Kommune: Viborg
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 115
Medlemmer 7450
Frivillige % 1,5

Sammenligning af antal frivillige - Viborg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Viborg

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 5 (4%) 6 (5%) 7 (6%) 7 (5%) 8 (5%)
It og teknologi 16 (12%) 15 (11%) 11 (9%) 12 (8%) 12 (8%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 3 (2%) 2 (2%) 2 (1%) 2 (1%)
Motion og sundhed 12 (9%) 8 (6%) 8 (6%) 10 (7%) 14 (9%)
Organisationsarbejde 9 (7%) 9 (7%) 9 (7%) 11 (7%) 12 (8%)
PR og kommunikation 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 3 (2%)
Sekretariatet 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 3 (2%)
Socialt arbejde 73 (54%) 74 (56%) 75 (60%) 91 (60%) 85 (56%)
Øvrige 16 (12%) 17 (13%) 13 (10%) 12 (8%) 12 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Viborg

D2 Midt-Vest Jylland
Viborg lokalafdeling 2019
Frivillige 115
Medlemmer 7450
Frivillige % 1,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 12
Lokal indflydelse 2
Motion og sundhed 14
Organisationsarbejde 12
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 3
Socialt arbejde 85
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Golf og petanque 1
Kort- og brætspil 1
Madskole 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 6
It underviser 7
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 13
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 1
L-LISTE 5
Medlem K 3
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 2
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 3
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 4
Besøgsven 41
Bisidder 3
Café 1
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 8
Plejecenter 9
Skole og daginstitution 10
Socialt arbejde, anden aktivitet 5
Tryghedsopkald 11
Øvrige Attest af bilag L 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Børneattest 9
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.035
Medlemmer 870.482
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3188 (13%) 3461 (13%) 3683 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1829 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 429 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2575 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 28 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2761 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2362 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 800 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (43%) 11149 (42%) 11778 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1876 (7%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.035
Medlemmer 870.482
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.683
It og teknologi 1.829
Lokal indflydelse 429
Motion og sundhed 2.575
Not found 28
Organisationsarbejde 2.761
PR og kommunikation 2.362
Sekretariatet 800
Socialt arbejde 11.778
Øvrige 2.122