Kommune: Viborg
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 114
Medlemmer 7623
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Viborg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Viborg

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 6 (5%) 6 (5%) 6 (4%) 7 (5%) 8 (5%)
It og teknologi 14 (11%) 11 (9%) 12 (8%) 12 (8%) 11 (7%)
Lokal indflydelse 3 (2%) 2 (2%) 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 8 (6%) 8 (6%) 10 (7%) 19 (12%) 15 (10%)
Organisationsarbejde 9 (7%) 9 (7%) 11 (7%) 12 (8%) 12 (8%)
PR og kommunikation 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 4 (3%) 3 (2%)
Sekretariatet 3 (2%) 1 (1%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%)
Socialt arbejde 71 (55%) 74 (60%) 91 (61%) 83 (54%) 82 (55%)
Øvrige 14 (11%) 12 (10%) 12 (8%) 12 (8%) 13 (9%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Viborg

D2 Midt-Vest Jylland
Viborg lokalafdeling 2020
Frivillige 114
Medlemmer 7623
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 11
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 15
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 82
Øvrige 13
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 7
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 6
It underviser 6
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 2
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 11
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 6
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 2
Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 2
Besøgsven 48
Bisidder 3
Hjælpende hånd 5
Plejecenter 5
Skole og daginstitution 12
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 10
Øvrige Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 10
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160