Kommune: Jammerbugt
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 50
Medlemmer 1342
Frivillige % 3,7

Sammenligning af antal frivillige - Fjerritslev vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 4 (5%) 4 (5%) 8 (12%) 16 (25%) 17 (24%)
It og teknologi 1 (1%) 1 (1%) 1 (1%) 1 (2%) 1 (1%)
Lokal indflydelse 3 (4%) 3 (4%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Motion og sundhed 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Organisationsarbejde 10 (12%) 10 (12%) 10 (15%) 11 (17%) 11 (15%)
PR og kommunikation 2 (2%) 2 (2%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)
Socialt arbejde 53 (64%) 53 (63%) 32 (48%) 26 (40%) 26 (36%)
Øvrige 9 (11%) 10 (12%) 10 (15%) 5 (8%) 11 (15%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Fjerritslev

D1 Nordjylland
Fjerritslev lokalafdeling 2020
Frivillige 50
Medlemmer 1342
Frivillige % 3,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 17
It og teknologi 1
Lokal indflydelse 2
Organisationsarbejde 11
PR og kommunikation 2
Sekretariatet 2
Socialt arbejde 26
Øvrige 11
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 17
It og teknologi It og teknologi, anden aktivitet 1
Lokal indflydelse Ældrepolitik 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Delegeretforsamling L 1
Dirigent 2
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
L-LISTE 3
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær K 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 1
Webmaster L 1
Sekretariatet Modtager generel information 2
Socialt arbejde Besøgsven 26
Øvrige Attest af bilag L 8
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3343 (13%) 3610 (13%) 3662 (12%)
It og teknologi 1859 (8%) 1799 (7%) 1749 (7%) 1811 (6%) 1786 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 434 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2427 (9%) 2618 (9%) 2628 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 110 (0%) 2033 (7%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2582 (10%) 2791 (10%) 2853 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2251 (8%) 2399 (8%) 2408 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 856 (3%)
Socialt arbejde 10113 (43%) 10809 (44%) 11127 (42%) 11822 (41%) 12275 (39%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2184 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.405
Medlemmer 899.913
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.662
It og teknologi 1.786
Lokal indflydelse 434
Motion og sundhed 2.628
Not found 2.033
Organisationsarbejde 2.853
PR og kommunikation 2.408
Sekretariatet 856
Socialt arbejde 12.275
Øvrige 2.184