Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 45
Medlemmer 1325
Frivillige % 3,4

Sammenligning af antal frivillige - Fjerritslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 8 (12%) 16 (24%) 17 (23%) 16 (23%) 13 (18%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 1 (2%) 1 (1%) 2 (3%) 2 (3%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Organisationsarbejde 10 (15%) 11 (17%) 11 (15%) 13 (19%) 11 (15%)
PR og kommunikation 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 8 (11%)
Socialt arbejde 32 (48%) 26 (39%) 26 (35%) 20 (29%) 21 (29%)
Øvrige 10 (15%) 5 (8%) 12 (16%) 12 (17%) 12 (17%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

D1 Nordjylland
Fjerritslev lokalafdeling 2022
Frivillige 45
Medlemmer 1325
Frivillige % 3,4
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 13
Frivilligkoordinator 2
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 8
Socialt arbejde 21
Øvrige 12
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 13
Frivilligkoordinator Frivilligkoordinator 2
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
Ad Hoc frivillig 2
Anden rolle K 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 2
Formand K 1
Formand L 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
Lokalt nyhedsbrev 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 8
Socialt arbejde Besøgsven 20
Tryghedsopkald 1
Øvrige Attest af bilag L 7
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 3
Booking sekretariat2 3
Booking sekretariat3 3
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2018 2019 2020 2021 2022
Arrangementer og aktiviteter 3257 (13%) 3559 (13%) 3666 (12%) 3733 (13%) 3877 (13%)
Frivilligkoordinator 0 (0%) 224 (1%) 233 (1%) 231 (1%) 236 (1%)
Frivilligportalens nyhedsbrev 0 (0%) 3 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%)
It og teknologi 1703 (7%) 1782 (6%) 1678 (6%) 1633 (6%) 1586 (5%)
Lokal indflydelse 419 (2%) 422 (1%) 404 (1%) 416 (1%) 412 (1%)
Motion og sundhed 2358 (9%) 2571 (9%) 2625 (9%) 2589 (9%) 2641 (9%)
Organisationsarbejde 2516 (10%) 2742 (10%) 2799 (10%) 2820 (10%) 2893 (10%)
PR og kommunikation 2191 (8%) 2366 (8%) 2426 (8%) 2466 (8%) 2472 (8%)
Sekretariatet 849 (3%) 839 (3%) 920 (3%) 1025 (4%) 1073 (4%)
Socialt arbejde 10924 (42%) 11683 (41%) 11674 (40%) 11240 (38%) 11080 (38%)
Ældretelefon matcher 0 (0%) 0 (0%) 17 (0%) 7 (0%) 7 (0%)
Ældretelefon telefonpasser 0 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 10 (0%) 10 (0%)
Ældretelefon telefonven 0 (0%) 0 (0%) 815 (3%) 906 (3%) 727 (2%)
Øvrige 1771 (7%) 2180 (8%) 2192 (7%) 2139 (7%) 2240 (8%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2022
Frivillige 20.032
Medlemmer 929.347
Frivillige % 2,2
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.877
Frivilligkoordinator 236
Frivilligportalens nyhedsbrev 1
It og teknologi 1.586
Lokal indflydelse 412
Motion og sundhed 2.641
Organisationsarbejde 2.893
PR og kommunikation 2.472
Sekretariatet 1.073
Socialt arbejde 11.080
Ældretelefon matcher 7
Ældretelefon telefonpasser 10
Ældretelefon telefonven 727
Øvrige 2.240