Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 47
Medlemmer 1310
Frivillige % 3,6

Sammenligning af antal frivillige - Fjerritslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

2014 2015 2016 2017 2018
Arrangementer og aktiviteter 3 (4%) 4 (5%) 4 (4%) 4 (4%) 8 (12%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 3 (4%) 3 (3%) 3 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 10 (14%) 10 (13%) 10 (11%) 10 (11%) 10 (15%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (2%) 2 (2%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%)
Socialt arbejde 46 (63%) 49 (63%) 59 (66%) 59 (66%) 33 (49%)
Øvrige 7 (10%) 8 (10%) 9 (10%) 10 (11%) 10 (15%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

D1 Nordjylland
Fjerritslev lokalafdeling 2018
Frivillige 47
Medlemmer 1310
Frivillige % 3,6
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 8
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 10
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 33
Øvrige 10
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 8
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Aktiviteter med demente 1
Besøgsven 31
Plejecenter 1
Spiseven 4
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.510
Medlemmer 840.897
Frivillige % 2,3

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2014 2015 2016 2017 2018
Arrangementer og aktiviteter 2242 (11%) 2579 (11%) 2984 (12%) 3255 (13%) 3502 (13%)
It og teknologi 2031 (10%) 2012 (9%) 2100 (9%) 2009 (8%) 1929 (7%)
Lokal indflydelse 483 (2%) 469 (2%) 462 (2%) 437 (2%) 444 (2%)
Motion og sundhed 1756 (8%) 2043 (9%) 2257 (9%) 2389 (9%) 2513 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (0%)
Organisationsarbejde 2477 (12%) 2441 (11%) 2488 (10%) 2631 (10%) 2667 (10%)
PR og kommunikation 1979 (9%) 1957 (9%) 2090 (8%) 2186 (8%) 2251 (8%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (0%) 1052 (4%)
Socialt arbejde 9102 (43%) 9990 (44%) 10591 (43%) 11228 (43%) 11373 (41%)
Øvrige 983 (5%) 1283 (6%) 1636 (7%) 1822 (7%) 1905 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2018
Frivillige 19.510
Medlemmer 840.897
Frivillige % 2,3
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.502
It og teknologi 1.929
Lokal indflydelse 444
Motion og sundhed 2.513
Not found 8
Organisationsarbejde 2.667
PR og kommunikation 2.251
Sekretariatet 1.052
Socialt arbejde 11.373
Øvrige 1.905