Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 44
Medlemmer 1280
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Fjerritslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 16 (24%) 17 (23%) 16 (23%) 11 (16%) 11 (16%)
Frivilligkoordinator 1 (2%) 1 (1%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
It og teknologi 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 11 (17%) 11 (15%) 13 (19%) 11 (16%) 11 (16%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 7 (10%) 7 (10%)
Socialt arbejde 26 (39%) 26 (35%) 20 (29%) 22 (32%) 22 (32%)
Øvrige 5 (8%) 12 (16%) 12 (17%) 11 (16%) 11 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

D1 Nordjylland
Fjerritslev lokalafdeling 2023
Frivillige 44
Medlemmer 1280
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 11
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 7
Socialt arbejde 22
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 11
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde Ad Hoc frivillig 2
Anden rolle K 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 2
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 2
Medlem K 1
Medlem L 7
Næstformand L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 7
Socialt arbejde Besøgsven 21
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 6
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2019 2020 2021 2022 2023
Arrangementer og aktiviteter 3558 (13%) 3668 (12%) 3735 (13%) 3904 (13%) 3912 (13%)
Frivilligkoordinator 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 234 (1%) 232 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1780 (6%) 1679 (6%) 1634 (6%) 1562 (5%) 1564 (5%)
Lokal indflydelse 421 (1%) 403 (1%) 415 (1%) 402 (1%) 400 (1%)
Motion og sundhed 2567 (9%) 2621 (9%) 2585 (9%) 2662 (9%) 2664 (9%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 55 (0%) 75 (0%)
Organisationsarbejde 2738 (10%) 2798 (10%) 2819 (10%) 2915 (10%) 2919 (10%)
PR og kommunikation 2364 (8%) 2424 (8%) 2464 (8%) 2471 (8%) 2483 (8%)
Sekretariatet 837 (3%) 918 (3%) 1023 (4%) 1118 (4%) 1124 (4%)
Socialt arbejde 11672 (41%) 11663 (40%) 11220 (38%) 11114 (38%) 11120 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 5 (0%) 4 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 14 (0%) 13 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 814 (3%) 904 (3%) 473 (2%) 488 (2%)
Øvrige 2180 (8%) 2196 (7%) 2141 (7%) 2314 (8%) 2331 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2023
Frivillige 19.893
Medlemmer 934.566
Frivillige % 2,1
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.912
Frivilligkoordinator 232
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.564
Lokal indflydelse 400
Motion og sundhed 2.664
Not found 75
Organisationsarbejde 2.919
PR og kommunikation 2.483
Sekretariatet 1.124
Socialt arbejde 11.120
Ældretelefon matcher 4
Ældretelefon telefonpasser 13
Ældretelefon telefonven 488
Øvrige 2.331