Kommune: Vesthimmerland
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 43
Medlemmer 1515
Frivillige % 2,8

Sammenligning af antal frivillige - Farsø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Farsø

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 4 (9%) 4 (7%) 7 (7%) 7 (8%) 7 (8%)
It og teknologi 8 (17%) 6 (10%) 5 (5%) 4 (5%) 4 (5%)
Lokal indflydelse 3 (7%) 2 (3%) 10 (11%) 12 (14%) 12 (14%)
Motion og sundhed 13 (28%) 17 (29%) 23 (24%) 22 (26%) 22 (26%)
Organisationsarbejde 11 (24%) 10 (17%) 10 (11%) 10 (12%) 10 (12%)
PR og kommunikation 1 (2%) 1 (2%) 3 (3%) 2 (2%) 2 (2%)
Sekretariatet 1 (2%) 1 (2%) 10 (11%) 11 (13%) 11 (13%)
Socialt arbejde 2 (4%) 7 (12%) 14 (15%) 12 (14%) 12 (14%)
Øvrige 3 (7%) 11 (19%) 13 (14%) 6 (7%) 6 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Farsø

D1 Nordjylland
Farsø lokalafdeling 2022
Frivillige 43
Medlemmer 1515
Frivillige % 2,8
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 7
It og teknologi 4
Lokal indflydelse 12
Motion og sundhed 22
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 11
Socialt arbejde 12
Øvrige 6
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 4
Billard og kegler 4
Golf og petanque 8
Ture og rejser planlægning 3
It og teknologi It cafe 1
It underviser 3
Lokal indflydelse Ældrepolitik 12
Motion og sundhed Indemotion 3
Motion og sundhed, anden aktivitet 7
Stolemotion 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Lok.afd. demensansvarlig 1
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Sekretariatet Modtager generel information 11
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 5
Gå-med-ven 2
Hjælpende hånd 2
Socialt arbejde, anden aktivitet 1
Tryghedsopkald 5
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141