Kommune: Thisted
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 115
Medlemmer 6317
Frivillige % 1,8

Sammenligning af antal frivillige - Thisted-Hanstholm vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Thisted-Hanstholm

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 18 (20%) 18 (18%) 18 (13%) 20 (15%) 20 (15%)
It og teknologi 24 (26%) 26 (26%) 27 (19%) 27 (20%) 27 (20%)
Lokal indflydelse 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%)
Motion og sundhed 8 (9%) 9 (9%) 9 (6%) 10 (7%) 11 (8%)
Organisationsarbejde 14 (15%) 14 (14%) 15 (11%) 13 (10%) 14 (10%)
PR og kommunikation 4 (4%) 5 (5%) 5 (4%) 5 (4%) 4 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%)
Socialt arbejde 12 (13%) 15 (15%) 52 (37%) 52 (39%) 55 (40%)
Øvrige 10 (11%) 11 (11%) 12 (9%) 5 (4%) 5 (4%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Thisted-Hanstholm

D1 Nordjylland
Thisted-Hanstholm lokalafdeling 2020
Frivillige 115
Medlemmer 6317
Frivillige % 1,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 20
It og teknologi 27
Motion og sundhed 11
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 4
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 55
Øvrige 5
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 17
Bridge 3
Golf og petanque 4
Musik, litteratur og kunst 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 13
It underviser 14
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 8
Stavgang og gåture 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
3. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 3
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 3
Medlem L 6
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 3
Lokalt blad redaktion 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 42
Bisidder 2
Café 2
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Socialt arbejde, koordinator, K 1
Spiseven 1
Vågetjeneste 1
Øvrige Attest af bilag L 2
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160