Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 51
Medlemmer 1313
Frivillige % 3,9

Sammenligning af antal frivillige - Fjerritslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 4 (5%) 4 (4%) 4 (4%) 8 (12%) 13 (18%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 3 (3%) 3 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 10 (13%) 10 (11%) 10 (11%) 10 (15%) 10 (14%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%)
Socialt arbejde 49 (63%) 59 (66%) 59 (66%) 32 (48%) 32 (44%)
Øvrige 8 (10%) 9 (10%) 10 (11%) 10 (15%) 10 (14%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

D1 Nordjylland
Fjerritslev lokalafdeling 2019
Frivillige 51
Medlemmer 1313
Frivillige % 3,9
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 32
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 13
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 30
Spiseven 4
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.591
Medlemmer 844.534
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2015 2016 2017 2018 2019
Arrangementer og aktiviteter 2579 (11%) 2984 (12%) 3254 (13%) 3516 (13%) 3539 (13%)
It og teknologi 2012 (9%) 2100 (9%) 2008 (8%) 1915 (7%) 1911 (7%)
Lokal indflydelse 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%) 443 (2%)
Motion og sundhed 2042 (9%) 2256 (9%) 2390 (9%) 2521 (9%) 2529 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 14 (0%)
Organisationsarbejde 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2667 (10%) 2661 (10%)
PR og kommunikation 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2265 (8%) 2261 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 839 (3%) 837 (3%)
Socialt arbejde 9990 (44%) 10589 (43%) 11225 (43%) 11442 (42%) 11447 (42%)
Øvrige 1283 (6%) 1638 (7%) 1823 (7%) 1900 (7%) 1912 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2019
Frivillige 19.591
Medlemmer 844.534
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.539
It og teknologi 1.911
Lokal indflydelse 443
Motion og sundhed 2.529
Not found 14
Organisationsarbejde 2.661
PR og kommunikation 2.261
Sekretariatet 837
Socialt arbejde 11.447
Øvrige 1.912