Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 26
Medlemmer 1329
Frivillige % 2

Sammenligning af antal frivillige - Brovst vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2 (6%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (2%)
It og teknologi 2 (6%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%)
Organisationsarbejde 9 (25%) 9 (21%) 9 (21%) 9 (21%) 9 (21%)
PR og kommunikation 2 (6%) 3 (7%) 3 (7%) 3 (7%) 2 (5%)
Socialt arbejde 18 (50%) 18 (43%) 16 (37%) 16 (37%) 17 (40%)
Øvrige 3 (8%) 8 (19%) 11 (26%) 11 (26%) 11 (26%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

D1 Nordjylland
Brovst lokalafdeling 2019
Frivillige 26
Medlemmer 1329
Frivillige % 2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 2
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 17
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 11
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 6
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.035
Medlemmer 870.482
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2554 (11%) 2936 (12%) 3188 (13%) 3461 (13%) 3683 (13%)
It og teknologi 2007 (9%) 1899 (8%) 1824 (7%) 1750 (7%) 1829 (6%)
Lokal indflydelse 466 (2%) 459 (2%) 427 (2%) 434 (2%) 429 (2%)
Motion og sundhed 2026 (9%) 2169 (9%) 2292 (9%) 2430 (9%) 2575 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 28 (0%)
Organisationsarbejde 2431 (11%) 2465 (10%) 2529 (10%) 2588 (10%) 2761 (10%)
PR og kommunikation 1944 (9%) 2075 (9%) 2170 (9%) 2252 (8%) 2362 (8%)
Sekretariatet 11 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 800 (3%)
Socialt arbejde 9798 (44%) 10304 (43%) 10915 (43%) 11149 (42%) 11778 (42%)
Øvrige 1264 (6%) 1624 (7%) 1798 (7%) 1876 (7%) 2122 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 20.035
Medlemmer 870.482
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.683
It og teknologi 1.829
Lokal indflydelse 429
Motion og sundhed 2.575
Not found 28
Organisationsarbejde 2.761
PR og kommunikation 2.362
Sekretariatet 800
Socialt arbejde 11.778
Øvrige 2.122