Kommune: Vesthimmerland
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 29
Medlemmer 910
Frivillige % 3,2

Sammenligning af antal frivillige - Aalestrup vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aalestrup

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3 (6%) 2 (4%) 2 (5%) 2 (4%) 2 (4%)
It og teknologi 6 (12%) 5 (10%) 5 (11%) 5 (10%) 5 (10%)
Motion og sundhed 2 (4%) 2 (4%) 2 (5%) 3 (6%) 3 (6%)
Organisationsarbejde 7 (14%) 9 (18%) 9 (20%) 9 (18%) 9 (18%)
PR og kommunikation 3 (6%) 2 (4%) 2 (5%) 3 (6%) 3 (6%)
Socialt arbejde 19 (39%) 18 (36%) 19 (43%) 17 (33%) 17 (33%)
Øvrige 9 (18%) 12 (24%) 5 (11%) 12 (24%) 12 (24%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Aalestrup

D1 Nordjylland
Aalestrup lokalafdeling 2022
Frivillige 29
Medlemmer 910
Frivillige % 3,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 2
It og teknologi 5
Motion og sundhed 3
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 17
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 2
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 5
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 2
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer K 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 3
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 3
Hjælpende hånd 1
Kørestolsskubber 14
Plejecenter 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Tryghedsopkald 2
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141