Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 45
Medlemmer 1333
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Fjerritslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 8 (12%) 16 (25%) 17 (24%) 16 (24%) 16 (24%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 10 (15%) 11 (17%) 11 (15%) 14 (21%) 14 (21%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Socialt arbejde 32 (48%) 26 (40%) 26 (36%) 20 (29%) 20 (29%)
Øvrige 10 (15%) 5 (8%) 11 (15%) 11 (16%) 11 (16%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

D1 Nordjylland
Fjerritslev lokalafdeling 2022
Frivillige 45
Medlemmer 1333
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 16
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 20
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 16
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Anden rolle K 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 2
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 2
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 20
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 1
Booking sekretariat1 2
Booking sekretariat2 2
Booking sekretariat3 2
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3295 (13%) 3594 (13%) 3673 (13%) 3733 (13%) 3745 (13%)
It og teknologi 1718 (7%) 1803 (6%) 1674 (6%) 1626 (6%) 1616 (6%)
Lokal indflydelse 427 (2%) 428 (2%) 405 (1%) 416 (1%) 416 (1%)
Motion og sundhed 2390 (9%) 2608 (9%) 2627 (9%) 2590 (9%) 2581 (9%)
Not found 14 (0%) 111 (0%) 123 (0%) 226 (1%) 231 (1%)
Organisationsarbejde 2542 (10%) 2779 (10%) 2808 (10%) 2822 (10%) 2823 (10%)
PR og kommunikation 2216 (8%) 2388 (8%) 2426 (8%) 2461 (8%) 2441 (8%)
Sekretariatet 850 (3%) 838 (3%) 925 (3%) 1026 (4%) 1020 (4%)
Socialt arbejde 11022 (42%) 11745 (41%) 12363 (42%) 11994 (41%) 11957 (41%)
Øvrige 1799 (7%) 2221 (8%) 2195 (8%) 2138 (7%) 2141 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.226
Medlemmer 917.744
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.745
It og teknologi 1.616
Lokal indflydelse 416
Motion og sundhed 2.581
Not found 231
Organisationsarbejde 2.823
PR og kommunikation 2.441
Sekretariatet 1.020
Socialt arbejde 11.957
Øvrige 2.141