Kommune: Thisted
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 101
Medlemmer 2150
Frivillige % 4,7

Sammenligning af antal frivillige - Sydthy vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sydthy

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (9%) 11 (11%) 15 (14%) 16 (13%) 18 (14%)
It og teknologi 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%)
Motion og sundhed 3 (5%) 3 (3%) 5 (5%) 9 (7%) 8 (6%)
Organisationsarbejde 11 (17%) 13 (13%) 14 (13%) 13 (10%) 12 (9%)
PR og kommunikation 1 (2%) 28 (27%) 32 (30%) 39 (31%) 40 (32%)
Socialt arbejde 37 (57%) 38 (37%) 33 (31%) 38 (31%) 40 (32%)
Øvrige 4 (6%) 7 (7%) 6 (6%) 6 (5%) 7 (6%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sydthy

D1 Nordjylland
Sydthy lokalafdeling 2020
Frivillige 101
Medlemmer 2150
Frivillige % 4,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 2
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 40
Socialt arbejde 40
Øvrige 7
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Golf og petanque 3
Mad 11
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Vandaktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 5
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Lokalt blad distribution 39
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 20
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 4
Hjælpende hånd 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160