Kommune: Thisted
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 103
Medlemmer 2123
Frivillige % 4,9

Sammenligning af antal frivillige - Sydthy vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sydthy

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 15 (14%) 16 (13%) 17 (14%) 21 (16%) 21 (16%)
It og teknologi 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Motion og sundhed 5 (5%) 9 (7%) 8 (7%) 8 (6%) 8 (6%)
Organisationsarbejde 14 (13%) 13 (10%) 11 (9%) 13 (10%) 13 (10%)
PR og kommunikation 32 (30%) 39 (31%) 39 (32%) 41 (31%) 41 (31%)
Socialt arbejde 33 (31%) 38 (31%) 40 (33%) 40 (31%) 40 (31%)
Øvrige 5 (5%) 6 (5%) 6 (5%) 6 (5%) 6 (5%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Sydthy

D1 Nordjylland
Sydthy lokalafdeling 2022
Frivillige 103
Medlemmer 2123
Frivillige % 4,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 21
It og teknologi 2
Motion og sundhed 8
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 41
Socialt arbejde 40
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 9
Golf og petanque 3
Mad 11
Musik, litteratur og kunst 2
It og teknologi It cafe 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Vandaktivitet 3
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 2
L-LISTE 5
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt blad distribution 39
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 3
Besøgsven 24
Bisidder 1
Café 1
Gå-med-ven 3
Hjælpende hånd 5
Socialt arbejde, anden aktivitet 8
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Bookingadministrator 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141