 99 (46%) 85 (43%) 83 (43%)
Øvrige 7 (3%) 8 (4%) 8 (4%) 8 (4%) 8 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Skive-Spøttrup-Sundsøre

D2 Midt-Vest Jylland
Skive-Spøttrup-Sundsøre lokalafdeling 2021
Frivillige 151
Medlemmer 6962
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 22
Lokal indflydelse 3
Motion og sundhed 47
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 5
Sekretariatet 6
Socialt arbejde 83
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 5
Arrangementer og aktiviteter, koordinator, K 1
Golf og petanque 1
Mad 1
It og teknologi It cafe 11
It hjælper 9
It og teknologi, anden aktivitet 5
It og teknologi, koordinator, K 1
It på plejehjem 4
It telefonsupport 2
It underviser 2
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Ældrepolitik, K 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 26
Motion og sundhed, koordinator, K 1
Motionsven i hjemmet 19
Organisationsarbejde 2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 9
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 4
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 6
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 12
Besøgsven 34
Bisidder 2
Gå-med-ven 8
Kørestolsskubber 5
Patientven 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 12
Sorg- og livsmodsgruppe 1
Spiseven 1
Tryghedsopkald 14
Vejledning 2
Vågetjeneste 10
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking frivillig 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Sammen mod ensomhed 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3669 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2577 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2751 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2491 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12025 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2123 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.669
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.577
Not found 221
Organisationsarbejde 2.751
PR og kommunikation 2.491
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.025
Øvrige 2.123