Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 27
Medlemmer 1362
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Brovst vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%)
Organisationsarbejde 9 (21%) 9 (21%) 9 (21%) 9 (21%) 9 (22%)
PR og kommunikation 3 (7%) 3 (7%) 3 (7%) 2 (5%) 2 (5%)
Socialt arbejde 18 (43%) 16 (37%) 16 (37%) 17 (40%) 17 (41%)
Øvrige 8 (19%) 11 (26%) 11 (26%) 12 (28%) 10 (24%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

D1 Nordjylland
Brovst lokalafdeling 2020
Frivillige 27
Medlemmer 1362
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 2
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 17
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Suppleant K 1
PR og kommunikation Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 11
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 6
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3609 (13%) 3694 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1737 (6%)
Lokal indflydelse 446 (2%) 421 (2%) 433 (2%) 433 (2%) 426 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2849 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2427 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 839 (3%) 928 (3%)
Socialt arbejde 10109 (43%) 10803 (44%) 11122 (42%) 11807 (41%) 14013 (45%)
Øvrige 1520 (6%) 1740 (7%) 1875 (7%) 2237 (8%) 2160 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.359
Medlemmer 904.328
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.694
It og teknologi 1.737
Lokal indflydelse 426
Motion og sundhed 2.649
Not found 123
Organisationsarbejde 2.849
PR og kommunikation 2.427
Sekretariatet 928
Socialt arbejde 14.013
Øvrige 2.160