Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 34
Medlemmer 1305
Frivillige % 2,6

Sammenligning af antal frivillige - Brovst vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (4%) 2 (4%)
Organisationsarbejde 9 (21%) 9 (20%) 9 (21%) 13 (28%) 15 (31%)
PR og kommunikation 3 (7%) 2 (5%) 2 (5%) 3 (6%) 3 (6%)
Socialt arbejde 16 (37%) 17 (39%) 16 (38%) 16 (34%) 15 (31%)
Øvrige 11 (26%) 12 (27%) 11 (26%) 11 (23%) 12 (24%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

D1 Nordjylland
Brovst lokalafdeling 2022
Frivillige 34
Medlemmer 1305
Frivillige % 2,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
Frivilligkoordinator 1
It og teknologi 2
Organisationsarbejde 15
PR og kommunikation 3
Socialt arbejde 15
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 6
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Suppleant K 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 9
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 5
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 235 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1583 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 407 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2649 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (0%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2886 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2471 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1082 (4%)
Socialt arbejde 10925 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11070 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 17 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 718 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2193 (7%) 2140 (7%) 2248 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.003
Medlemmer 929.289
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 235
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.583
Lokal indflydelse 407
Motion og sundhed 2.649
Not found 11
Organisationsarbejde 2.886
PR og kommunikation 2.471
Sekretariatet 1.082
Socialt arbejde 11.070
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 17
Ældretelefon telefonven 718
Øvrige 2.248