Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 29
Medlemmer 1369
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Brovst vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%)
Organisationsarbejde 9 (21%) 9 (21%) 9 (21%) 9 (21%) 10 (23%)
PR og kommunikation 3 (7%) 3 (7%) 3 (7%) 2 (5%) 2 (5%)
Socialt arbejde 18 (43%) 16 (37%) 16 (37%) 17 (40%) 17 (39%)
Øvrige 8 (19%) 11 (26%) 11 (26%) 12 (28%) 12 (27%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

D1 Nordjylland
Brovst lokalafdeling 2020
Frivillige 29
Medlemmer 1369
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 17
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 11
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 6
Øvrige Attest af bilag L 9
Booking frivillig 1
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184