Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 27
Medlemmer 1315
Frivillige % 2,1

Sammenligning af antal frivillige - Brovst vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 2 (5%) 2 (5%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
It og teknologi 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%)
Organisationsarbejde 9 (21%) 9 (21%) 9 (21%) 9 (22%) 9 (22%)
PR og kommunikation 3 (7%) 3 (7%) 2 (5%) 2 (5%) 2 (5%)
Socialt arbejde 16 (37%) 16 (37%) 17 (40%) 16 (40%) 18 (44%)
Øvrige 11 (26%) 11 (26%) 12 (28%) 10 (25%) 9 (22%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Brovst

D1 Nordjylland
Brovst lokalafdeling 2021
Frivillige 27
Medlemmer 1315
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 1
It og teknologi 2
Organisationsarbejde 9
PR og kommunikation 2
Socialt arbejde 18
Øvrige 9
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Billard og kegler 1
It og teknologi It hjælper 1
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
Suppleant K 1
PR og kommunikation Webmaster L 2
Socialt arbejde Besøgsven 12
Hjælpende hånd 1
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 6
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2017 2018 2019 2020 2021
Arrangementer og aktiviteter 3049 (12%) 3297 (13%) 3598 (13%) 3676 (13%) 3669 (13%)
It og teknologi 1777 (7%) 1722 (7%) 1806 (6%) 1671 (6%) 1632 (6%)
Lokal indflydelse 410 (2%) 427 (2%) 431 (2%) 406 (1%) 413 (1%)
Motion og sundhed 2225 (9%) 2390 (9%) 2609 (9%) 2623 (9%) 2577 (9%)
Not found 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 123 (0%) 221 (1%)
Organisationsarbejde 2436 (10%) 2541 (10%) 2776 (10%) 2799 (10%) 2751 (10%)
PR og kommunikation 2112 (9%) 2216 (8%) 2388 (8%) 2427 (8%) 2491 (9%)
Sekretariatet 46 (0%) 849 (3%) 837 (3%) 924 (3%) 1043 (4%)
Socialt arbejde 10713 (44%) 11025 (42%) 11756 (41%) 12345 (42%) 12025 (42%)
Øvrige 1698 (7%) 1842 (7%) 2229 (8%) 2203 (8%) 2123 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2021
Frivillige 20.213
Medlemmer 902.127
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.669
It og teknologi 1.632
Lokal indflydelse 413
Motion og sundhed 2.577
Not found 221
Organisationsarbejde 2.751
PR og kommunikation 2.491
Sekretariatet 1.043
Socialt arbejde 12.025
Øvrige 2.123