Kommune: Frederikshavn og Læsø
Distrikt: D1 Nordjylland
Region: 1 Nordjylland
Frivillige 180
Medlemmer 6779
Frivillige % 2,7

Sammenligning af antal frivillige - Frederikshavn-Læsø vs Kommune


Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Frederikshavn-Læsø

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 34 (20%) 35 (19%) 35 (15%) 27 (11%) 28 (11%)
It og teknologi 17 (10%) 16 (9%) 13 (6%) 15 (6%) 15 (6%)
Lokal indflydelse 2 (1%) 2 (1%) 2 (1%) 1 (0%) 1 (0%)
Motion og sundhed 48 (28%) 45 (25%) 65 (28%) 55 (23%) 60 (23%)
Organisationsarbejde 14 (8%) 11 (6%) 13 (6%) 14 (6%) 14 (5%)
PR og kommunikation 3 (2%) 5 (3%) 6 (3%) 7 (3%) 7 (3%)
Sekretariatet 0 (0%) 0 (0%) 2 (1%) 1 (0%) 1 (0%)
Socialt arbejde 46 (27%) 59 (33%) 76 (33%) 95 (39%) 101 (39%)
Øvrige 7 (4%) 8 (4%) 19 (8%) 28 (12%) 30 (12%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder - Frederikshavn-Læsø

D1 Nordjylland
Frederikshavn-Læsø lokalafdeling 2020
Frivillige 180
Medlemmer 6779
Frivillige % 2,7
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 28
It og teknologi 15
Lokal indflydelse 1
Motion og sundhed 60
Organisationsarbejde 14
PR og kommunikation 7
Sekretariatet 1
Socialt arbejde 101
Øvrige 30
Aktivitetsområde Aktiviteter Frivillige
Arrangementer og aktiviteter Arrangementer og aktiviteter, anden aktivitet 16
Billard og kegler 4
Bridge 2
Golf og petanque 5
Mad 7
Musik, litteratur og kunst 3
Ture og rejser planlægning 2
It og teknologi It hjælper 3
It og teknologi, anden aktivitet 2
It underviser 12
Lokal indflydelse Ældrepolitik 1
Motion og sundhed Cykling og duo-cykling 37
Indemotion 1
Motion og sundhed, anden aktivitet 1
Motionsven i hjemmet 16
Stolemotion 2
Organisationsarbejde 1. suppleant L 1
2. suppleant L 1
Anden rolle L 1
Delegeretforsamling L 1
Formand K 1
Formand L 1
Henvendelser nye frivillige 1
Kasserer L 1
Kontorfrivillig 3
L-LISTE 2
Medlem K 2
Medlem L 7
Næstformand L 1
Sekretær L 1
Suppleant for delegeret L 1
PR og kommunikation Det Sker, lokalredaktør, L 1
PR og kommunikation, anden aktivitet 4
Webmaster L 3
Sekretariatet Modtager generel information 1
Socialt arbejde Besøgsven 44
Besøgsven med hund 1
Bisidder 1
Café 14
Hjælpende hånd 4
Kørestolsskubber 1
Skole og daginstitution 17
Socialt arbejde, anden aktivitet 3
Sorg- og livsmodsgruppe 2
Tryghedsopkald 9
Vågetjeneste 14
Øvrige Attest af bilag L 3
Booking frivillig 8
Booking områderedaktør D 2
Booking sekretariat1 1
Booking sekretariat2 1
Booking sekretariat3 1
Bookingadministrator 3
Børneattest 18
Kommune: Alle
Distrikt: Alle
Region: Alle
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5

Antal frivillige på landsplan

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

2016 2017 2018 2019 2020
Arrangementer og aktiviteter 2878 (12%) 3089 (12%) 3344 (13%) 3610 (13%) 3673 (12%)
It og teknologi 1858 (8%) 1798 (7%) 1748 (7%) 1810 (6%) 1759 (6%)
Lokal indflydelse 447 (2%) 422 (2%) 434 (2%) 434 (2%) 423 (1%)
Motion og sundhed 2108 (9%) 2260 (9%) 2428 (9%) 2618 (9%) 2629 (8%)
Not found 0 (0%) 0 (0%) 14 (0%) 109 (0%) 115 (0%)
Organisationsarbejde 2398 (10%) 2489 (10%) 2581 (10%) 2789 (10%) 2794 (9%)
PR og kommunikation 2024 (9%) 2147 (9%) 2249 (8%) 2397 (8%) 2445 (8%)
Sekretariatet 37 (0%) 32 (0%) 838 (3%) 838 (3%) 912 (3%)
Socialt arbejde 10110 (43%) 10804 (44%) 11123 (42%) 11817 (41%) 13984 (45%)
Øvrige 1519 (6%) 1740 (7%) 1874 (7%) 2235 (8%) 2198 (7%)

Udvikling i fordeling af frivillige på aktivitetsområder på landsplan

Frivillige i Landsorganisationen
2020
Frivillige 22.321
Medlemmer 903.191
Frivillige % 2,5
Aktivitetsområde Frivillige
Arrangementer og aktiviteter 3.673
It og teknologi 1.759
Lokal indflydelse 423
Motion og sundhed 2.629
Not found 115
Organisationsarbejde 2.794
PR og kommunikation 2.445
Sekretariatet 912
Socialt arbejde 13.984
Øvrige 2.198