Kommune: Viborg
Distrikt: D2 Midt-Vest Jylland
Region: 2 Midtjylland
Frivillige 101
Medlemmer 7701
Frivillige % 1,3

Sammenligning af antal frivillige - Viborg vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Viborg

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 6 (4%) 7 (5%) 7 (5%) 7 (5%) 7 (5%)
It og teknologi 12 (8%) 12 (8%) 8 (5%) 7 (5%) 7 (5%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Motion og sundhed 10 (7%) 19 (12%) 15 (10%) 13 (10%) 13 (10%)
Organisationsarbejde 11 (7%) 12 (8%) 13 (9%) 13 (10%) 13 (10%)
PR og kommunikation 2 (1%) 4 (3%) 3 (2%) 3 (2%) 3 (2%)
Sekretariatet 3 (2%) 3 (2%) 2 (1%) 2 (2%) 2 (2%)
Socialt arbejde 91 (61%) 83 (54%) 86 (58%) 75 (57%) 75 (57%)
Øvrige 12 (8%) 12 (8%) 12 (8%) 11 (8%) 11 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Viborg

D2 Midt-Vest Jylland
Viborg lokalafdeling 2022
Frivillige 101
Medlemmer 7701
Frivillige % 1,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 7
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 13
Organisationsarbejde 13
PR og kommunikation 3
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 75
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 6
Kort- og brætspil 1
Ture og rejser planlægning 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 3
It underviser 5
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Stavgang og gåture 1
Stolemotion 11
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 4
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Lokalt nyhedsbrev 2
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Redaktør sociale medier 1
Webmaster L 2
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 46
Bisidder 3
Hjælpende hånd 6
Plejecenter 4
Skole og daginstitution 8
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 9
Øvrige Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Børneattest 7
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141