Kommune: Thisted
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 105
Medlemmer 2149
Frivillige % 4,9

Sammenligning af antal frivillige - Sydthy vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sydthy

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (9%) 11 (11%) 15 (14%) 16 (13%) 18 (14%)
It og teknologi 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%)
Motion og sundhed 3 (5%) 3 (3%) 5 (5%) 9 (7%) 8 (6%)
Organisationsarbejde 11 (17%) 13 (13%) 14 (13%) 13 (10%) 12 (9%)
PR og kommunikation 1 (2%) 28 (27%) 32 (30%) 39 (31%) 39 (30%)
Socialt arbejde 37 (57%) 38 (37%) 33 (31%) 38 (31%) 45 (35%)
Øvrige 4 (6%) 7 (7%) 6 (6%) 6 (5%) 4 (3%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sydthy

D1 Nordjylland
Sydthy lokalafdeling 2020
Frivillige 105
Medlemmer 2149
Frivillige % 4,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 18
It og teknologi 2
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 39
Socialt arbejde 45
Øvrige 4
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Golf og petanque 3
Mad 11
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Vandaktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Lokalt blad distribution 39
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 23
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 5
Hjælpende hånd 6
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Øvrige Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184