Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 45
Medlemmer 1335
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Fjerritslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 17 (23%) 16 (23%) 11 (16%) 13 (20%) 13 (19%)
Frivilligkoordinator 1 (1%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (2%) 2 (3%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 3 (5%) 4 (6%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 11 (15%) 13 (19%) 11 (16%) 9 (14%) 10 (15%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 1 (2%) 1 (1%)
Sekretariatet 2 (3%) 2 (3%) 7 (10%) 7 (11%) 9 (13%)
Socialt arbejde 26 (35%) 20 (29%) 22 (32%) 20 (31%) 20 (30%)
Øvrige 12 (16%) 12 (17%) 11 (16%) 11 (17%) 8 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

D1 Nordjylland
Fjerritslev lokalafdeling 2024
Frivillige 45
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 4
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 1
Sekretariatet 9
Socialt arbejde 20
Øvrige 8
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 13
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It cafe 3
It og teknologi, anden aktivitet 1
It underviser 1
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. næstformand L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 1
Adgang til dokumenter i lokalbestyrelsesmappe 1
Adgang til lokalafdelingens mail 1
Anden rolle L 1
Dirigent 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand K 1
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 9
Socialt arbejde Besøgsven 18
Bisidder 1
Gå-med-ven 1
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.086

Antal frivillige

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

2020 2021 2022 2023 2024
Arrangementer og aktiviteter 3599 (13%) 3684 (13%) 3889 (13%) 3970 (13%) 3982 (13%)
Frivilligkoordinator 225 (1%) 228 (1%) 234 (1%) 222 (1%) 211 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1646 (6%) 1616 (6%) 1559 (5%) 1515 (5%) 1473 (5%)
Lokal indflydelse 392 (1%) 408 (1%) 403 (1%) 387 (1%) 387 (1%)
Motion og sundhed 2289 (8%) 2274 (8%) 2340 (8%) 2576 (9%) 2634 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 53 (0%)
Organisationsarbejde 2759 (10%) 2806 (10%) 2939 (10%) 3111 (11%) 3207 (11%)
PR og kommunikation 2373 (8%) 2438 (9%) 2465 (9%) 2444 (8%) 2433 (8%)
Sekretariatet 1181 (4%) 1198 (4%) 1112 (4%) 1253 (4%) 1268 (4%)
Socialt arbejde 11467 (40%) 11094 (39%) 11054 (38%) 11285 (38%) 11293 (38%)
Ældretelefon telefonpasser 8 (0%) 9 (0%) 14 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Ældretelefon telefonven 533 (2%) 677 (2%) 494 (2%) 425 (1%) 402 (1%)
Øvrige 2129 (7%) 2113 (7%) 2315 (8%) 2259 (8%) 2250 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder

Frivillige i Landsorganisationen
2024
Frivillige 20.086
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.982
Frivilligkoordinator 211
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.473
Lokal indflydelse 387
Motion og sundhed 2.634
Not found 53
Organisationsarbejde 3.207
PR og kommunikation 2.433
Sekretariatet 1.268
Socialt arbejde 11.293
Ældretelefon telefonpasser 14
Ældretelefon telefonven 402
Øvrige 2.250